• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

2018. augusztus 20.

Nyomtatás

Alsóörsön, 2018. augusztus 20-án. Nemzeti ünnepünk volt az idei Alsóörsi Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivál zárónapja. A jeles eseményre méltó módon emlékeztünk.

A nap meglepetéssel kezdődött. A fesztivál gondosan megszervezett és lebonyolított programja, amely a Kálmánfi Gábor – Nagy Veronika – Kovács Regina összetételű Művház Csapat kiváló munkáját dicséri, váratlan kínálattal bővült. Hazánkkal ismerkedtek ugyanis egy francia balettiskola növendékei, akik a tőlünk kétezer kilométer távolságban lévő Carcassonneból, Balatonalmádi testvérvárosából érkeztek. Ők látogattak el hozzánk azért, hogy a strand közönségének nyári élménnyel kedveskedjenek. Az Alain Senesse egyesületi elnök és Maryse Senesse balettmester által vezetett, tíz éve működő csapat járt már nálunk, s mint mondták, visszavágytak. A 10 – 16 éves növendékek – akiket Hebling Zsolt polgármester köszöntött – kínai, ír, olasz, francia és más táncokat adtak elő, kedvesen, tehetségesen, szép jelmezekben. Műsorukból nem hiányzott Edit Piaf gyönyörű dala, a Padam és az elhíresült kánkán sem.

Testvértelepüléseink vendégei a délelőttöt istentiszteleten, illetve pihenéssel és a barátságok ápolásával töltötték. Balázs János kalászi polgármester elmondta, hogy minden percet próbálnak kihasználni, hogy el tudják raktározni azok szép emlékét.

A nemzeti ünnepünk alkalmából tartott megemlékezés este zajlott le a Sirály parkban, ahol a Himnusz és az EU himnuszának elhangzását követően községünk polgármestere, Hebling Zsolt a következő beszédet mondta el:
Tisztelt ünneplő közösség! Sok szeretettel üdvözlöm önöket augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön, Magyarország születésnapján, amikor is ma a világ minden pontján, ahol magyar él, méltó módon emlékeznek szeretett hazánk ezredévéről, hálát adnak érte és jövőbe tekintenek, csakúgy, mint maga Szent István királyunk tette akkor, amikor kijelölte a helyes irányt, s lerakta népünk jövőjének biztos alapjait.
Itt, Alsóörsön is régi, szép hagyomány, hogy lakosaink a testvértelepüléseinkről érkezett barátainkkal, nyaralótulajdonosinkkal és vendégeinkkel együtt ünnepelnek, az összetartozás jegyében.
Engedjék meg, hogy külön tisztlettel köszöntsem erdélyi- és felvidéki testvéreinket: Henning László urat, a Kovászna Megyei Tanács alelnökét, a málnási küldöttséget, akik Simon György Mihály Attila tanácsos úr, Kovács Attila iskolaigazgató úr és N.t. Balla Barna református lelkipásztor úr vezetésével érkeztek, és a kalászi küldöttséget, Gál Dusánt, Ladányi Lajost Balázs János polgármester úr vezetésével. Határon túli testvéreinkkel is a sorsközösség, a múltból táplálkozó gyökerek, a jövőféltés és az emberi szeretet köt össze bennünket.
Köszöntöm főtisztelendő Berkes Péter plébános urat, N.t. Dr. Kálmán Csaba lelkipásztor urat, Pál Bélát, Ferenczy Gábornét, Lovas polgármesterét.
Augusztus 20. a keresztény magyar államalapítás és történelmünk legjelentősebb személyisége – államalapító, nemzetmentő Szent István ünnepe. Első királyunknak köszönhetjük a legfontosabbat, létezésünket, megmaradásunkat, aki virágzó országot hozott létre. Hazánk ma is az ő művén nyugszik. A királyság megalapításával Európához csatolt minket, de mindezt úgy tette, hogy szuverén módon határozta meg Magyarország helyét az akkori világban. A független magyar államiság azóta is legdrágább kincsünk, amelyért a viharos évszázadokban oly sok honfitársunk vére hullt.
Példának kell tekintenünk azt az öntudatot, önbecsülést, ahogy István fellépett Európában, de az imént említett függetlenséget, önállóságot úgy őrizte meg, hogy nemzetünket közben bekapcsolta a kontinens teljes gazdasági és kulturális vérkeringésébe.
Szent István mélyen vallásos ember volt, ugyanakkor határozott, kemény államférfi is, aki képes arra, hogy véghez vigye a társadalmi átalakulásokat. Letelepítette a nomád életet élő népet, bevezette a keresztény hitet, kialakította az államigazgatást, a megyerendszert és megszabta az új normákat, amely szigorú erkölcsi renden alapult.
Szent István egyedülálló személyiségét még jobban megismerhetjük, ha ide idézzük híres intelmeit, amelyeket Imre herceghez intézett, amelyekre Áder János köztársasági elnök úr is utalt mai ünnepi beszédében. Az atya az állam kormányzására ad tanácsokat és útmutatást, tíz fejezetben inti fiát: őrizze meg a hitet, erősítse az egyházi rendet, hozzon igaz ítéletet, legyen türelmes, vendégszerető, kövesse elődei példáját, imádkozzék és legyen erényes. Első helyre a megrendíthetetlen szent hitet helyezi. Hadd idézzek két mondatot pontosan is: Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi nem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölködés. A legnagyobb királyi ékesség az én tudomásom szerint a királyelődök után járni, a szülőket utánozni, mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak”. Ezredéves szavak, de örökérvényűek.

Bölcs, nemzetmentő államalapítónk a közösségekre alapozta a jövőt, melynek szintjei: a család, a település, a keresztény értékrendű nemzet. Az, hogy ennyi időn keresztül egyáltalán még megvagyunk, s ma is ugyanazt valljuk, s ezáltal itt, Európában, ahogy láthatjuk a kedvezőtlen tendenciákat más népeknél – de mi egyre erősebbek és bíztató jövő előtt állók vagyunk annak köszönhetően, hogy Szent István örökségét elődeink felelősséggel, szívvel – lélekkel tovább vitték. „Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, ne légy hűtlen soha! – ékes székelykapunk csodálatos és magvas gondolatát, feliratát minden évben büszkén megemlítem, hiszen ma is valamennyiünknek ez a feladata és kötelessége, a 21 században is mindannyiunk történelmi felelőssége.
Születésnapján Isten éltesse a magyarságot, melynek része „ez a föld, ez a táj, drága hű barát, elkísér egy életen, s a nagyvilágon át”, s részei vagyunk mi is, magunk, egyenként is közösségeink tagjaiként, rajtunk múlik, hogy milyen jövő áll utódaink előtt. Áldott nemzeti ünnepet kívánok kedves mindannyiuknak
!”

Hebling Zsolt gondolatait a Bónyai Mária tanárnő vezette Sirály népdalkör ünnepi műsora követte, akik Szent István királyról szóló énekeket adtak elő. A továbbiakban Balla Barna málnási lelkipásztor, Berkes Péter alsóörsi plébános, végül dr. Kálmán Csaba, községünk református tiszteletese áldotta meg az új kenyeret, melyet Henning László és Balázs János szegett meg. A kenyérdarabokat jelenlévők között szétosztották.

Az ünnepség hivatalos része után elkövetkezett a hét utolsó hangversenye, melyek sztárvendége a népszerű Szekeres Adrien énekesnő volt, majd az utolsó utcabál a Retroleum zenekarral. Végül pazar tűzijátékban gyönyörködhetett a szépszámú nézősereg.

Kovács Piroska

Nagy Veronika és Zórád Ferenc fotói:

Módosítás: ( 2018. augusztus 22. szerda, 07:28 )  

Praktikumtár

Patinás Antik

Balaton riviéra

Harley-Davidson

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card