• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Tanévnyitó az Endrődi iskolában

Nyomtatás

Alsóörs gyönyörű református műemléktemploma adott otthont szeptember 2-án, vasárnap este az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont 2018 /19. évi tanévnyitó ünnepségének.

A tanuló ifjúság és nevelőik éltének jeles eseményét jelenlétükkel megtisztelték a község világi és egyházi elöljárói, szülők, rokonok, barátok.

Az évnyitó nemzeti imádságunk eléneklésével vette kezdetét, majd Dr. Kálmán Csaba lelkipásztor igehirdetése következett. Hogy miért éppen Dávid király 25. zsoltárának részletét választotta erre az alkalomra, arra részben maga a Károli Gáspár által fordított szöveg értelmezése, részben az ismertetésre kerülő körülmények adtak magyarázatot. Mint mondta, Székesfehérváron, a magyar ajkú Kárpát-medencei reformátusság tanévnyitóján Steinbach József, a Dunántúli Regionális Egyházkerület püspöke is az alábbi idézettel nyitotta meg a tanévet: „Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minden nap várlak téged”. A több mint 125 köznevelési intézmény képviselőjének részvétlével zajló közös évnyitó célja az volt, hogy együtt kérjenek áldást munkájukra. Folytatásként az alsóörsi lelkipásztor Dávid király életéről és munkásságáról beszélt, kiemelve a nagy király erényeit, példaként állítva azokat a ma embere elé, különösen a jövő generációja számára. Utalva az igeversre, szólt a pedagógusok felelősségéről, mely szerint jó tanár csak az lehet, aki maga is tanul. Hangsúlyozta, hogy vannak olyan követelmények – köztük a tisztaszívűség, a hűség, a szeretet – amelyek könyvből nem, csak személyes példaadással sajátíthatók el. Nyújtsunk ehhez segítséget – kérte, legyünk a gyermekek tanácsdói!

A továbbiakban Mészáros Károly, az iskola igazgatója szólt. Külön – külön köszöntötte a község világi és egyházi elöljáróit, szülőket, vendégeket, az iskola pedagógusait, edzőit és valamennyi dolgozóját, valamint a jeles esemény „főszereplőit”, a diákokat. Köszönetet mondott a Napraforgó óvoda nevelőinek, akik felkészítették azt a tizenkilenc kis elsőst, akik most ismerkednek a diákélettel, és szólt ahhoz a harminc végzős tanulóhoz, akikre az új tanévben új feladatok várnak. A szülőktől türelmet és partneri együttműködést kért, mert mint mondta, az optimális háttér nélkülözhetetlen a diákok számára. Kiemelte munkatársai tevékenységét, amely az iskola valamennyi munkahelyén egyaránt fontos. Ezt követően bemutatta új munkatársait, jelesül Verrasztóné Losonczy Anna kémia – földrajz szakos- és Kálmánfiné Arató Zsuzsanna német szakos tanárt, Tóth Attiláné tanítónőt, Kádár Ignác néptáncoktatót és Csordásné Tóth Erzsébet kollégiumi felügyelőt, majd köszönetet mondott Mátrai Zsanett katolikus hitoktató öt éves alsóörsi munkájáért. Beszéde további részében az igazgató a nyáron történtekről adott számot, köztük a felújítási munkákról, a kézilabdázók kiváló szerepléséről a Dán- és a Cell – kupán, valamint az új tanévben várható változásokról. Végezetül Szentgyörgyi Albertet idézte, aki azt mondta, hogy olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája. Mészáros Károly tanévnyitó beszédét a 3. osztályosok kedves műsora követte.

A következőkben két ünnepi esemény tanúi lehettünk: először Dr. Kálmán Csaba lelkész és Hebling Zsolt polgármester adott át elismerést Ferenczy Gábor edzőnek az iskolai sport fejlesztése terén elért kimagasló eredményeiért, majd az első osztályosok, valamint az iskola új nevelői és tanulói tettek esküt. A tanévnyitó a Szózat hangjaival ért véget.

Kovács Piroska

Nagy Veronika fotói:

Módosítás: ( 2018. szeptember 04. kedd, 09:48 )  

Praktikumtár

Patinás Antik

Balaton riviéra

Harley-Davidson

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card