• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2009.(II.13.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2008.(II.29.) Sz. rendeletének módosításáról

Nyomtatás

Letöltés
Letöltés

Alsóörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2009.(II.13.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2008.(II.29.) Sz. rendeletének módosításáról

1. §.

A 2/2008. (II.29.) sz. rendelet a 2. § (1) bekezdése az alábbiak

szerint módosul:

Bevételek módosított el
őirányzatának összege: 503.360.832 Ft

Kiadások módosított előirányzatának összege: 503.360.832 Ft

Bevételek

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzatAz intézmények működési bev-i: 98.826.000- 98.826.000,-

Kamatbevételek: 150.000- 150.000,-

ÁFA bevételek, visszatérítések 30.875.000- 30.875.000,-

Helyi adók: 113.000.000- 124.000.000,-

Átengedett központi adók: 54.576.000- 54.576.000,-

Felhalmozási és t
őkejell. bev. 20.776.000- 20.776.000,-

Pü-i befektetések bevételei: 5.498.000- 5.498.000,-

Központi ktgvetésb
ől kapott t. 104.306.000- 117.013.832,-

Pénzforgalom nélküli bevételek 592.000- 592.000,-

Bevételek összesen: 428.599.000- 452.306.832,-

Rövid lej.Hitelek és kölcsönök 16.000.000- 16.000.000-

Támogatásérték
ű bevételek: 12.124.000- 20.524.000-

Áh-on kívülről kapott pénzeszk 48.180.000- 14.530.000-

Források összesen: 76.304.000- 51.054.000-

Bevételek mind összesen: 504.903.000- 503.360.832-

2

Kiadások

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Rendszeres személyi juttatás: 108.316.000- 109.901.480-

Munkavégzéshez kapcs. Juttatás 4.440.000- 10.118.580-

Foglalkoztatottak sajátos jut. 5.036.000- 6.562.000-

Személyhez kapcs. Ktg-térítés 12.113.000- 10.778.994-

Részmunkaid
ősök juttatásai: 10.389.000- 8.619.000-

Külső személyi juttatások: 10.531.000- 17.918.000-

Személyi kiadások mindösszesen: 150.825.000- 163.898.054-

TB járulékok: 45.756.000- 48.085.234-

Készletbeszerzés összesen: 22.524.000- 25.597.000-

Szolgáltatások összesen: 90.788.000- 97.066.000-

ÁFA kiadások: 61.697.000- 59.670.000-

Belf. kik. és repr. kiadások: 3.515.000- 7.517.920-

Egyéb folyó kiadások: 10.145.000- 10.650.000-

Dologi kiadások Összesen: 188.642.000- 200.500.920-

Szociálpolitikai ellátások: 6.510.000- 9.310.741-

Különféle elsz-ok tartalékok: 6.922.000- 0-

Felhalmozási kiadások: 49.222.000- 21.529.973-

M
űk-i célú pénzeszköz átadás: 28.155.000- 30.320.400-

Felh-i célú pénzeszköz átadás: 385.000- 1.229.510-

Rövid lejáratú hitelek: 28.486.000- 28.486.000-

Kiadások összesen: 504.903.000- 503.360.832-

2. §.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Alsóörs, 2009. február 13.

Hebling Zsolt Báró Béla

Polgármester Jegyző

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card