• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               
Hiba
  • JFolder::files: Az elérési út nem mappa:
notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.

Közmeghallgatás201311

Nyomtatás


Közmeghallgatás, Alsóörs, 2013

Eredményes évet zárunk, melynek során kötelező és önként vállalt feladatainknak egyaránt eleget tettünk -

mondta Alsóörs polgármestere, Hebling Zsolt az Eötvös Károly Művelődési Házban tartott, biztonsági fórummal egybekötött közmeghallgatáson november 21-én.

Miután a polgármester üdvözölte a jelenlévőket, köztük Balogh Miklós alezredest, a Balatonfüredi Járási Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét, Dr. Szabó János r. alezredest, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Balatonalmádi Rendőrkapitányságának kapitányságvezetőjét, Édes Zoltán r. zászlóst, a község körzeti megbízottját, Alsóörs Község Önkormányzatának határozatképes képviselőtestületét és munkatársait, első napirendi pontként katasztrófavédelmi tájékoztatóra került sor a település veszélyeztetettségének témakörében. Balogh Miklós elmondta, hogy a járási kirendeltség új szervezet a katasztrófavédelem rendszerében. Szólt a közelítő tél veszélyforrásiról, felhívva a figyelmet a fűtési rendszerek biztonságos működésének fontosságára, majd arról beszélt, hogy egy új törvény értelmében újrasorolták a települések veszélyeztetettségi fokozatát a lakosság és a veszélyforrások függvényében. E besorolás szerint Alsóörs a II. fokozatba tartozik, a 71-es út számít potenciális veszélyforrásnak a veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező esetleges baleset miatt, ugyanakkor prioritást élvez járhatóságának biztosítása szempontjából. Alsóörs egyben kijelölt befogadó település is, ami azt jelent, hogy katasztrófahelyzetben be kell fogadnia a kitelepítetteket. A községben 35 főből álló polgári védelmi szervezetnek kell lennie.

A tájékoztatót közbiztonsági fórum követte, 2013-ban immár második alkalommal. Sok feladatunk volt – kezdte mondandóját Dr. Szabó János, hiszen számtalan nagyszabású rendezvény színhelye volt Alsóörs, köztük több tízezres vendéglétszámmal. Ezek problémamentesen zajlottak le. Egyedül nem ment volna – mondta, megköszönve a segítséget a község elöljáróinak, a polgári védelem munkatársainak és a lakosságnak is. A továbbiakban statisztikai adatokat hallhattunk a bűncselekmények alakulásáról, amely kedvező képet mutat. Az idén összesen 41 esetben fordult elő (kevesebb, mint az előző évben), köztük motiválatlan rongálás, garázdaság, ittasan elkövetett cselekmény. Viszont nem történt gépkocsi feltörés és strandi lopás. Ebben szerepe van a kamerás térfigyelő rendszernek. Dr. Szabó János szólt Édes Zoltán tevékenységéről is, jónak értékelve munkáját. Hebling Zsolt köszönetet mondott az önkormányzattal való kiváló együttműködésért és gratulált ahhoz, hogy az ország 154 kapitányságának rangsorában Balatonalmádi a második.

A két ismertetést követően beszámolót hallhattunk az önkormányzat 2013. évi tevékenységéről. Eredményes évet zárunk – mondta Hebling Zsolt, kötelező- és önként vállalt feladatainkat egyaránt maradéktalanul teljesítve, sok tekintetben előrelépve, stabil pénzügyi helyzetet teremtve, fejlesztéseket végrehajtva, közösségeinket továbbépítve. Eddigi feladatainkon kívül meg kellett felelnünk az új közigazgatási rendszer létrejöttéből adódó kihívásoknak is, ami sikerrel járt. A  lovasi kirendeltséggel közös Önkormányzati Hivatal kifogástalanul működik. Vannak olyan jogosítványok, amelyek járási hatáskörbe (Balatonfüredre) kerültek, mások továbbra is a Kelet - Balatoni Kistérség szerkezeti rendszeréhez tartoznak. A TEMÜSZ sokrétű feladatát kifogástanul látja el,az óvoda is kitűnően végzi nevelő munkáját, a konyha változatosan főz. Az IKSZT teltházas rendezvényei változatosak, színvonalasak és népszerűek, egyaránt szolgálva a vendégek és a lakosok igényeit. A Pannon Várszínházzal különösen jó a kapcsolat, és vannak további elképzelések is. A civilszervezetekben is tartalmas munka folyik, mindig lehet rájuk számítani.

Hebling Zsolt a továbbiakban pénzügyi kérdésekről beszélt. Mint mondta, az önkormányzat az előző évek jól átgondolt, felelős gazdálkodását 2013-ban is folytatta. Adósságát visszafizetve sikerült stabil pénzügyi helyzetet teremtenie, melynek eredményeképpen 67 millió Ft lekötött pénzeszközzel zárja az évet. Ez az eredmény úgy jöhetett létre, hogy az önkormányzat bevételeinek mindegyike túlszárnyalta a tervezett mértéket. Egyaránt igaz ez a strand és a kemping bevételére, az idegenforgalmi adó összegére és a 148 millió Ft előirányzott adóból származó bevételre, amely 153 millióra teljesült. A fejlesztések mindegyike – köztük a Merse Leader Kultúrpark kialakítása, napelemek felszerelése, útburkolás, közvilágítás, térkövezés és más munkák elvégzése – pályázatok útján nyert pénzforrások felhasználásával történt. A központi költségvetési keretből 99 millió Ft jött be. A jövőben újabb normatívák várhatók. Ebben az évben is folytatódott a már tradicionálissá vált könyvkiadás, ezúttal a Sírkert a Somlyó ölén című album látott napvilágot.

Az eredmények mellett akadnak gondok is. Közéjük tartozik a község kereskedelmi ellátása, amely nem megfelelő és megoldásra vár. Az önkormányzat kiemelt feladatának tartja a helyi nyolc osztályos általános iskola megőrzését, ezért is fordított 32 millió Ft támogatást az időközben református egyházi iskolává vált Endrődi zavartalan működésének biztosítására. Az év során azonban olyan problémák adódtak, melyek okán a november 10-én lezajlott presbiteri ülés kinyilvánította, hogy cselekvései és állításai miatt a jövőben nem tud együttműködni az iskola fenntartójának jogait gyakorló egyház lelkipásztorával, Rásky Miklóssal. A jelenleg folyamatban lévő vizsgálat lezárása után a község lakosai tájékoztatást kapnak. Az iskolában folyó napi munka azonban a fennálló helyzetben is zavartalan.
Gondok után a nagyobb sikerekről: 2013-ban Alsóörs elnyerte a Napló népszerűségi versenyének különdíját és megosztott első helyezést ért el a megyei virágosítási versenyben, melynek település szintű változatát maga is megrendezte.

Az eredmények ismertetését a jövőkép felvázolása követte. Alsóörs 2014-ben sem kíván jól bevált gyakorlatán változtatni, továbbra is felelősen gazdálkodik és a pályázati lehetőségeket kihasználva tervez a közösség javára. Tervei között szerepel a Merse park II. ütemének kialakítása, ahol emlékhely idézi a múltat, míg egy játszótér a bíztató jövőt. A polgármesteri hivatal épületének sorsa nem új kérdés, az érvényes építési engedély kivitelezésre vár. Szép és népszerű strandunk szinte megköveteli a gazdasági udvar és az egykori kertmozi átépítését. A vidékfejlesztési pályázat lehetővé teszi a szociális étkeztetés gyakorlati feladatainak megkönnyítését egy terepjáró beszerzésével. Szerepel a tervek között továbbá újabb napelemek elhelyezése, kerékpárút építés  Veszprém – Felsőörs és Alsóörs között, zongoravásárlás a művelődési házba, Albrecht Sándor és Zórád Ferenc könyvének megjelenése, új kilátó építése a Somlyón, öltöző- és pályafelújítás a sporttelepen, kikötő építés a két móló között.

A tervismertetést hozzászólások követték. Kérdés hangzott el a méhnyak rák elleni védőoltással kapcsolatban, vízelvezetési- és közvilágítási problémákról, a szennyvízátemelő területének rendezéséről. Javaslat hangzott el a vasútállomás kihasználatlan térségének parkolóként való használatáról és magának az állomás épületének esztétikusabbá tételéről, valamint a May János utca virágosításával, az Endrődi utca fáinak cseréjével kapcsolatban. Mivel a falevelek nagy része még nem hullott le, felvetődött a zöldhulladék szállítás határidejének meghosszabbítása is. Köszönet hangzott el az útjelző táblák elhelyezéséért a Római úton, új javaslat a Loki út forgalmi rendjének módosítására. Végezetül Hebling Zsolt polgármester ismertette a község decemberi kulturális naptárát, majd köszönetet mondott az eredményes munkáért, egyben tolmácsolta jókívánságait a közelgő ünnepek alkalmából.

Kovács Piroska

A Közmmeghallgatás képekben, Zorád Ferenc tolmácsolásában.

{gallery}2013Kozmeghallgatas{/gallery}

Módosítás: ( 2013. november 29. péntek, 23:13 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card