• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Meghívó KT ülésre 20140227

Nyomtatás

ÉRTESÍTÉS

Értesítem a község lakosságát, hogy a Képviselő-testület soron következő rendes ülését
2014. február 27-én
(csütörtök) 16:30 órakor tartja
az Eötvös Károly Művelődési Ház kiállító termében

Napirend:
1. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása
2. A helyi közművelődésről szóló 8/2000. (VI.2.) önk.sz. rendelet módosítása
3. 2013. évi közbeszerzési terv 1.sz. módosítása
4. 2014. évi közbeszerzési terv
5. Parkfenntartási munkálatok közbeszerzés Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
6. Vis Maior közbeszerzés Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
7. Merse II. (Leader kultúrpark) közbeszerzés Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
8. Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal új épület kivitelezés közbeszerzés Bíráló Bizottság
     tagjainak megválasztása
9. 2014. évi étkezési térítési díjak1
10. 2014. évi Sportcsarnok-sportpálya bérleti és használati díjak
11. Épített és természeti környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 7
      39 hrsz. ingatlan helyi védelembe vétele
12. 9/2004. (VI.25.) környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet módosítása
13. A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelező
      igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
14. Vegyes tulajdonú vízi-közmű rendszerek üzemeltetéséről szóló szerződés tervezet
15. Delikátesz üzlet hasznosítása
16. Vegyes ügyek:
        -Balatonvin Borlovagrend támogatási kérelme
        -„Ovifoci” pályázat

Alsóörs, 2014. február 18.

Tisztelettel:

Hebling Zsolt
polgármester

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card