• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Igazgatási ügyintézői állás pályázat

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, előreláthatólag 2019. március 1-ig tartó közszolgálati jogviszony              

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
a Hivatal hatáskörébe tartozó teljeskörű igazgatási, vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek kezelése, testületi ügyek, hirdetmények kifüggesztése, hagyatéki eljárás, iktatás

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet,
 Középiskola/gimnázium, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, jogi szakképzettség;
    vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közigazgatási alap, vagy szakvizsga.
     A II. besorolási osztályban: Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és
     közigazgatási alapvizsga.,
  Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  közigazgatásban szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 részletes szakmai önéletrajz, képesítést igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati eljárásban
    részt vevők személyes adatait megismerhetik, kezelhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báró Béla jegyző nyújt, a 06-87-447-192 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
  Postai úton, a pályázatnak a Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével
     (8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő
     azonosító számot: 1/180/2017/Ált. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. 
     vagy
  Elektronikus úton: Báró Béla jegyző részére, a hivatal@alsoors.hu e-mail címen keresztül
  Személyesen: Báró Béla jegyző, Veszprém megye, 8226 Alsóörs, Endrődi S. utca 49.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.kozigallas.hu 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelennek nyilvánítására.
 

 

Praktikumtár

Harley-Davidson

Fogyasztóbarát

Vízparti szállás

Balaton riviéra

Balaton Best Card