• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Tánévzárás az iskolában

Nyomtatás

Eredményes tanévet zárt az Endrődi iskola                                 
Szombaton, június 17-én ballagtak el az iskola végzős diákjai, előtte a református templomban tartották meg az idei tanév záróünnepségét.

                                      
Az évzáróról
Zsúfolásig megtelt a templom, a diákok fegyelmezetten foglalták előre kijelölt helyeiket. Az évzárón jelen volt Hebling Zsolt polgármester és Ferenczy Gábor alpolgármester, Csiszárné Huszár Judit óvoda vezető, Berkes Péter plébános, Kovács Endre és Dénes Károly gyülekezeti gondnok valamint szülők, rokonok, vendégek.
Ünnepi beszédének témájául Dr. Kálmán Csaba lelkipásztor Máté evangéliumából a boldogságról szóló igeverset választotta. Elmondta, hogy mint mindenkor mindenkinek, a diákoknak is voltak az elmúlt tanév során is felemelő és embert próbáló pillanatai, vagy, ahogy ezt a Biblia fogalmazza, életüknek mélységei és magasságai. Ahhoz, hogy a jövőben tisztaszívű, boldog felnőttek lehessenek, őszinteségre, jó szándékra és hálára v an szükség.

Az ünnepi műsort – furulya szólót, verset és egy énekkari produkciót – ezúttal az iskola 5. osztályának tanulói mutatták be, majd Mészáros Károly igazgató értékelte a tanévet, sorra véve, hogy mit adott növendékeinek Alsóörs és az iskola- Első helyen az önkormányzat támogatását, valamint az egyház, a gyülekezet által biztosított reményt és lelkierőt említette, mint a zavartalan működéshez szükséges alapot. Kitért a község és az iskola viszonyára: az ingyenes tankönyv ellátásra, a jó programokra, a szereplési lehetőségekre, az erdei iskolára és minden olyan körülményre, amely az oktatás minőségét segítette. Az igazgató fontos tényezőnek tartja, hogy minden tantárgyat szaktanár tanít, hogy előkészítőket tartottak a különféle felmérésekhez és azt is, hogy fejlesztő pedagógus, logopédus segíti munkájukat. A továbbiakban beszélt a művészeti tevékenységről, a sportolási lehetőségekről. Mindez az iskolára jellemző keresztyén szellemiségben történik. A lelki napok lehetőséget adnak a hitbéli elmélyülésre. A Péter atya által vezetett iskolai zarándoklat a paloznaki kálváriához, vagy a Csaba tisztelendő segítségével való felkészülés a konfirmációra, egy - egy példája ennek.
Mészáros Károly elmondta azt is, hogy a kiegyensúlyozott munkához a szülők háttérként bizalmat, gondoskodást, törődést adtak, a pedagógusok és az iskola többi dolgozója emberséget, erkölcsi tartást. Mindezek együttesen tették lehetővé azt, hogy a tantestület munkatervében meghatározott feladatok csaknem maradéktalanul megvalósulhassanak, és azt is, hogy valamennyi diák továbbtanul. Az alábbi három számadat pedig beszél önmagáért: az iskola növendékeinek tanulmányi átlaga 4,31, magatartásuk átlaga 4,26, ami pedig a szorgalmat illeti: 4,16. Ez szép eredmény, de napjainkban nemcsak a tudás fegyverével kell felvértezni az iskolának a tanulóit – mondta az igazgató, hanem az életre való nevelés tudnivalóival is, míg a vallás segít abban, hogy jó és rossz közül megtalálják a helyes utat. Ezt követően megköszönte nevelőknek – szülőknek – diákoknak a végzett munkát.

A ballagásról
A református templomból az iskola udvarára, a ballagás színhelyére vonult az ünneplők sokasága. „Üres a fészek, elrepült belőle a dalos ajkú, vidám kismadár” – hangzott a hangszóróból, miközben lassú méltósággal bevonultak az iskola zászlajával a ballagók. Nemzeti imádságunk eléneklését és a köszöntéseket követően a 7. osztályosok műsorát hallhattuk. Nagy Eszter Boglárka búcsúbeszédében a diákélet pillanatait idézte fel, Balázs Olivér Kassákot idézett, miszerint: „Aki elment az elment, de…aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen”. Újabb vers, ezúttal Kovács Szabolcs tolmácsolásában, majd az iskola kórusa kívánja, hogy legyen áldás az útjukon. A búcsúzó nyolcadikosok nevében Balázs Benedek szól, külön - külön megköszönve mindenkinek azt, amit adott: tudást, gondoskodást, megértést. A hetedikesektől azt kéri, hogy őrizzék és adják tovább az iskola hagyományait, ezt jelékesen az iskola zászlajának átadásával is megteszik. Az osztály Szalay Zalán tolmácsolásában Reményik Sándor: Amit az élettől akarok című költeményével búcsúzik az alma matertől.

A ballagás Mészáros Károly igazgató beszédével folytatódik, aki arra kéri a jövő építőit, hogy álljanak helyt az életben. Évek óta szokás az Endrődi iskolában, hogy az igazgató személyes hangvételű egyéni értékeléssel búcsúzik a végzős diákoktól. Így történt most is. Megköszönte Hajas Gyula tanító és Szőlőshegyi Kristóf erőnléti edző munkáját is, majd az Endrődi plakettek átadása következett:

Az Év művészeti díját Szobonya Barnabás, a színjátszó kör tagja érdemelte ki, az iskola legjobb sportolója Strelitz Ákos lett.
Tiszta kitűnő tanulmányi eredményt ért el: Józsa Rebeka, Konrád Zente, Kósa Kristóf, Schmidt Bálint, Szvetkó Maja, Boa Attila, Simon Vivien, Abonyi Natasa, Asbóth Dorina, Asbóth Regina, Rozgonyi Gréta, Eidmann Elli, Mórocza Fruzsina, Asbóth Bettina, Nagy Eszter Boglárka, Vérti Máté és Pintér Benedek.
Az elismeréseket Nagy Lászlóné igazgató helyettes adta át.

 Kovács Piroska

Zórád Ferenc fotói:

Módosítás: ( 2017. június 19. hétfő, 12:19 )  

Pannon Várszínház

Praktikumtár

Zorall Sörolimpia

Harley-Davidson

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton riviéra

Balaton Best Card