• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Művelődési Ház könyvtárosi álláspályázat

Nyomtatás

Alsóörs Község Önkormányzata pályázatot hirdet könyvtáros munkakör betöltésére
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 órás

Az alkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2017.12.01-től várhatóan a GYED, GYES időtartamáig tartó munkaviszony

A munkavégzés helye: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. Eötvös Károly Művelődési Ház

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Ellátja a könyvtár ügyvitelével kapcsolatos feladatokat
- Kiszolgálja az olvasókat, végzi a kölcsönzési tevékenységet és annak adminisztrációját
- Középtávú és éves munkatervet készít a könyvtár működési feltételeinek és tartalmi munkájának fejlesztésére
- Irodalmi rendezvényeket szervez és lebonyolít;
- Figyelemmel kíséri a könyvtári célokra biztosított beszerzési keret tervszerű és gazdaságos felhasználását
- Elvégzi a könyvtár időszaki és soron kívüli leltározását
- Részt vesz a Művelődési Házban tartandó kulturális rendezvények lebonyolításában

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyve, valamint az Önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, főiskolai szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai szintű végzettség és a munkakör betöltéséhez szükséges szakképzésben szerzett középszintű szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• könyvtáros munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
  amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé
•  A pályázó nyilatkozatát, amelyben a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben
   szükséges kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek
•  Részletes szakmai önéletrajz
•  Bizonyítvány másolatok

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hebling Zsolt polgármester nyújt, a 87/447-192 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak az Alsóörs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. ).
  Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: könyvtáros.
• Személyesen: a fenti címen adható le a pályázat

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatról a polgármester dönt. Az érvényes pályázót a pályázat kiírója személyesen is meghallgathatja. A pályázat eredménytelennek nyilvánítás jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: a határozott idejű jogviszony GYED miatti fizetés nélküli szabadság végéig tart.

Módosítás: ( 2017. július 30. vasárnap, 10:40 )  

Praktikumtár

Harley-Davidson

Fogyasztóbarát

Vízparti szállás

Balaton riviéra

Balaton Best Card