• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Felavatták a kibővített alsóörsi óvodát

Nyomtatás

Modern Angyalkert 
                                                     
Rövid idő alatt vált valóra a régi álom: szeptember 7-én ünnepélyes keretek között kitárta kapuit a község felújított, mini bölcsődével kibővített, minden igényt kielégítő óvodája.

Valami ilyesmiről álmodhatott Brunszvik Teréz, a kivételes műveltségű, felvilágosult grófnő (talán maga Beethoven múzsája, a „halhatatlan kedves”),  amikor 1828-ban Budán létrehozta hazánk és az egész Habsburg Birodalom első kisdedóvó intézményét, amelyet ő Angyalkertnek nevezett. Az első óvodát számtalan követte még az ő életében. És ez a vágy vezérelhette alsóörsi követőjét, Keipert László festőművész kedves feleségét, Pálffy Ilonkát is, aki a környék kisdedeit gyűjtötte össze magánóvodájába, hogy megtanítsa őket minden szépre, jóra. Személyét mély tisztelet övezi községünkben mind a mai napig. Lelke is itt nyert örök nyugodalmat Alsóörs gyönyörű temetőjében.

Nem csoda, hogy ilyen előzmények után napjainkban is felmerült az igény az iránt, hogy az alsóörsi óvodát ki kellene bővíteni, és szükség volna egy mini bölcsődére is. Sokan tettek azért, hogy ez a terv valósággá válhasson. Az avató ünnepségen Hebling Zsolt polgármester köszönetet mondott érte. Magyarország Kormánya 37,5 M, Alsóörs Község Önkormányzatának képviselőtestülete (egyhangúan) 90 M forinttal támogatta a beruházást, amely csapatmunkával realizálódott: Berki Zsolt (Fűzfőterv Kft) terveit Földesiné Töpper Ilona közbeszerzési tanácsadó segítségével, a Főkéve Kft műszaki ellenőreinek (idősebb és ifjabb Floyd Imre és Keszei József) felügyelete mellett a Mintech Kft Cziriki Zsolt, Nagy Zoltán, Gerencsér Ferenc, Juhász Albert összetételű gárdája vitelezte ki, jól szervezetten, rekordidő alatt. A régi épületrész rekonstrukciója Örvényesi Gábor, Szekeres Károly, Nagy Zoltán, Mádi László, Molnár Ferenc, Stanka József szakértelmét dicséri. Hebling Zsolt megköszönte továbbá a Zalakerámia, a Vöröskereszt Alsóörsi Szervezete, a szülők, a Pandur Ferenc vezette TEMÜSZ és kollegái munkáját, külön kiemelve az óvoda vezetője, Csiszárné Huszár Judit tevékenységét.

Hogy mi is történt valójában, azt a meghívott vendégek, szülők, hozzátartozók és a szép számú érdeklődő hamarosan megcsodálta. Mint hallottam, az utolsó pillanatig nagy volt a sürgés - forgás, az avatón már ragyogóan tiszta, rendezett, esztétikus intézmény fogadta a látogatókat, egy olyan épületegyüttes, ahova jóleső érzés belépni. Akik ismerték a régi óvodát, egyöntetűen azt mondták, hogy minőségi változás következett be, szembetűnő a tágas tér, az, hogy mindennek megvan a maga helye. A Napraforgó Óvoda és Bölcsődében három csoportban folyik a munka. A csoportszobákon kívül vannak öltözők, mosdók, étkező és más helyiségek, valamint fejlesztő- és sószoba. Ebben a teremben sópermetet juttatnak a levegőbe preventív jelleggel, egészség megőrzési célból.

Az intézmény ötvenhét óvodáskorú gyermeknek és hét kis bölcsődésnek ad otthont, akiket hét óvodapedagógus (egyikük maga az intézményvezető), három dajka, egy pedagógiai asszisztens, két kisgyermeknevelő, egy fő bölcsődei dajka gondoz. A kicsiknek az óvoda híresen remek konyháján öten főznek, és van egy megbízott munkatársuk is, aki a vacsoráról gondoskodik. A létszám egy fő karbantartóval lesz teljes, aki szintén megbízás alapján végzi munkáját.

A kibővült és megszépült alsóörsi Napraforgó óvodát és Bölcsődét országgyűlési képviselőnk, Kontrát Károly, a BM. parlamenti államtitkára adta át rendeltetésének, ünnepnek nevezve ezt a napot. Jó érzés lehet Alsóörsön élni (és óvodásnak lenni)  –  mondta, ezért is támogatja jó szívvel a község fejlődését. A kicsiknek pedig azt kívánta, hogy legyenek boldog emberek! Hebling Zsolt polgármester azt hangsúlyozta, hogy számára a sok nemzeti színű szalag közül, amelyeket az elmúlt másfél évtizedben felavatott létesítmények ereklyéiként őriz, ez lesz a legkedvesebb, mert a település legkisebb tagjainak javát szolgáló, biztonságos, kényelmes körülményeket biztosító épület kerül féltett kincseink, gyermekeink birtokába. Így hát ezen a napon a jövőt ünnepeljük.
Az intézmény vezetője, Csiszárné Huszár Judit megvalósult álomnak nevezte a nagyarányú fejlesztést, köszönetet mondva mindazoknak, akik lehetővé tették. Ezek az öröm percei – mondta, de kihívást is jelentenek egyben, mert meg kell valósítani a pedagógiai program célkitűzésit a bölcsődében folyó nevelő munkával összhangban. Ehhez mindenki tudása legjavát fogja adni. A legfontosabb visszajelzést a gyerekektől kapják, akik visszatükrözik a gondoskodást és a szeretetet. Gyerekek! A csoda a tiétek – érezzétek jól magatokat – kívánta. A gyerekek ünnepi műsorral köszönték meg a jókívánságot. Ezt követően Berkes Péter plébános és Kálmán Csaba református lelkész megszentelte a régi - új épületet. A szalag átvágás után a vendégek megtekintették az óvodát és a mini bölcsődét.

A látottak osztatlan sikert arattak: Szarvas Károlyné ny. dajka elmondta, hogy az 1976-ban átadott épület is csoda volt a régihez képest, de az, amit most lát, biztos garancia a jövőre nézve. Itt minden a gyerekekért történik – vette át a szót Huszár Kálmánné, aki negyven éven át dolgozott itt. Megszűnt a zsúfoltság, a szülők nyugodtam hagyják itt gyermekeiket, mert tudják, hogy jó helyen vannak. Segesdi Ferencné, az óvoda ny. vezetője pedig azt emelete ki, hogy az új körülmények lehetőséget nyújtanak a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra, ami segítséget jelent majd az iskolában, annak pedig örül, hogy sok minden megmaradt a régi dolgokból is, amit munkája visszaigazolásának tekint. Végezetül a legkisebbeket, Szalontai Barnabást és Szántó Mátét kérdeztem, akiknek az tetszik, hogy sárga a fal, hogy szépen fel van díszítve minden és sok játék van a szobákban.

 Kovács Piroska

Nagy Veronika és Zórád Ferenc fotói:

Módosítás: ( 2017. szeptember 11. hétfő, 08:44 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card