• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Múltunk nyomában Hangodi Lászlóval

Nyomtatás

Csobánc vára és a többiek

Hangodi László történész, a tapolcai Városi Könyvtár és Múzeum muzeológusa volt szeptember 25-én Alsóörs vendége. Az Alsóörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület által szervezett ismeretterjesztő előadás témája a Balaton-felvidék gazdag múlttal rendelkező várainak története volt.

Zsúfolásig megtelt az Eötvös Károly Művelődési Ház nagyterme ezen a kellemes őszi délutánon. Aki eljött, nem csalódott: egyrészt a sokrétű - sokszínű mondanivaló, másrészt a témát imponálóan uraló, rendkívüli kvalitásokkal rendelkező előadó okán, aki a maga szuggesztív módján lenyűgözte hallgatóságát.

A szomszédságunkban található gyönyörű vidék méltán tartozik a legnépszerűbbek közé hazánk tájegységei közül. Fekvése, földrajzi- és természeti kincsei, valamint az épített környezet szépsége teszi erre alkalmassá. És még valami: lakosságának gazdag múltja és jelene, történelme, melyben jelentős szerepet játszottak ismert és ma már ismeretlen várai. Ezekről hallhattunk Hangodi Lászlótól, a Balaton-felvidék hely- és tájtörténetének legjobb ismerőjétől.

A terembe lépőt mintegy díszletként különleges kép fogadta a kivetítőn. Megtudtuk, hogy amit látunk nem más, mint a térség hegyei, települései és várai szokatlan szögből fotózva, különleges fényviszonyok között. A későbbiekben, pontosabban az előadás végén is láthattunk érdekes felvételeket – köztük egy 1895-ből származót – Csobánc váráról, Tihanyról, Szigligetről, Tapolca végváráról (melyet végül a Habsburgok romboltak le) és másokról, de akadt olyan fénykép is, amely olyan skót pallost ábrázol, melyből mindössze három van az országban. Vannak helyek, ahol a fűcsomókat, a vakondtúrásokat vagy éppen az esővíz-elvezetőket kell vallatóra fogni – mondta az előadó, hogy vezessenek a múlt térképén. Néhol cseréptöredékek, mészhabarcs maradványok, másutt nyílvessző jelzi az utat, ám van olyan megdöbbentő nyom is, mint egy koponyamaradvány, amelyen tisztán kivehető a harc közben szerzett sérülés. Abban az időben az volt a szokás, hogy a levágott fejeket külön szállították a várhoz, hogy az oda vezető úton trófeaként kopjára fűzzék azokat. Addig azonban hosszú út vezetett.

Hangodi László elmondta, hogy már az írott kor előtti népek is hagytak ránk régészeti emlékeiket, köztük a Báden – péceli kultúra, amely már társadalmi rétegződést mutat. Az első várépítők az urnamezős kultúra népéből alakultak ki. Miként azt Rómer Flóristól tudjuk, közéjük tartoztak a tihanyi erődítmény létrehozói, ahol az alsó és felső óvárat árok és sánc védte. A kőbányászat sajnos komoly pusztítást végzett az Uzsa feletti Láz-hegyen. Várát magasrendű fejedelem lakta, a hegy lábánál élt a köznép. Ezt nagy tömegben elásott kincslelet, tuskódöntő munkások által talált arany ékszerek és eszközök igazolják. A történelem előtti korról mond regét még Vászoly Öregvára, a Kapolcs feletti fennsíkon pedig Csonkakővár, ahol őskori és középkorból származó vassarkantyút és nyílvesszőt is találtak. A Balaton-felvidék várai sem mentesek a legendáktól, a kincskeresőktől és azoktól a feltételezésektől, hogy az egyes várak titkos alagutakkal voltak összekötve. Ez a hiedelem különösen Csobánc és Hegyesd viszonylatában élt élénken.

A várépítészet IV. Béla uralkodása alatt élte fénykorát, aki a tatárjárás után azt írta a pápának, hogy csak erős építésű, masszív kővárak (mint például Esztergom) képesek megállítani a tatár horda várható ismételt támadását, ami be is következett. Ez védte meg Győrszentmártont, a mai Pannonhalmát. A tervszerű várépítés tette lehetővé, hogy 1285-ben, a második tatárjárás során csak Erdélyig, illetve az ország keleti részéig jutottak a támadók.

A Balaton-felvidék legkorábbi vára Szigliget, Csobánc és Kölesd. Voltak olyan anonim várak is, amelyekről nem tudunk semmit, csak azt, hogy álltak, több a bányászat áldozata lett. Szigliget várának kettős tornya volt, közé fallal körülvett palotaszárny épült az 1260-as években. Csobánc vára 1270-ben már állt és a Gyulaffy nemzettség tulajdonát képezte. 1541 után végvár lett, ugyanis 150 évig a Balaton mellett húzódott a Habsburg – Oszmán-török Birodalom határa. Parancsnokoló uruk ebben az időben Gyulaffy László volt. A várat többször ostromolta a török, de nem tudta bevenni. Később, amikor császári támadást kellett elszenvednie, a vár népe, köztük lánglelkű asszonyok és lányok védték meg. Ezt az alkalmat felhasználta Hangodi László arra is, hogy beavassa hallgatóságát a kor hadviselésének szokásaiba, a bajvívás minősített formáiba. Ezek közé tartozott a török – magyar lovasság közötti kopjatörés, azzal a céllal, hogy kiütve a nyeregből egymást nevetség tárgya legyen a vesztes. Megtudtuk azt is, hogy „frigy” idején, azaz békeszerződéskor úgynevezett mocskos levelekkel hívták párbajra egymást az ellenfelek. Ez alól kitérni egyet jelentett a hazaárulással, aki viszont legsúlyosabb formájából, az élet – halálra való küzdelemből győztesen került ki, félistennek számított. Gyulaffy Lászlót öt alkalommal illette meg ez a dicsőség, a legyőzöttek egyike Hegyesd török parancsnoka, Bajazid volt. Így éltek „végvidéki lovag katona uramék, ahogy önmagukat nevezték, míg akkortájt a huszár kifejezés szitokszónak számított.

Az előadás során hallhattunk még arról, hogy Szigliget várából nem volt kilátás, ezért hadisajkákat építve flottát hoztak létre, nemcsak ők, hanem Tihany és Keszthely is. Szó volt még Zádor váráról és Tapolcavárról, a negyedik körös várakról, a „hírlövő mozsárágyúkról”, melyek jeladása jól hallatszott a várak között, valamint arról, hogy a török kiűzése után a katonákat leszerelték, a várakat lebontották, nem volt szükség rájuk. Az építőanyagot a lakosság felhasználta, csak a hegycsúcsokon maradtak meg, azokon pedig nyomot hagyott az idő vasfoga. Hangodi László elmondta, hogy előadását tájékoztatásnak szánta, valamennyi vár története megérdemeli az utókor figyelmét.
 

Kovács Piroska

Zórád Ferenc fotói:

Módosítás: ( 2017. szeptember 27. szerda, 08:14 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card