• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

A zene világnapja

Nyomtatás

A zaj antitézise -  Alsóörs kórusairól a zene világnapján

Yehudi Menuhin hegedűművész, az ENSZ Nemzetközi Zenei Tanácsának elnöke 1975-ben azt a javaslatot tette az UNESCO felé, hogy hivatalos formában is legyen az évnek egy olyan napja,

amikor világszerte megünnepeljük az emberiség egyik legcsodálatosabb ajándékát, a zenét. Október elseje ez a dátum.

A világhírű muzsikus indokolásként többek között ezt mondta: „A zene igazán nagy ereje nem a dallamok összetettségében, de még csak nem is a közvetítő hangszerek különlegességében rejlik, sokkal inkább a zene által előhozott esszenciális belső tartalmak megélésének lehetőségében. Mindegy, hogy Beethoven 9. szimfóniájáról, vagy éppen egy kalotaszegi népdalról van-e szó. A lényeg ugyanaz: a zene egy indikátor, segítségével pedig olyan dimenziók megtapasztalására van lehetősége minden élő embernek, mely alapvető lényege a létezésnek”. Menuhin eszméjét magáévá tette a világ. Nem kivétel ez alól hazánk és szűkebb értelemben vett pátriánk sem. Ebből az alkalomból szeretnék néhány mondatot szólni Alsóörs zenei életéről, kórusainak munkájáról, melyet a legavatottabbak, azok karnagyai foglaltak össze néhány mondat erejéig:

Az Alsóörsi Sirály Nyugdíjas Egyesület SIRÁLY NÉPDALKÖRE több mint egy évtizeddel ezelőtt, 2005-ben alakult. Megalakulásának ötlete egy Fábián-napi ünnepség kapcsán merült fel, amelyet Balatonfüred népdalköre tett emlékezetessé. Ekkor határozták el Alsóörs zenekedvelő nyugdíjasai, hogy ők is kórusba tömörülnek. A karnagyi tiszt betöltésére nagy tapasztalattal rendelkező szakembert, Bónyai Mária tanárnőt kérték fel, aki örömmel vállalta a közös munkát. Missziójuknak tartják, hogy csak tiszta forrásból merítsenek, ezért állították össze repertoárjukat a magyar népdalkincs legjavából. Műsorukon leggyakrabban bakonyi- balatoni – zalai – somogyi népdalok szerepelnek, de szívesen kalandoznak távolabbi tájakon is egy - egy tematikus program keretében, ahol az alkalomhoz illő dallamok – köztük bordalok – csendülnek fel, általában Bónyai tanárnő citera kíséretével.

Emlékezetes szerepléseiknek se szeri, se száma, nélkülük nincs ünnep a községben, legyen az bármely közösségi alkalom, de úgy gondolom, hogy ezt mindenki jól tudja itt, ezen a tájon. Részt vesznek a környék településeinek kulturális életében, gyakran lépnek fel falunapokon, különféle kórustalálkozókon, borhéten, gálákon és más ünnepi alkalmakkor. Négyszer jártak testvértelepülésünkön, a felvidéki Kalászon, ahol az idén együtt tisztelegtek 1956 hőseinek és a II. világháború áldozatainak emléke előtt.
A népdalkör rendszeresen megméretteti magát. Sikerrel teszi, melyre bizonyság a KÓTA Arany Páva - díja és a Vass Lajos Népzenei Versenyen kiérdemelt nívódíj. Néhány nap múlva ismét zsűri elé állnak e verseny területi döntőjén. Nagyon készülnek.

Kronológiai sorrendben az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda–Utánpótlásközpont 2015/16-os tanévben alakult kórusa követte a nyugdíjas dalnokokat.

Karvezetőjük, Kovácsné Miskey Tünde tanárnő így foglalta össze tevékenységüket: „Az első évben tizennyolcan voltunk, ma már huszonegy fős a csoport. Negyediktől nyolcadikig járnak gyerekek a szakkörbe. Iskolai rendezvényeken és időnként a község rendezvényein is szoktunk szerepelni. Versenyeken is részt veszünk, hol csoportosan, hol egyénileg. A megyei, területi, országos népdal- és zsoltáréneklő versenyek en szép eredményeket értünk el: arany – ezüst – bronz minősítést kaptak a gyerekek. A közös éneklés még közelebb hozza a különböző korú gyerekeket egymáshoz, közösségformáló és összetartó ereje van a csapatnak. A területi kórustalálkozón 2017 márciusában kiemelkedően jól szerepelt a kórus. Az éves munka jutalmaként júniusban az igazgató úr kirándulást engedélyezett az énekkar tagjainak. Fűzfőn voltunk a kalandparkban és boboztunk. Az idei tanévben is sok a feladat, versenyek, szereplések. Továbbra is szeretnénk kis kórusunkkal emelni az iskolai és községi műsorok művészeti színvonalát”.

2015-ben még egy énekkar alakult a községben: a Boldog Gizella Királyné Római Katolikus Plébánia GAUDIUM KAMARAKÓRUSA. Karvezető: Pusker János és Balázs Márta.
Ők tizenheten alsóörsi, Balatonalmádiba való és szentkirályszabadjai énekelni szerető zenekedvelőkből verbuválódtak össze. Pusker János így mutatta be kórusa tevékenységét: „Az elmúlt időszak bővelkedett eseményekben, melyek Alsóörsön és Szentkirályszabadján zajlottak. Nyár elején az V. Keszthelyi Dalosünnepen vettünk részt, majd Szentkirályszabadján az augusztus 20-ai Szent István ünnep alkalmából énekeltünk. Idén másodjára énekeltünk az Ars Sacra Fesztivál keretében Szent László és Kodály Zoltán évfordulókra emlékezve. A szorgalmas munka gazdag repertoárt eredményezett a reneszánsztól a klasszikus zeneszerzők művein keresztül egészen a 20. század nagy magyar szerzőiig az egyházi zene területén. Fontos szempont, hogy a magyar szerzők közül Kodály Zoltán, Bárdos Lajos és Halmos László egyházi műveit megismertessük az emberekkel. Továbbra is ezek a célok vezetnek bennünket munkánkban”.

Alsóörs „legfiatalabb” kórusa még az első születésnapját sem ünnepelhette meg, hiszen 2016. októberében alakult. Az ENDRŐDI ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉGÉNEK néhány tagja azzal az ötlettel kereste meg abban az időben a református gyülekezet lelkipásztorát, dr. Kálmán Csabát, hogy karácsony ünnepe alkalmából közösen szeretnének az alkalomhoz illő énekeket énekelni. A szándék megvalósult, ők pedig Kálmán Csaba vezetésével együtt maradtak és a szakrális zene értékei mentén egy olyan énekkart alakítottak, amely ma már tizenhat tagot számlál. Heti egy alkalommal próbálnak. Bár az énekkar nevének megválasztására még nem került sor, máris beírták azt Alsóörs kulturális életének eseményei közé: két alkalommal tartottak zenés áhítatot gyönyörű műemlék templomukban, májusban pedig a reformáció évfordulója alkalmából az Endrődi Szalon vendégei voltak.

Amikor azt kérdeztem kórusvezetőjüktől, hogy milyen szándék vezérli őt a továbbiakban, ezt a választ adta: Ameddig ilyen a színvonal és a jókedv, amellyel munkánkat végezzük, együtt maradunk. Ez a szándék egybecseng Yehudi Menuhin eszmeiségével, mely szerint a zene által közelebb kerülünk egymáshoz, csendesen, békességben, hiszen a zene nem más, mint a zaj antitézise.

Kovács Piroska

Módosítás: ( 2017. október 05. csütörtök, 09:40 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card