• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

A Reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük

Nyomtatás

Szobrot avatott és szavalóversenyt rendezett az Endrődi iskola

Iskolánk a reformátusok nagy közösségének részeként méltó módon kívánja megünnepelni a reformáció 500 éves és a magyar reformátusság létrejöttének 450 éves évfordulóját – mondta Mészáros Károly,

 az Endrődi Sándor Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont igazgatója az intézményben október 19-én rendezett ünnepségen.

A jubileumról már korábban is megemlékeztek lelki nap keretében. A mostani program két részből állt: szoboravatásból és szavalóversenyből. Bár az iskola aulájának falát díszíti egy képzőművészeti alkotás – Málnás ajándéka a székelyföldi Vincellér Botond fafaragómester által készített református címer – ebből az alkalomból új emléket állított Alsóörs a reformációnak. Novák Gergely kőfaragómester permi vöröskőbe véste a tízparancsolatot. Mészáros Károly elmondta, hogy azért került a szobor frekventált helyre az iskola udvarán, hogy a betérők „jártukban – keltükben” olvashassák, mert csak akkor van értéke egy kőbe vésett alkotásnak, ha az gondolatokat ébreszt, érzéseket hív életre. Márpedig a tízparancsolat ilyen, hiszen az első négy parancsolat Isten és népe kapcsolatára vonatkozik, a következők pedig arra, hogy mit vár el Isten az emberek egymás közötti együttélésére vonatkozólag. Ösztönözzön ez arra mindannyiunkat, hogy tartsuk be ezeket a törvényeket, és a szeretet erősödjön bennünk – kérte az igazgató. Miután a jelenlévő Császár Attila esperes és dr. Kálmán Csaba lelkipásztor megáldotta a szép szobrot, Hebling Zsolt polgármester és Oberfrank Pál, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, valamint két elsőosztályos kisdiák, Bognár Léna és Kőkúti Zolta megkoszorúzta azt.

Az ünnepi megemlékezés iskolai szavalóversennyel folytatódott. Nem lehetett tudni, hogy az előadók, vagy a jelenlévő szülők, nagyszülők izgultak- e jobban, amikor Mészáros Károly köszöntötte őket. „A vers az, amit szavalni kell” – idézte Kányádit az igazgató, a diákok pedig megtették ezt. Egymást követték a legkülönbözőbb stílusú és mondanivalójú költemények, vidámak és mélyenszántó gondolatokat tartalmazók, líraiak és játékosak, többek között Nemes Nagy Ágnes, Simon István, a köztünk élő Gyárfás Endre és mások tollából, de elhangzott egy - egy Petőfi, Radnóti és József Attila költemény is. Hiszek abban, hogy a versek fontosak, hiszen sok mindent elmondanak az életről, az adott korról, környezetünkről, segítenek a szabatos fogalmazás elsajátításában, érzéseink kifejezésében – mondta a Hebling Zsolt, Császár Attila, Molnárné Mile Anikó könyvtáros összetételű zsűri elnöke, Oberfrank Pál, aki visszaemlékezett arra az időre, amikor ő élt át kisdiákként hasonló élethelyzetet. Köszönetet mondott a versenyen elhangzott harminchárom költemény előadójának, akik között ott voltak teljes létszámban az elsősök, míg a nyolcadikosok kivételével – akik vasárnap a templomban adtak műsort – az iskola valamennyi évfolyama képviseltette magát. A színidirektor, aki a szavalóversenyt színvonalasnak ítélte, köszönetet mondott azért, hogy a gyerekek komolyan vették feladatukat, hogy nemcsak elmondták a betanult szöveget, hanem értették, értelmezték is azt. Szerinte a képzelőerő, a belső látás a legfontosabb egy vers tolmácsolásánál. Oberfrank Pál megköszönte a tanulóknak azt is, hogy ünneplő ruhát öltöttek az esemény rangját emelendő, beleértve az iskolai nyakkendőt is, amely összetartozásukat jelképezi. Higgyetek magatokban és tartsátok meg mai magatokat! – kérte, mert szüksége van rátok minden korosztálynak.
 
A szavalóversenyen az alábbi eredmény született:
Az elsősök versenyét Hebling Petra nyerte, a második helyen Molnár Boglárka, a harmadikon Konrád Kamilla és Bognár Léna végzett. A másodikból Fazekas Gergő Hunor bizonyult a legjobbnak, Urvölgyi László Sebestyén lett a második, Kiss Tímea a harmadik. A harmadikosok között Kósa Kristóf győzedelmeskedett a Kálmánfi Álmos – Schmidt Bálin páros és Fakhouru Magyar Karim előtt. Ebből az évfolyamból Gál Franciska különdíjat érdemelt ki. Negyedikben Rasch Vincent áll az élen, őt Horváth Elvira és Venczli Emese követi.
A felső tagozatosok megmérettetését a 7. osztályos Kovács Gábor nyerte Soós Ferenc: Október című versével, az ötödikes Rozgonyi Gréta számára Vecse Eszter műve, az Öreg templom dicsérete második, Retz Elvirának a hatodikból Garay Jánostól a Hit, remény és szeretet harmadik helyezést ért. Küölöndíjat kapott Iványi Luca, szintén a hatodikból.
A szavalóversenyt irányító munkaközösség vezetője, Hajasné Zsédely Mónika tanítónő elmondta, hogy a verseket egy adott kínálatból a diákok maguk választották ki, felkészülésükhöz tanítóik minden segítséget megadtak. Az általam megkérdezett tanulók – köztük Józsa Rebeka, Szarvas Sára, Szász Marci és mások – pedig arról számoltak be, hogy szakaszonként, rendszeresen tanulták a szöveget, ebben szüleik is segítettek. A versenyzők emléklapot, a győztesek – bár a polgármester szavaival élve mindegyikük az – értékes könyveket kaptak.

Hebling Zsolt gratulált a jó felépítésű, színvonalas, a kiírásához méltó irodalmi megemlékezéshez, majd köszönetet mondott az iskola kollektívájának és diákjainak, valamint Novák Gergelynek, a szobor alkotójának azért, hogy apró láncszemként az Endrődi iskola is méltó módon kapcsolódott be a reformáció jubileumát köszöntő ünnepségsorozatba.

Ünnepi istentisztelet a református templomban

Október 22-én, a vasárnapi istentiszteleten márványtábla avatással emlékezett az alsóörsi református gyülekezet a reformáció 500. évfordulójára.

dr. Kálmán Csaba, az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség lelkésze prédikációja témájául Pál apostol Rómabeliekhez írt levelét választotta, melynek alapigéje szerint az igaz ember hitből él. Luther lelkében, aki felismerte azt, hogy a középkori egyház vallási rendszerében rés van, ez az ige fényt gyújtott, megváltoztatva ezzel életét, és nemcsak azt, hanem egész Európáét. A továbbiakban részletesen hallhattunk a nagy reformátor munkásságáról és arról a felismerésről, hogy az ember személyes döntésének milyen óriási jelentősége van. Nélküle nincs üdvösség. A lutheri elvek megteremtették és 500 éve őrzik a protestáns hitet. id. Hegedűs Lóránt püspök szavaival élve: a reformációnak nincsenek unokái, csak gyermekei vannak. dr. Kálmán Csaba hálát adott azért, hogy Isten kegyelme megőrizte az egyházat és életünket, és azért is, hogy ez a jeles évforduló éppen a mi emberöltőnk időszakára esik. Feladatunk, hogy méltóan őrizzük emlékét, és azt meg is tesszük.

A reformáció 400. évfordulója alkalmából már került egy emléktábla a templom falára, amely most, egy évszázad elteltével újabbal egészül ki. Felirata: „1517 – 2017. október 31. A Szentháromság Isten iránti hálaadással a reformáció 500. évfordulóján. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké.”

Az istentisztelet az Endrődi iskola nyolcadik osztályos diákjainak és Kovácsné Miskey Tünde tanárnő vezette énekkarának ünnepi műsorával folytatódott. Először Luther életéről és munkásságáról hallhattunk felolvasást, majd Sántha Károly: Reformáció című műve hangzott el. „Add Uram, hogy soha ne feledjem, hogy mi voltam és mi lettem én” – énekelte a kórus, aztán Soós Ferenc: Október 31. című verse nyomán villant sugár a néma éjszakában.

A diákok után Hebling Zsolt polgármester, a presbitérium tagja köszöntötte a jubileumot. Félévezreddel ezelőtt a reformátorok megváltoztatták az egész világot – mondta, máig ható örökségük pedig az emberiség történetét, olyannyira, hogy az napjainkra is hatással van. Személyes családi példával igazolta, hogy a templom falára száz évvel ezelőtt elhelyezett emléktábla, a „tisztelet szavakba öntött emléke” milyen nagy jelentőséggel bírt eleink életében. Ezt ismétli most a történelem. Feladatunk – mondta, a reformáció örökségének őrzése és továbbvitele. Szólt arról is, hogy az emlékév során a település már több alkalommal köszöntötte különféle fórumokon az ünnepet, és teszi azt a továbbiakban is. A gyülekezet lelkésze pedig azt kívánta, hogy a reformáció üzenetének megélése legyen fontos mindannyiunk számára.

Az ünnepi gondolatokat követően a presbitérium két tagja, Hebling Zsolt polgármester és Ferenczy Gábor alpolgármester leleplezte az emléktáblát, amelyet a legidősebb alsóörsi református hívő, a 92 esztendős Bedő Irén néni távollétében családtagjai, Bedő Tamás és fia, ifjabb Tamás koszorúzott meg.

Alsóörs műemléktemploma ezekben a napokban nemcsak az emléktáblával. hanem zászlókkal is gazdagodott. Közülük az egyik testvértelepülésünk, Málnás község ajándéka. A reformáció lobogója és a település zászlaja mellett a bejárat melletti falon elhelyezett zászlótartókban egy negyedik lobogót is találhatunk, erről a jubileum alkalmából az Alsóörsi Református Egyházközség Presbitériuma számára küldött adománylevelében Sokoray Szabolcs és családja így ír:
A megemlékezést tegye ünnepélyesebbé és Isten előtt kedvessé nemzeti lobogónk, melyet ezen évfordulón adományozunk az Alsóörsi Református Egyházközségnek. Kapcsolja össze e zászló múltunkat jelenünkkel és a jövővel! Hirdesse Isten dicsőségét, nemzeti összetartozásunkat, magyar népük jövőbe vetett erős hitét!

Kovács Piroska

Csókás Péter és Zórád Ferenc fotói:

Módosítás: ( 2017. október 25. szerda, 12:54 )  

Praktikumtár

Harley-Davidson

Fogyasztóbarát

Vízparti szállás

Balaton riviéra

Balaton Best Card