• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Értékünnep Alsóörsön

Nyomtatás

Térdig jártunk a kincsekben

Ez már a második olyan alkalom volt, amikor Veszprém megye szélesre tárta kapuit azzal a céllal, hogy bepillantást engedjen kincsestárába, konkrétan a megye értéktárának értékei közé. A nagyszabású rendezvénynek az alsóörsi Eötvös Károly Művelődési Ház adott otthont november 24-én.

Az ünnepi alkalom, amelyen nemcsak az érintett települések képviselői, hanem a határokat kitágítva Komárom - Esztergom megye és Kárpátalja küldöttei is jelen voltak az Nemzeti Művelődési Intézet megyei irodája és Veszprém Megye Önkormányzata szervezésében jött létre. Már maga a program is példaértékű volt, hasznos és érdekes nemcsak azok számára, akik cselekvő részesei a megvalósításának, hanem azoknak is, akik csupán tájékozódni (no meg gyönyörködni) kívántak.

A II. Veszprém Megyei Értéktár ünnep háziasszonya az NMI Művelődési Intézet Veszprém megyei irodájának módszertani referense, Mihálcsik Márta volt. Alsóörs polgármestere, Hebling Zsolt a község vendégváró-marasztaló jelmondatával köszöntötte a vendégeket, örömét kifejezve afelett, hogy Herend, a megye egyetlen hungarikumának forrásvidéke után, most Alsóörs, a megyei értéktárba már bekerült permi vöröskő és a Balaton-felvidéki vert csipke hazája kapott lehetőséget a jelentős esemény megrendezésére. A szép számú vendégsereget köszöntötte a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Polgárdy Imre is, aki az értékalapú társadalom fontosságáról és a tudatos értékőrzésről beszélt, korunk önvédelmi eszközének nevezve azt. 2013 óta 138 javaslatból 58 felelt meg a megyei értéktárba kerülés kritériumainak, de mint Egry József festőt idézve mondta, nem csak ez fontos, hanem az is, hogy legyenek ezeknek az értékeknek megbecsülői.

A továbbiakban Kárpáti Árpád, az NMI Nkft. ügyvezető igazgatója mondott köszönetet az együttműködő partnereknek, majd feladatukról, a helyi közösségek munkájának segítéséről, a közfoglalkoztatottak ez irányú tevékenységéről szólt, legnagyobb értéknek magukat az értékőröket nevezve.
Mielőtt az ünnepi konferencia első előadására sor kerül volna, Hebling Zsolt köszönetet mondott vendégeiknek az együttműködésért, tárgyi megemlékezéssel is jelezve azt.
A soron következő előadások mindegyike egy - egy követendő példát mutatott be. Elsőként Horváth Zsolt, a Pannon Térség Fejlődéséért Alapítvány elnöke ismertette a Kárpát - medencei hungarikum mozgalom 2012 óta elért eredményeit. Ez a dátum ugyanis a vonatkozó törvény születésnapja. Mint mondta, azóta erősödött a megyei szint, melynek Veszprém megye az egyik zászlóshajója. Magyarországon ezer helyi értéktár működik, közülük száz Veszprém megyében. 2015-ben történt egy fontos esemény: a határainkon túli magyarlakta területek szerveződései előtt is megnyílt a lehetőség, hogy csatlakozzanak hozzánk. A későbbiekben ennek szép példáját láttuk. A továbbiakban Horváth Zsolt az ötszáz tagot számláló Pannon Ifjúsági Értékőr Hálózat szerepéről szólt, amely hidat képezve a generációk között, kísérletből mintaprogrammá vált. További feladat a párhuzamosságok megszüntetése, új szereplők bevonása a munkába, továbbá szeretnék, ha ez a rendkívül hasznos tevékenység része lenne a felsőoktatásnak, a mesterképzésnek.

A következő előadás különösen kedves volt számunkra, hiszen rólunk szólt: Gaál Dezső elnök mutatta be az Alsóörsi Települési Értéktár Bizottság munkáját. Mindenre kiterjedő, precíz összeállítást hallhattunk tőle a bennünket körülvevő értékekről, melyek sokadszor bizonyították, hogy másokhoz hasonlóan mi is térdig járunk a kincsekben. Az elnök elmondta, hogy beszámolójának alapját a szellemi – alkotói és tetteiben is elkötelezett helytörténész, Albrecht Sándor több, mint félévszázados kutatómunkájára alapozta, annak szegmensei honlapunk olvasói előtt nem ismeretlenek. Gaál Dezső szavai és Zórád Ferenc fotói alapján most jelenlévők is képet alkothattak arról, hogy mennyi értéket rejt Alsóörs!

A következő óra a csabrendeki ifjúsági értékőrzők tevékenységéről szólt a helyi értéktár bizottság elnöke, Mógerné Molnár Ildikó előadásában. A Sümeg szomszédságában található nagyközségben „belenevelik” a gyerekeket a feladatba, akik azt követően tovább járnak a megkezdett úton. Műhelymunkájukban szerepel mindaz, ami a jó célt szolgálja. Értékes gondolatokat, érdekes megoldásokat hallhattunk Mátyus Alíz pápai író, falukutatótól is, aki a fiatalok értékfeltárási munkába való bevonásáról beszélt szakértelemmel, elhivatottan. Jól bevált gyakorlatként a gyerekek egymáshoz való „átrándulásáról” szólt, mint az ismeretek, tapasztalatok átadásának formájáról és lehetőségéről. Az így szerzett gyakorlat kiválóan alkalmazható a mindennapokban a társas kapcsolatok alakításánál, a munka világában, utazások alkalmával. Egymás látogatásával „lejárják” az élményt. Az összes falusi megjelenés arra való, mondta, hogy az emberek megérezzék, hogy részesei valaminek, hogy megértsék a világot.

A jó gyakorlatot ismertetők sorában Hudoba György elnök következett az Esztergom – Komárom megyei Bajnáról. Mielőtt értéktáruk értékeit közreadta volna, Pallagi Tibor polgármester bemutatta a települést, köztük a Sándor – Metternich kastélyt. Tanulni jöttünk – mondta az elnök, aki azt is elárulta, hogy ők is hoztak követni való példát. A konferencia résztvevői között is voltak hölgyek, akik különleges, tetszetős fejfedőt viseltek, ez az úgynevezett „bajnai konty”, értéktáruk büszkesége. Hudoba György egy javaslatot is megfogalmazott: pályázat kiírását célirányos táborozásra.

Nagy örömünkre, Alsóörs vendége volt a Kárpátaljai Magyar Értéktár képviseletében Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke, aki mint mondta, Lezsák Sándor lakitelki műhelyéből indult annakidején. A hungarikumokról szóló törvény módisítása tette lehetővé 2015-ben, hogy értéktáruk létrejöhessen. A gyűjtés az értékek felkutatásával indult, kilencven településen háromszáz kérdezőbiztos dolgozott. A Kárpátaljai Értéktár Bizottság a KMKSZ MÁÉRT tagja, hat értéket képvisel. Közéjük tartozik a beregi szőttes, a salánki hordó, a vereckei emlékmű, a Rákóczi – kultusz, a tiszaújlaki Turul emlékmű és a kárpátaljai archaikus ima. 2015-ben négy kutatási kollégium működött: az ungi, a beregi, az ugocsai és a máramarosai. Ebben az évben nemzeti értékfesztivált, annak keretében konferenciát és szabadtéri programot szerveztek. Napjainkban négy járás száztíz települése rendelkezik értéktárral. Az elnökasszony büszke arra, hogy az értékőr képzés náluk bontott szárnyat.

A konferencia záró előadásaként a Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodája Központjának vezetője, Baloghné Uracs Marianna mutatta be tevékenységüket, új célokat adó, óriási lehetőségnek nevezve azt a közösségek számára. Már a múltban is voltak törekvések arra, hogy a fiatalok kötődjenek lakóhelyükhöz (ld. honismereti szakkörök), később jogszabályi keretek születtek ezt elősegítendő. Ma az események, programok értékalapú megközelítést nyerhetnek a központ által kínált lehetőségekkel élve, a közös élmények közösség összetartó erőt kovácsolnak. Ebben tudnak segíteni szakembereik. Léteznek jó mintaprogramok, melyek segítségével a helyi értékek önfenntartóvá válnak.
A programfolyam kísérőrendezvényeként az ismertetett jó gyakorlatok interaktív bemutatására került sor, valamint workshop zajlott. Az értékasztalok reprezentatívan szemléltették az elhangzottakat, mesterségek mutatkoztak be, kézműves foglalkozások zajlottak. Különféle kiadványok, könyvek, fotók, élelmiszerek, használati tárgyak és ezer más kiállított jellegzetesség bizonyította, hogy a fantázia kimeríthetetlen.

Végezetül ünnepi pillanatok következtek. Vörösmarty Éva, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Értéktár Bizottságának elnöke köszöntötte jelenlévőket. Elmondta, hogy az értékek között nincs verseny, a helyi és a megyei értékeknek különböző a funkciója. Kérte, hogy a munka a kezdeti lendülettel folyjék tovább, majd emléklapokat és plaketteket adott át a megyei értéktárba felvett tíz új értéket magáénak mondható település polgármesterének. A megye értékeinek sorát 2017-től a balatonudvari műemléktemető és a szív alakú sírkövek, Pápa város középkori oklevelei és pecsétje, Petőfi költővé érésének pápai motívumai és dokumentumai, a csopaki olaszrizling eredetvédelmi borkódexe, a pápai Edvy – malom fogadó és barokk udvarház, a lovászpatonai Árpád-kori műemlék evangélikus templom, valamint a csopaki Plul-malom, a tapolcai Malom-tó és környéke és a Tapolcai – tavasbarlang gazdagítja.
Az értéktár ünnep kulturális műsorral fejeződött be. Fellépett a kiscsőszi Hunyorgók bábcsoport és a Fláre Beás Együttes Devecserből, fergeteges hangulatot teremtve.
 

Kovács Piroska

Nagy Veronika fotói:

Módosítás: ( 2017. november 29. szerda, 18:58 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card