• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Közmeghallgatás - beszámoló

Nyomtatás

A március 2-án tartott közmeghallgatás egyúttal képviselőtestületi ülés is volt egyben, ezért a jelen lévő képviselők a gyűlés elején egyhangúlag elfogadták a napirend mellett a közelgő választásokra javasolt szavazatszámláló bizottság tagjainak jelölését.

A meghívóban feltüntetett napirend nyomán haladva először Alsóörs körzeti megbízottja, Gézárt Viktor számolt be az előző év közbiztonságáról. Ezek szerint 2017-ben 53 bűncselekmény történt a közigazgatási területen, ebből 14 embert ittas vezetésért büntettek. Többségében lopás szerepel a bűncselekmények között, jellemzően nagy számban a strandi és parkolói lopások. Három sérülés nélküli baleset történt tavaly. Összességében a közbiztonság jónak mondható.

A második és harmadik téma a település fejlesztésével, rendezésével, a településképpel foglalkozott. Ezekről Tábori Attila építész tartott részletes, vetített képekkel és térképekkel is illusztrált ismertetést.

Az általános tájékoztató kitért a település-fejlesztési elképzelések és a jogszabályi kötelezettségek összhangba hozására, a tervezés menetére, a megismertetések és véleményezések lehetőségeire, fórumaira. Foglalkozik a koncepcióval, mely a falu jövőképének meghatározását jelenti, hisz ez hosszabb időre szól. A településképi rendelet célja a védelem, az értékes, illetve a hagyományt őrző építészet arculatának megőrzése, melyet már 2006-tól rendelet is szabályoz. Ebből a célból készül a Településarculati kézikönyv, melyről 2017 decemberében itt a művelődési házban tájékoztatást, fórumot is tartottak.
Alsóörs településképi rendelete különbséget tesz az egyes részek között. Érthető módon legszigorúbbak az előírások az Ófalura vonatkozóan, hiszen itt kell leginkább őrizni a kis helyen még meglévő múlt értékeit. Ennek a helyi védelemnek az eszközeiről is beszélt az építész. Más elvárások fogalmazódnak meg a központi részek, a „riviéra”, a szőlőhegy, a mezőgazdasági- és erdőterületekre vonatkozóan. Szó esett a reklámok, cégérek, műszaki berendezések, sajátos műtárgyak elhelyezhetőségének szabályairól is.
A főépítész Mártonffy Gábor főleg a lakóépületek építésének engedélyeztetési szabadságáról, s az ezekből fakadó anomáliákról beszélt, megfogalmazott néhány javaslatot az önkormányzat számára is.

A folytatásban Hebling Zsolt polgármester röviden beszámolt az elmúlt év ismert fejlesztéseiről. Emitt csak felsorolásszerűen a teljesség igénye nélkül: az óvoda bővítése bölcsődei férőhelyekkel kiegészítve, járdaépítés, közvilágítás, fejlesztések a strandon, sportcsarnoki felújítás fittness teremmel, intézményi felújítások, fejlesztések, támfal építése a Szépkilátó utca alá, néhány utca aszfaltozása….
A költségvetés egymilliárd 212 millió forint volt. Az adó-, a strand- és a kurtaxa bevételek is emelkedtek. A falunak vannak tartalékai, biztonságos a gazdálkodása.
Elismerésekkel is gyarapodott település: a II. Nemzeti Regattán első helyezett lett az alsóörsi vitorlázó csapat, az Összetartozunk - Veszprém megyei települések közt meghirdetett versenyen különdíjat kaptunk, a kihívás napja eredményei után a Legsportosabb település címet érdemeltük ki, s a Kék hullám zászlaja a strandot ismerte el.

Az idei, 2018-ra vonatkozó tervek megvalósulásának jó része is függ a sikeres pályázatoktól, amikről bizakodással szólt a polgármester. Elkezdődik az amfiteátrum környékén a Varázserdő projekt, jelentős beruházás; átadják a Szépkilátót a református templom alatt; megépül a Veszprém-Alsóörs közötti kerékpárút; a Merse-park térkövezése, csapadékvíz-elvezetés, utcák aszfaltozása, közvilágítás, kamerák telepítése, buszmegálló…. munkagép és teherautó beszerzése, könyvek kiadása szerepel a tervben. Remény van arra is, hogy a tájházra beadott pályázat végre eredményes lesz.  Az idei költségvetés szintén meghaladja az egymilliárd forintot.
Elkészült a Praktikum tár 2018, a hasznos és bármikor szükséges információk gyűjteménye, mely eljut a lakosokhoz, üdülőkhöz, vendégekhez is.

Néhány hozzászólás ismert problémákat fogalmazott meg, mint a Márc. 15. utca lehetetlen, az ott lakók életét megkeserítő állapotát; a nyári parkolási gondokat a Vasút utcában. De elhangzott olyan vélemény is, mely a falunk gyors növekedéséből fakadó aggodalmakat fogalmazta meg, s ezt bizony sokan érzik. Mindannyian - akik otthonunknak érezzük ezt a falut – azt szeretnénk, ha továbbra is élhető, barátságos, emberi léptékű lenne a település. Elhangzott, hogy az állandó lakosok tekintetében a kétezer a bűvös határ, ezt nem kellene átlépni, s úgy tűnt, ebben egyetértés van a lakosság és önkormányzat között.

Csiszár Edit

Zórád Ferenc fotói:


 

Módosítás: ( 2018. március 07. szerda, 09:24 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card