• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Szabadtéri tüzek megelőzése

Nyomtatás

A szabadtéri tüzek megelőzésével, a szabadban történő tűzgyújtással kapcsolatos tudnivalók. 
A korábbi évek tapasztalatai alapján, az időjárás melegedésével várható, hogy megnő a szabadtéri tüzek keletkezésének kockázata! 

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére!

A magyarországi tüzek jelentős százaléka emberi tevékenység következtében keletkezik, ezért fontos, hogy mindenki megismerje és betartsa a szabadban történő tűzgyújtás alapvető szabályait. A tüzek keletkezéséhez és gyors terjedéséhez hozzájárulhat a száraz aljnövényzet, avar, és az erős szél is, amit a körültekintően végzett szabadban történő tűzgyújtás előtt figyelembe kell venni. A katasztrófavédelmi szervek kiemelt feladatként kezelik a vegetáció-tüzek megelőzését, az ezzel kapcsolatos figyelemfelhívást, tájékoztatást.

A szabadban történő tűzgyújtás előírásait jogszabályok (törvény, kormány-, miniszteri-, és önkormányzati rendeletek) rögzítik:
 1. Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve, ha azt jogszabály külön megengedi.
 2. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi (kerti) hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi.
 3. Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő, lábon álló növényzet, tarló,
     illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését (úgynevezett irányított égetés).
     Külterületen végzett 1-2 m2-en történő növényi hulladék égetés nem minősül irányított égetésnek.
 4. Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
 5. Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, 
     ha azt egyébként más jogszabály, vagy hatósági döntés megengedi.
 6. A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza (184-185. §, 187. §, 221-230. §).
 7. Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység
      tűzvédelmi bírságot vonhat maga után.

 Amennyiben a tűzgyújtás a jogszabályok alapján megengedett a következő alapvető szabályokat tartsuk be:
 1. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
 2. Minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.
 3. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám.
 4. Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani,
     a szél ne tudjon izzó zsarátnokokat elvinni.
 5. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors továbbterjedésének.
 6. Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsunk tüzet.
 7. A tüzet gondosan oltsuk el, használjunk vizet, nehogy a szél esetleg visszagyújtsa.
     Tűzgyújtási tilalmat (fokozottan tűzveszélyes időszakot) a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal
     Erdészeti Igazgatóság a Belügyminisztérium Országos  Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyetértésével rendelhet el

Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel:
  a BM OKF (www.katasztrofavedelem.hu), illetve a NÉBIH EI oldalait (www.erdotuz.hu).
 A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója: szabadtéri tüzek

Módosítás: ( 2018. május 05. szombat, 15:53 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Balaton Best Card