• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Szoboszlay Sándorra emlékeztünk

Nyomtatás

Szoboszlay Sándor születésnapján, márc. 22-én emlékezésre várta vendégeit az alsóörsi kocsma. Nem véletlen a helyválasztás sem, hiszen a neves színész sok szállal kötődött Alsóörshöz, s e nevezetes helyen baráti asztaltársasággal gyakran időzött itt.

Hebling Zsolt polgármester elevenítette fel emlékét röviden. S olvasta fel Albrecht Sándor ez alkalomra írt levelét, melyből a hely és a szellem kiválóságáról írtakat érdemes kiemelni. Várakozás közben nézelődtem, milyen gazdag gyűjteménnyel rendelkezik ez a kocsma. Hosszú évtizedek gyűjtései, a régi falusi élet eszközei a falakon, a régi épület valóságos helytörténeti múzeum.

Talán mindenki nem is sejti pontosan – írja Albrecht Sándor – milyen gazdag múltra épült itt Szobiék nagyszerű ittléte… Ez a kocsma régesrégi léte első pillanatától elhivatottan szolgálja a közösséget. Életszíntérként, hisz a faluközösség ügyeit nemegyszer itt döntötték el. Közbirtokossági döntések, követválasztások, falugyűlések, perdöntő kérdések színtere volt nemegyszer e hely. Jóllehet, a Nemzeti Múzeum megalapítására itt döntöttek az önkéntes adományokra helybéli elődeink. Pohár bort is ihattak itt, midőn 1830-ban Füredre indultak önkéntes színházépítő munkára. Mindig eleven színtér volt e helyiség. Vándorcirkuszok léptek föl itt. Némafilmeket mutattak be. Aztán a helyi fiatalság színi előadásain szorongott falai között falunk népe. Följegyzett írásaink őrzik régi kezdetektől a szereplők névsorát. Ősi családneveket sorol az emlékezet, s e nevekben ott fénylik a falutörténet drága múltja, emléke, tisztelete, emberi-, szellemi értéke. Lobogva osztottak örömet. Szüreti bálok, tánciskolák, koszorúcskák, emlékezetes kabarék, búcsúbálok, sőt művészi kiállítások... E hely varázsa voltaképpen a múlt gyökereiből is ered. Mindig is sugározta a vendégváró otthonosságot.

Ez a kocsma vált törzshelyévé a színésznek és barátainak. Szobi élete utolsó szakaszában alsóörsivé is vált. Falubelijeink tehát nemcsak a színpadról ismerhették, hanem maguk közül a falubelijeink egyikeként, és közülünk valónak tekinthették. Legendává nemesült az itt tevékenyen töltött ideje, midőn a veszprémi I-es Asztaltársaságot lehozta Alsóörsre. Az idő igazolta, amit előre nem is láthattunk: ezzel sok rejtett építő, önépítkező nemes emberi szándék fonódott egybe s teljesedett vonzó szellemi folyamatba. Az együttlét és a közös gondolkodás szabadságát gyakorolták, valósították meg. Szórakoztak, közösen töltötték szabad idejüket, keresték jó kedvűen a mindennapi valóság értelmezését, a tűnt idők aranykorából próbáltak minél többet visszalopni a jelen gondjainak könnyítése céljából. Nem adtak le semmit a megélhető jó kedvből, hol is? --- éppen a pohár bor mellett! Egyszóval nagyon is jól érezte magát itt a népes, természetesen alsóörsiek kiegészített víg, mulatozásra, szellemi értékek megformálására is mindig kész társaság.
A kicsi belső helyiség falán látható a színész bekeretezett arcképe, mellette az asztaltársaságé, s Páskándi Géza író gondolatai. Ezeket olvasva az ifjabb nemzedékek is képet kaphatnak arról, milyen színész volt Szoboszlay Sándor.

Te, Sándorom, a legjobb kapuérzékkel rendelkező színészeink egyike vagy. Te tudsz sündörögni is a színpadon, laposakat pislogva, lappangani, nem csupán vonulni, menetelni, lecövekelődni. Tudsz idegességet árasztani. Nyugtalanságot. Tétova lenni. Szorongva jobbra-balra pillantani. Tudsz: félni. A réveteg szem, a réveteg arc tudománya a tied. Az elnyűttséget, a megkínzottságot mindig remekül adod elénk. Azt az embert, aki elkopik az idegölő robotban, hajszában. A garasos gondok emberét.
De ott van a másik: az önkínzó intrikus. Az elszánt katona. A szinte zsoldos lélek. Nem egy római császár lelke benned, mint lehetőség. Amott meg a könyökvédős hivatalnok, a bürokrata. A fennhéjazó favágó.
Sorolhatnám és még mindig te lennél….

A sokoldalú művész ragyog ki eme sorokból.
Életéről, pályájáról könyvet is írt Varga Róbert újságíró Szobi, a kiválasztott címmel.

Őrá emlékeztünk születésnapján.

Csiszár Edit

Nagy Veronika és Zórád Ferenc fotói:

Módosítás: ( 2019. március 27. szerda, 08:06 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card