• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Tájékoztató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központról

Nyomtatás

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) bevezetéséről szóló tájékoztató

Jogszabályi környezet, elérhetőségek:
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (továbbiakban: NTAK) a szálláshely-szolgáltatók adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és az országos statisztikai adatgyűjtés segítése céljából működtetett informatikai rendszer, mely működésének kereteit a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) határozza meg.

Az NTAK rendszeréhez való csatlakozásra, az abban foglalt adatok kezelésére vonatkozó előírásokat valamint a szálláshely-szolgáltatók kötelezettségével kapcsolatos részletes szabályokat a Tv. végrehajtásáról szóló 237/2018.(XII.10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) taglalja.

Az új rendszer bevezetésével minden szálláshely digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával tudja teljesíteni a vendégek bejelentkezésénél előírt adatrögzítési kötelezettségét. Az NTAK közvetlen adatkapcsolat formájában adatot fogad a szálláshely-szolgáltatóktól, ezeket tárolja, feldolgozza, aggregált és strukturált riportokat, elemzéseket készít, és a szektor adatszolgáltató szereplői, valamint a törvényben meghatározott hatóságai számára ezeket szolgáltatja.

NTAK honlapja: https://info.ntak.hu/

Információ kérése szálláshely-szolgáltató részére: info.NTAK@mtu.gov.hu

NTAK üzemeltetője a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (MTÜ), elérhetőségek: https://mtu.gov.hu/

Az NTAK portál használatáról részletes információkkal szolgáló felhasználói segédletek legfrissebb verziói az alábbi helyen letölthetők: https://info.ntak.hu/felhasznaloi-segedletek/

Regisztrációs kötelezettség:
A 2019. július 1-jét követően szálláshely-szolgáltatási tevékenységet megkezdő szolgáltató kötelessége a tevékenysége megkezdésétől számított 5 napon belül elektronikus úton regisztrálni az NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen.
A már működő szálláshelyeknek NTAK-ba történő adatszolgáltatás megkezdését megelőzően a szálláshely típusonként meghatározott regisztrációs időszak megkezdését követően 1-1 hónap áll rendelkezésre a rendszerbe történő regisztrációra az alább részletezett ütemterv szerint.

Az NTAK-ban történő regisztráció során a szálláshely-szolgáltató a következő adatokat adja meg:
A szálláshely-szolgáltató
a) neve,
b) adószáma,
c) statisztikai számjele,
d) statisztikai főtevékenysége,
e) székhelye,
f) levelezési címe,
g) telefonszáma,
h) elektronikus levelezési címe,
i) szálláshely-szolgáltatási tevékenységének kezdőnapja.

A regisztráció feltételei:
 • szálláshely-szolgáltató a tevékenységre kiváltott adószámmal rendelkezik
 • szálláshely-szolgáltató a tevékenységét az illetékes jegyzőnek bejelentette, illetve a jegyző nyilvántartásba vette
 • szálláshely-szolgáltatásra használandó, NTAK kommunikációs modullal rendelkező szálláshelykezelő szoftvert telepítette
 • regisztrációt végző személy rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval
 • nem hivatalos képviselő regisztrációja esetén a hivatalos képviselő által, a Rendelkezési Nyilvántartásban a regisztrációt végző személyt meghatalmazta

A szálláshely-szolgáltatók regisztrációjának menete:
A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus. Ki végezheti el a szálláshelyek regisztrációját (majd később az adatok módosítást vagy törlését)?
 • a szálláshely-szolgáltató személyesen vagy
 • annak törvényes képviselője vagy
 • rendelkezési nyilvántartásban meghatározott személy

Azonosítás:
 • a regisztrációs folyamat során az NTAK üzemeltetője elektronikus azonosítási szolgáltatás útján ellenőrzi a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat
 • az azonosításhoz szükséges, szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat a regisztrációt végző természetes személy adja meg az NTAK üzemeltetője számára

Sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy regisztrálja a szálláshely-szolgáltatót az NTAK-ba:
 • a szálláshelyet
 • a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokat
 • az általa használt, NTAK kompatibilis szálláshelykezelő szoftvert

A regisztráció folyamatáról bővebben itt tájékozódhat: https://info.ntak.hu/csatlakozasi-segedlet/
A regisztráció során megadott adatok változását a szálláshely-szolgáltató a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül köteles az NTAK elektronikus felületén átvezetni.
Az NTAK a területileg illetékes jegyzőt az elektronikus felület által automatikusan generált elektronikus üzenetben 24 órán belül tájékoztatja a regisztrált, valamint az adataiban változást bejelentő szálláshely- szolgáltatókról.

A már működő szálláshely-szolgáltatóknak a regisztrációt fokozatosan kell teljesíteniük típustól függően az alábbi ütemezésben:

Szálláshelytípus Regisztrációs időszak Adatszolgáltatás kezdete
szálloda 2019. június 1. és 30. között 2019. július 1-jétől
panzió 2019. szeptember 1. és 30. között 2019. október 1-jétől
kempingek, üdülőházak,
közösségi szálláshelyek,
egyéb szálláshelyek, 2019. december 1. és 31. között 2020. január 1-jétől
falusi szálláshelyek

Szálláshely kezelő szoftver, adatszolgáltatás:
A szálláshely-szolgáltató meghatározott műszaki előírásoknak megfelelő szálláshelykezelő szoftvert alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy az NTAK részére a Tv. 9/B. § (1) bekezdése szerinti személyes adatot nem tartalmazó, statisztikai adatkörbe tartozó adatokat továbbítsa. Az NTAK-t üzemeltető Magyar Turisztikai Ügynökség ZRT. (továbbiakban: MTÜ) térítésmentesen biztosítja a „Az Én Vendégszobám” alkalmazást (szoftvert) az olyan szálláshely-szolgáltatónak, amely legfeljebb 8 szobát 16 állandó férőhellyel hasznosít szálláshelyként.
A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak, melyek alkalmasak az NTAK részére történő adatszolgáltatás teljesítésére. A Vhr. szerinti alkalmasság igazolásának megszerzéséhez a szoftvergyártóknak együtt kell működniük az üzemeltetővel, ezen gyártókról itt tájékozódhatnak: https://info.ntak.hu/szoftverek/
A napi és havi adatszolgáltatást a szálláshely-szolgáltató az elektronikus felületen történő regisztrációt követően teljesíti a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával. A szálláshely-szolgáltatók az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat a szálláshelykezelő szoftverben rögzítik, mely szálláshelykezelő szoftver a statisztikai adatkörbe tartozó adatokat anonimizáltan továbbítja az NTAK részére.

Első lépések:
 • Az első adatszolgáltatás megkezdése előtt, a szálláshelykezelő szoftver és az NTAK közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat érdekében a szálláshely-szolgáltatóknak el kell végezniük a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját.
 • Ezt követően a szálláshelykezelő szoftver és az NTAK automatikus hálózati kommunikációt tart fent.
A szálláshelykezelő szoftver automatikusan küldi az NTAK-ba:
 • a technikai záráskor a napi adatszolgáltatás körbe tartozó adatokat
 • a tárgyhónapot követő hónap 5. napján a havi adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat
 • a szoftverben a vendég adatainak rögzítését követően a vendég személyes adatait NEM tartalmazó, statisztikai adatkörbe tartozó adatokat
Ki jogosult az NTAK-ba történő napi adatszolgáltatás benyújtására, valamint az NTAK elektronikus üzeneteinek fogadására?
 • a szálláshely-szolgáltatót regisztráló személy
 • a regisztráló személy által a szálláshelyhez regisztrált további felhasználók

Vendég a Vhr. alapján az a természetes személy, aki a szálláshely-szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi és ideiglenesen a szálláshelyen elszállásolják, függetlenül a szálláshely-szolgáltatásért ellenértéket fizető személyétől.

Vendégéjszaka: vendége nként eltöltött – éjszakát is magában foglaló vagy így elszámolt – legfeljebb 24 óra.
Amennyiben a szálláshely-szolgáltató a napi adatszolgáltatást az üzemeltető felhívása ellenére, ismételten nem teljesíti, az MTÜ a szálláshely-szolgáltató hatósági ellenőrzését kezdeményezi a szálláshely-szolgáltató felügyeletét ellátó jegyzőnél!
Az NTAK-nak a szálláshely-szolgáltató által nyújtott statisztikai adataihoz a helyi önkormányzat és az állami adóhatóság is hozzáférési jogosultsággal rendelkezik. Az önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók jogosultak az illetékességi területükön működő kereskedelmi szálláshely-szolgáltatóktól érkezett vendégéjszaka-, és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, valamint az ezen adatokból készített kimutatások lekérdezésére és megtekintésére, továbbá a szálláshely-szolgáltatók által elérhető, önkormányzati felhasználóként belépő felhasználók részére készített adatelemzéseket megtekinthetik.

A szálláshely-szolgáltató a helyi önkormányzat idegenforgalmi adóról szóló rendelete szerinti nyilvántartás elektronikus vezetését a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával is teljesítheti. A helyi adózási szabályokról Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletében tájékozódhatnak az önkormányzat honlapján: http://www.alsoors.hu

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az NTAK bevezetésével, a regisztrációval és az adatszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén közvetlenül az MTÜ-hez, továbbá a szoftver gyártójához tudnak fordulni!

Módosítás: ( 2019. szeptember 09. hétfő, 07:18 )  

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card