• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7/2009.(V.29.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) Sz. rendeletének 1.sz. módosításáról

Nyomtatás
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete
7/2009.(V.29.) sz. rendelete
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) Sz. rendeletének 1.sz. módosításáról

letöltés

1 §
A 2/2009. (II.13.) sz. rendelet a 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Bevételek előirányzatának összege: 548.001 eFt-ról 557.124 eFt-ra
Kiadások előirányzatának összege: 548.001 eFt-ról 557.124 eFt-ra

Bevételek eFt-ban:
                                                         Eredeti ei.        Módosított ei.
- Működési bevételek                            108.135        108.935
- Kamatbevételek                                       100               100
- Áfa bevételek                                      34.012          34.012
- Helyi adók                                          130.200        130.300
- Átengedett központi adók                     56.900          56.900
- Egyéb sajátos felh., tőkejell.bev.             11.050          11.052
- Felhalmozási és tőkejellegű bevételek       65.300          68.130
- Normatív áll-i hozzájárulások                   100.724        108.062
- Kötött felhasználású áll-i hozzájárulások       7.580               240
- Központosított támogatások                     2.000            4.811
- Pénzmaradvány igénybevétele                         0               307
- Rövid lejáratú hitel igénybevétele             13.000          13.000
- Támogatásértékű bevételek                    11.100          11.473
- Államházt-on kívülről kapott pénzeszközök    7.900           9.802

Kiadások eFt-ban:

- Személyi juttatások                                151.955          154.415        
- Munkaadót terhelő járulék                         48.960           49.018
- Dologi jellegű kiadások                             183.671         183.813
- Átadott támogatások                                12.050           12.150
- Általános tartalék                                        5.245            4.445
- Működési céltartalék                                          0            2.830
- Felhalmozási kiadások                                 97.728           98.428
- Átadott pénzeszközök                               36.792           40.425
- Hiteltörlesztés (kamat nélkül)                      11.600           11.600


2 §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Alsóörs, 2009. május  29.


                Hebling Zsolt                Báró Béla
                Polgármester                Jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2009. május 29.
 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card