• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8/2008.(XII.5.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2008. (II.29.) sz. rendeletének módosításáról

  Letöltés

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete

8/2008.(XII.5.) sz. rendelete

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2008.

(II.29.) sz. rendeletének módosításáról

1. §.

A 2/2008. (II.29.) sz. rendelet a 2. § (1) bekezdése az alábbiak

szerint módosul:

Bevételek előirányzatának összege: 503.360.832 Ft

Kiadások előirányzatának összege: 503.360.832 Ft

A bevételek főösszegein belül:

- helyi adók 124.000.000 Ft

- támogatásértékű bev-ek, előző évi tám-ok,

visszatérülések 17.524.000 Ft

- államháztartáson kívülről kapott pénzeszközök 18.730.000 Ft

A kiadások főösszegein belül:

- személyi kiadások 163.898.054 Ft

- TB járulékok 48.085.234 Ft

- Dologi kiadások 201.961.920 Ft

- Szociálpolitikai ellátások, egyéb jutt-ok 9.310.741 Ft

- Általános tartalék 0

- Céltartalék 0

- Felhalmozási kiadások 21.529.973 Ft

- Műk.célú pénzeszköz átadás

államháztartáson kívülre 29.435.400 Ft

2. §.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Alsóörs, 2008. december 5.

Hebling Zsolt Báró Béla

Polgármester mb. Jegyző

BEVÉTELEK:

Megnevezés Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Az intézmények működési bev-i: 98.826.000- 98.826.000,-

Kamatbevételek: 150.000- 150.000,-

ÁFA bevételek, visszatérítések 30.875.000- 30.875.000,-

Helyi adók: 113.000.000- 124.000.000,-

Átengedett központi adók: 54.576.000- 54.576.000,-

Felhalmozási és tőkejell. bev. 20.776.000- 20.776.000,-

Pü-i befektetések bevételei: 5.498.000- 5.498.000,-

Központi ktgvetésből kapott t. 104.306.000- 115.813.832,-

Pénzforgalom nélküli bevételek 592.000- 592.000,-

Bevételek összesen: 428.599.000- 451.106.832,-

Rövid lej.Hitelek és kölcsönök 16.000.000- 16.000.000-

Támogatásértékű bevételek: 12.124.000- 17.524.000-

Áh-on kívülről kapott pénzeszk 48.180.000- 18.730.000-

Források összesen: 76.304.000- 52.254.000-

Bevételek mind összesen: 504.903.000- 503.360.832-

KIADÁSOK:

Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Rendszeres személyi juttatás: 108.316.000- 114.910.424-

Munkavégzéshez kapcs. Juttatás 4.440.000- 6.909.550-

Foglalkoztatottak sajátos jut. 5.036.000- 5.639.000-

Személyhez kapcs. Ktg-térítés 12.113.000- 9.872.080-

Részmunkaidősök juttatásai: 10.389.000- 8.649.000-

Külső személyi juttatások: 10.531.000- 17.918.000-

Személyi kiadások mindösszesen: 150.825.000- 163.898.054-

TB járulékok: 45.756.000- 48.085.234-

Készletbeszerzés összesen: 22.524.000- 24.427.000-

Szolgáltatások összesen: 90.788.000- 98.356.000-

ÁFA kiadások: 61.697.000- 61.705.334-

Belf. kik. és repr. kiadások: 3.515.000- 6.823.586-

Egyéb folyó kiadások: 10.145.000- 10.650.000-

Dologi kiadások

Összesen:

188.642.000- 201.961.920-

Szociálpolitikai ellátások: 6.510.000- 9.310.741-

Különféle elsz-ok tartalékok: 6.922.000- 0-

Felhalmozási kiadások: 49.222.000- 21.529.973-

Műk-i célú pénzeszköz átadás: 28.155.000- 29.435.400-

Felh-i célú pénzeszköz átadás: 385.000- 653.510-

Rövid lejáratú hitelek: 28.486.000- 28.486.000-

Kiadások összesen: 504.903.000- 503.360.832-

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card