Méltó módon ünnepeltünk augusztus 20-án

Nyomtatás

Testvértelepüléseink képviselői is velünk voltak

Lakosainkkal, vendégeinkkel, testvértelepüléseinkről érkezett barátainkkal együtt pillantunk vissza gyökereinkre ma, a magyar nép legősibb megemlékezésén, de előre tekintünk bíztató jövőnkre is – mondta Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere

a község augusztus 20-án rendezett ünnepségén, egyben a tíz napja tartó vendégmarasztaló (nyárbúcsúztató) fesztivál zárónapján.

Alsóörs meghitt, szép programmal tisztelgett államalapító, nemzetmegtartó szent királyunk emlékezete előtt. A rendezvényen jelen volt Polgárdy Imre, Veszprém Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, valamint Henning László, az erdélyi Kovászna megye alelnöke, testvértelepüléseink, a felvidéki Kalász község Balázs János polgármester és az erdélyi Málnás község Szotyori Angéla polgármesterasszony vezette küldöttsége.

A himnuszok elhangzását követően Hebling Zsolt polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd a község életében különleges történelmi napnak nevezve 2017. augusztus 20-át elmondta, hogy tudatosan tervezték pontosan erre a napra annak a testvértelepülési megállapodásnak az aláírását Málnás és Alsóörs között, amely a mindennapok gyakorlatában már huszonhét éve élő valóság. A kapcsolat ez alatt a hosszú idő alatt számtalanszor bizonyított az élet megannyi területén. Most az összetartozás írásban való megpecsételésére került sor másik testvértelepülésünk, Kalász küldöttsége jelenlétében.

A továbbiakban Szent István király munkásságát méltatta a polgármester, történelmünk legjelentősebb személyiségének nevezve őt. Nem kevesebb, amit neki köszönhetünk, mint nemzeti létünk, hiszen egy évszázaddal a honfoglalást követően, a történelem viharában felmorzsolódott népek sorsára jutottunk volna. Szent István felismerte a választás lehetőségét és jelentőségét, így a kereszténység felvételével, a királyság megalapozásával, vasakaratával, szigorú törtvényeivel megmentette népünket – mondta az előadó, mely által erős, független állama bekapcsolódott Európa gazdasági és kulturális vérkeringésébe. Ezért hálával tartozunk neki, és fejet hajtunk előtte.

Az ünnep legfőbb üzenetét az a Málnás község által adományozott székelykapu közvetíti számunkra, amely a Községháza előtt áll. „Őseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez ne légy hűtlen soha!” – hirdeti a belevésett üzenet. Egy évezreden át ennek szellemében éltek, gondolkoztak és cselekedtek eleink – mondta Hebling Zsolt, és ez a mi feladatunk is azok felelősségteljes megoldása során, melyhez múltunkból merítünk erőt. 

A történelmi visszapillantás után a testvérkapcsolat létrejöttéről beszélt a község első embere. Ismertette azoknak a nevét – sajnos többen már nincsenek közöttünk – akiknek mindezt köszönhetjük. Közülük Alsóörs képviseletében Nemes István és Simon Ferenc, Málnásról Kovács Attila iskolaigazgató visszaemlékezései a Szotyori Angéla és Hebling Zsolt polgármesterek által ünnepélyesen aláírt okmány mellékletét képezik a jövőben. Málnás polgármesterasszonya meleg szavakkal köszönte meg Alsóörsnek az elmúlt huszonhét évet, jelen fogadtatást és mindazt, ami az összetartozást erősíti. Mint mondotta, ez a kapcsolat kiállta a próbát, most már az a feladat, hogy nemzedékeken át éljen és virágozzék tovább a jövőben is. A hivatalos aktust a Bónyai Mária tanárnő által vezetett alsóörsi Sirály népdalkör ünnepi műsora követte. Szép műsorukkal Szent István király emlékezete előtt tisztelegtek méltó alázattal.

Nemzeti ünnepünk egyben az új kenyér megszületésének ünnepe is. Évek óta szokás Alsóörsön, hogy hálát adunk érte. A nemzeti szalaggal átkötött új kenyeret ebben az évben Balla Barnabás málnási lelkipásztor, dr. Szatmári László diakónus és dr. Kálmán Csaba alsóörsi lelkész szentelte meg, majd apró darabokra vágva szétosztották jelenlévők között.

A kenyérszentelés után a fesztivál utolsó programja következett. A moderátor szerepkörét betöltő Orosz Anna színművésznő, aki tíz estén át kísérte szakszerű magyarázatokkal, érdekes ismertetőkkel a fellépők műsorát, ezúttal a Fourtissimo együttest konferálta be. A valamennyi zenei stílusban otthonosan mozó, Prima - díjas, többszörös verseny győztes rézfúvós kamarazenekar hiteles előadásában népszerű műveket hallhattunk. Mielőtt a Jolly Joker zenekar utcabálja elkezdődött, augusztus 20-a alkalmából még egy pazar tűzijátékban gyönyörködhettünk. 

Kovács Piroska

Zórád Ferenc fotói:

Módosítás: ( 2017. augusztus 22. kedd, 11:53 )