• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

2019. évi határszemle ellenőrzések

Nyomtatás

Az Agrárminisztérium (AM) felhívja az ingatlantulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra, hogy az AM Földügyi és Térinformatikai Főosztálya elrendelte a 2019. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását.
Időpont: 2019. június 1. – szeptember 30.

A határszemle ellenőrzéseket az ingatlanügyi hatóság (Balatonfüredi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya) hajtja végre. A határszemlén a járási hivatal elsősorban a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (továbbiakban: Tfvt.) 5. § (1)–(4) bekezdéseiben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítését ellenőrzi. Ennek megfelelően a földhivatali osztály meghatározott ellenőrzési kötelezettsége keretében, a település külterületén határszemlét tart 2019. június 1. – 2019. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban.

Ezen feladattal kapcsolatban a legszükségesebb ismeretek az alábbiak:
 a földhasználó - ha e törvény másként nem rendelkezik, választása szerint - köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség) (Tfvt. 5.§ (1))
 szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani (Tfvt. 5.§ (2))
 ha a termőföld más célú hasznosítását engedélyezték, a földhasználó köteles a termőföld engedélyezett célú felhasználásáig a hasznosítási kötelezettségét teljesíteni. (ideiglenes hasznosítás) (Tfvt. 5.§ (3))
 a földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon (pl.: zártkerti művelés alól kivett terület) a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő terület-felhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás) (Tfvt. 5.§ (4))

A fent előírtakat az ingatlanügyi hatóság rendszeresen ellenőrzi. Mulasztás esetén az ingatlanügyi hatóság földvédelmi bírsággal sújtja a földhasználót. Ha a földhasználati nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint több földhasználója van, illetőleg az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság a földhasználókat, illetőleg tulajdonosokat egyetemlegesen terheli. A földvédelmi bírság kiszabásával egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság elrendeli a hasznosítási kötelezettség végrehajtását, melyet az állami adóhatóság foganatosít.

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card