• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               
Hiba
  • JFolder::files: Az elérési út nem mappa:
notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.

Istentisztelet Trianon jegyében - megemlékezés a világhálón

Nyomtatás

A világháló segítségével közösen emlékezett meg a trianoni békediktátum aláírásának 100 évfordulójára Alsóörs, a székelyföldi Málnás és a felvidéki Kalász települések közössége. 

Az anyaországiak református templomában tartott istentisztelet részeként, a virtuális térben szóltak egymáshoz a már évtizedek óta testvér-kapcsolatokat ápoló települések világi és vallási vezetői.

Forrás: HÍR TV

Az eseményről készült videoanyagokat az alábbi linkekre kattintva tekinthetik meg:

  -a HÍR TV felvétele: A világhálón emlékeztek... 
  -az ÖBÖL TV felvétele: 
Közös megemlékezés...  

Alsóörs székelyföldi testvértelepülése Málnás község, hozzá tartozik Zalánpatak falu is, ahol június 4-én Trianon emlékművet avattak.

 Összetartozásból példát - Istentisztelet Trianon jegyében

Június 4-én emlékező istentisztelet színhelye volt Alsóörs református műemléktemploma. Az esemény aktualitását az adta, hogy napra pontosan 100 évvel ezelőtt került sor a trianoni békediktátum ratifikálására. Az istentiszteleten korunk technikájának köszönhetően virtuálisan testvértelepüléseink képviselői is jelen voltak.

Harangzúgás emlékeztetett arra a szomorú napra, amikor délután fél ötkor a versailles-i Nagy - Trianon palotában a nagy háborút követő békeszerződés aláírásával megpecsételődött az ezeréves Magyarország sorsa. Európa átrendezett térképe számunkra az ország kétharmadának, lakosságunk több mint felének elvesztését jelentette annak minden egyéb vonzatával együtt. Hiába volt Apponyi gróf legendás beszéde, észérvek felsorakoztatása, a történelem más forgatókönyvet írt számunkra, de… bár határok választanak el bennünket egymástól, más az államnyelv és van még számos egyéb ismérv, a nemzeti összetartozás él és élni fog!

Nemzeti imádságunk elhangzása után erről beszélt dr. Kálmán Csaba, Alsóörs – Lovas református gyülekezetének lelkipásztora is. Emlékezni és elcsendesedni jöttünk – mondta, és azért, mert a közös imádság megerősít bennünket. A győztes hatalmak a történelem süllyesztőjét szánták nekünk osztályrészül, ám nem számoltak azzal, hogy van egy olyan lelki adottságunk, Istentől kapott talentumunk, amely igazolja Apponyi gróf prófécióját, mely szerint mi leszünk ott azon nemzetek temetésén, amelyek most hazánk sírját ássák. A prédikáció további részében kérte, hogy ne csak emlékezzünk, hanem adjunk hálát Istennek azért, hogy hajlékot kaptunk tőle, ahol itthon vagyunk nemzedékről nemzedékre. Fogadjuk hűséggel, érezzünk iránta felelősséget, vegyük észre a rosszban is a tanító szándékot, továbbá kezeink munkája legyen látható és maradandó, legyen lelki tartásunk, sáfárkodjunk jól az életünkkel, hogy Pál apostollal elmondhassuk: mi is választott nép vagyunk.

Az emlékezők sorában Berkes Péter, Alsóörs római katolikus plébánosa következett, aki a Hét fohász egyikét idézte, amelyben arra kérik az Urat, hogy jöjjön el az ő országa, az igazságosság, a béke, a szeretet országa. A magyar nép megedződött a történelem viharaiban, igazságtalanságokat szenvedett el, de mindig merített hitéből. Tíz éve, a nemzeti összetartozás napja óta másképpen tekintünk Trianonra, mert bár az országot feldarabolták, a nemzetet identitásában megtörni nem tudták, hiszen elsődlegesen nem a határok számítanak, hanem a lelkület.

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere, a gyülekezet gondnoka a nemzeti összetartozás napján az önkormányzat, a presbitérium és a katolikus gyülekezet nevében üdvözölte a határon innen és túl emlékezőket. Köszöntötte málnási és kalászi barátainkat, a jelenlévőket, köztük Vörösmarty Éva asszonyt, a megyei közgyűlés alelnökét, majd országgyűlési képviselőnk, Kontrát Károly miniszterhelyettes üdvözlő szavait tolmácsolta, miszerint Magyarország mindenekelőtt, a Jóisten mindenek felett. Voltunk, vagyunk, leszünk. Trianon örök seb a haza lelkén – folytatta most már saját gondolatait a polgármester, feldolgozhatatlan igazságtalanság, különösen a határainkon túl élők számára. Száz éve hordozzuk magunkban történelmünk kihívásait, de hazánknak volt ereje győzedelmeskedni a nehézségek felett. Magyarország ma erősebb, mint az elmúlt száz évben bármikor. Az összetartozás, az élő kapcsolat rendkívül fontos, ahogy a Málnástól kapott székelykapu felirata fogalmaz, őseink szent hitét, gyökereinket nem hagyhatjuk el soha. Az összetartozás erősítésében Alsóörs élen jár, hiszen a székelyföldi Málnással 30, a felvidéki Kalász községgel 20 éve ápol élő, gyümölcsöző kapcsolatot közös múltunkra, a jövő féltésére és az emberi szeretetre támaszkodva.

A közös főhajtás online folytatódott. Elsőként Balla Barna, Málnás község lelkipásztora szólt, aki felidézte múltunk nagy megmérettetésit, Muhit, Mohácsot, majd arról beszélt, hogy a nemzeti összetartozás napja változást hozott gondolkodásmódunkban. Erőt ad ahhoz, hogy egymás felé forduljunk, az együttlét erősíti az együvé tartozást. Végezetül Isten áldását kérte Alsóörsre, Málnásra és a magyar népre.
Isten áldd meg a magyart! – így fohászkodott székelyföldi testvértelepülésünk polgármesterasszonya, Szotyori Angéla is. Mindennapjaikat egy évszázada Trianon következményei határozzák meg, a kisebbségi lét – mondta, majd köszönetet mondott azért, hogy egy olyan nemzet részei vagyunk, akiket összeköt az élni akarás, a hazaszeretet, hitünk, anyanyelvünk és múltunk gyökerei. Ezt kell tovább erősíteni, hogy büszkék lehessünk arra, hogy megőriztük őseink hagyatékát. Benedek Elek, Koós Károly is ennek szellemében szolgálta népét, miközben felfigyelt rá a nagyvilág. Ősi székely mondás summázza mind ezek igazságát, miszerint: vagyunk, amik voltunk, leszünk, amik vagyunk.
Kovács Attila, a málnási Tőkés József Általános Iskola igazgatója az összetartozás erejéről beszélt. Hangsúlyozta a testvérkapcsolat és a múlt ápolásának fontosságát. Wass Albert: Üzenet haza című költeménye zárta a megemlékezésnek ezt a részét Kibédi Szabolcs kisdiák tolmácsolásában.
Az istentisztelet további perceiben Balázs János, Kalász község polgármestere mondott köszönetet azért, hogy ha csak virtuálisan is, de ebből a szomorú alkalomból közösen emlékezhetünk. Utalt arra a tartalmas kapcsolatra, amely példásan működik a két település között, míg a nemzeti összetartozás napja tovább erősíti a kapcsolatokat. Bízik abban, hogy a politikai kultúra fejlődése segít feldolgozni azokat az eseményeket, amelyek megkívánják azt. A végén a polgármester a Selmecbányán született, Budapesten élt Sajó Sándor költőt idézve feltette a kérdést: Magyarnak lenni, tudod mit jelent? Itt hosszú felsorolás következett, mely mindösszesen két szóban foglalható össze: büszke gyönyörűség!

A közös tiszteletadás végén felhangzottak a Szózat fennkölt hangjai, valamint a székely Himnusz. Alsóörs az összetartozás szép példáját adva, méltóképpen emlékezett.

Kovács Piroska

Nagy Veronika és Zórád Ferenc fotói: {gallery}2020/trianon100{/gallery}

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás