• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Mindenszentek 2020.

Nyomtatás

,,HOL SÍRJAIK DOMBORULNAK’’ - gondolatok Alsóörs temetőjében

,,A hegyoldal emelkedő ívét követve, zöld lombok sátra alatt simul a Somlyó déli lábához Alsóörs temetője.
Nem övezi világhír, síremlékei sem vetekszenek a legnevezetesebbekkel, mégis ha valaki akárcsak egyszer végigsétál a vöröskőből faragott többszáz éves sírtöredékek övezte utakon – némelyik feliratát már olvashatatlanná tette a rohanó idő -, ha megpillantja azt a panorámát, amellyel a Balaton ebből a szemszögből lenyűgöző szépségét megmutatja, tudja, érzi, hogy méltó nyughelye ez mindazoknak, akik itt alusszák örök álmukat
.’’

Ezekkel a szavakkal kezdődik az Alsóörs temetőjét bemutató Sírkert a Somlyó ölén című album.

Ezekben a napokban látogatók sokaságával telnek meg a temetők világszerte. Mécsesek fénye világítja meg az utakat – az eltávozottak lelki üdvéért gyújtjuk meg azokat -, virágok öltöztetik pompába a sírokat. Ilyenkor elcsendesedik az ember, közelednek egymáshoz a lét-és nemlét közötti határmezsgye által elválasztott kérdések. Együtt gondolkozunk a karthauzi rend szerzeteseivel, akik a Memento mori! – azaz Emlékezz a halálra! – szavakkal köszöntötték egymást.

Miként minden településre, Alsóörsre is igaz Nagy Zoltán írása, miszerint ,,A völgyet nézve állj meg hegytetőn! Az élete tanuld a temetőn!’’
Biztos vagyok abban, hogy minden életút, minden sors érdemes volna arra, hogy személy szerint megismerjük, én azonban most csak arra vállalkoztam, hogy néhányat mutassak be közülük, a teljesség igénye nélkül.

Az alsóörsi művelődési ház falán emléktábla őrzi MAY JÁNOS honvéd százados emlékét, aki Kossuth szárnysegédje volt és ,, híres Komárom’’ védelmében szerzett érdemeket. Bécsben született 1809-ben. 18 évesen lett a 2. tüzérezred közvitéze. Meredeken felfelé ívelő karrier várta: 1849-ben a 8. hadtest vezérkari tagja lett. A vár kapitulálása után bujdosásra kényszerült. Törökországban találkozott Kossuth Lajossal, akitől a forradalom szervezésére kapott megbízást, ám ez napvilágra került, bebörtönözték. Azért, hogy ne váljon árulóvá, a börtönben felgyújtotta matracát. ,,Tűz által követett el öngyilkosságot ’’- áll a Magyar életrajzi lexikonban. Más forrás szerint ( lehet, hogy legenda ? ) az őt üldöző császáriak elől egy alsóörsi nádkunyhóba menekült, amit magára gyújtott.

Kossuth katonái közül tizenheten alsóörsiek ( zalaiak ) voltak. Egyikük VARGHA LAJOS honvéd százados, m. kir. táblabíró és neje, NEMESLELKŰ HAVRANEK JOSEFA Alsóörs temetőjében nyugszik, csakúgy, mint GUATH JÁNOS és GUATH PÉTER közvitézek. Ők a hazáért áldozták életüket, a 26 éves HORVÁTH PÉTER viszont szabadságos katonaként halt meg Alsó Eörsön ideglázban.

A Nagy Háború 19 alsóörsi áldozata iránti kegyeletből a falu emlékművet akart állítani, ám ez anyagiak híján meghiúsult. Az áldozatok többsége a szerb- orosz- olasz fronton és Galíciában halt hősi halált. Számukra nem adatott meg a végtisztesség. Mások Alsóörs temetőjében nyugszanak.
Közéjük tartozik felsősajói SEBŐK GYULA honvéd huszár főhadnagy, a m. kir. 2. honvéd huszárezred hősi halottja. CSAPÓ GYULA, a m. kir. 20. honvéd gyalogezred harczosa, aki a Haza Szent ügyének védelmében a Kárpátokban kapott súlyos sebet, a Balatonfüredi Katolikus Kórházban húnyt el 1915. február 15-én, életének 22. évében, miként ezt sírfelirata tanúsítja.
1937-ben Paksi István tanító javaslatára Hősök kertje elnevezéssel emlékhely létesült a mai Alsóörs- forduló autóbusz állomás helyén. A kertben 18 platánfa hirdette a háború áldozatainak emlékét, előttük zománcozott táblán az elesett hős nevével.

A református templom falán elhelyezett emléktábla előtt, amely a 2. világháború 14 helyi áldozatának állít emléket, évente fejet hajt a lakosság. Lichtneckert András Alsóörs története című könyvében számba veszi a veszteségeket a Fegyverszüneti Ellenőrző Bizottság rendelete értelmében. Közéjük tartoznak azok, akik 1945. november 15-ig nem tértek haza, jelesül Alsóörsről harmincketten. Katonák, leventék, eltűntek, a harcterek áldozatai, akiknek sorsa ismeretlen. A kegyelet virágai őket is megilletik. A háborút követően felkutatták a temetőn kívül elföldelt áldozatokat, holttestüket exhumálták ( 1948 ), megadták nekik a végtisztességet. Veres D. Csaba történésztől tudjuk, hogy az 1945. évi hatósági anyakönyvi bejegyzések alapján hét magyar katona Alsóörs temetőjének dél- keleti sarkában nyert örök nyugodalmat.

Sokat lehetne még beszélni az ország egyik legszebb temetőjének titkairól más szempontok alapján, más vonatkozásban. Idei megemlékezésünket most mégis egy rövid, szép epizóddal zárom, egy idézettel az alsóörsi ,,temetőkönyvből ’’. Így hangzik:
,,A közelmúltban történt: Fiatal pár szólította meg a temetőben Steiger Klárát, és nagy szerencséjük volt, hogy éppen őt. Kárpátaljáról érkeztek, a lány nagyapjának sírját keresték, akiről csak annyit tudtak, hogy itt volt katona. Klára, aki Tóth Gyulánéval együtt több sírt gondoz a temetőben, köztük elhagyottakat, az Itt nyugszik Varga István és négy társa feliratú fejfához kísérte őket. A lány kenyeret és vizet vett elő a táskájából és a sírra tette."

Könnyek között, meghatottan járt itt a történelem.

Kovács Piroska

Zórád Ferenc fotóival:

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson