• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

AEGIS Egyesület

Nyomtatás

2020. december 3-án Alsóörsön járt az AEGIS elnöksége. Felajánlottuk támogatásunkat a helyi közösség számára, mind a koronavírus-járvány alatt nehéz helyzetbe került lakosok megsegítésének, mind a karácsonyi készülődés tekintetében.

Hebling Zsolt polgármester urat tájékoztattuk az egyesületünk tevékenységéről és a kitűzött céljainkról. A polgármester úr pozitívan fogadta szándékainkat, ami egy hosszútávú együttműködést eredményezhet az Alsóörsi Önkormányzat és az AEGIS között.

Hasznos információk az egyesületről:

Az egyesület célja:

- A koronavírus járvány alatt bizonytalan élethelyzetbe került polgárok anyagi, kulturális, szellemi biztonságának és jólétének elősegítése
- Hátrányoshelyzetű csoportok, illetve a koronavírus közvetlen és közvetett következményeként segítségre szoruló egyéneket és csoportokat támogatása
- támogassa a felelősségvállaláson, együttműködésen és emberi méltóságon alapuló polgári társadalom megszilárdulását;
- Különböző helyi, területi, illetve országos volumenű szociális kihívások felkutatása és megoldási javaslat kidolgozása, végrehajtása
- Az aktív közösségépítő erők, csoportok támogatása
- Közreműködés az értékteremtő, hagyományőrző, identitást meghatározó kezdeményezések munkájában, illetve ezen ügyek népszerűsítése
- A közösség- és a társadalomfejlesztés érdekében szakmai erők mozgósítása, közéleti tevékenységre való ösztönzése
- Közösségi terek élővé tétele
- Fiatalok közösségi aktivitásának erősítése
- A lakosság egészségmegőrzése érdekében aktív tevékenység folytatása
- A környezettudatos életmód és a természetvédelem, valamint az állatvédelem ügyének támogatása, és ezen ügyekben együttműködés más közösségekkel, szervezetekkel

2. Az egyesület tevékenysége:

- Szoros kapcsolatot alakít ki a helyi önkormányzatokkal, azok szerveivel és civil szervezetekkel,
- Különböző közösségi, társadalmi, vagy gazdasági krízisek megoldásának érdekében workshopokat, szakmai napokat szervez,
- Előadásokat, vitafórumokat, találkozókat, helytörténeti gyűjtéseket rendez, vetélkedőket, versenyeket szervez
- Pályázatokat ír ki önállóan vagy más szervvel együtt
- Társadalmi akciókat kezdeményez, szervez a társasági élet erősítése érdekében
- Több generációnak szóló, családos kirándulásokat, rendezvényeket és sporteseményeket szervez
- Rekreációs programokat valósít meg
- Kiadványokat, könyveket jelentet meg
- Gazdasági tevékenységet folytathat;
- Szakemberek felkérésével munkacsoportokat (a továbbiakban: munkacsoport) hoz létre a célok megvalósítása érdekében
- Hazai és külföldi településekkel, vagy szervezeteivel kapcsolatot épít ki, és ápol tapasztalataik átvétele céljából
 

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card