• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

UTCAMESÉK -új cikksorozat

Nyomtatás

UTCAMESÉK. Néhány nap múlva új helytörténeti cikksorozat veszi kezdetét Alsóörs honlapján Kovács Piroska és Novák Edit jóvoltából.

Az ötlet megszületését származtathatjuk akár magától Radnóti Miklóstól is, aki Nem tudhatom… című versében ezt írta: „Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, S nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály”. Ebben az egyetlen mondatban megfogalmazódik a lényeg: lakóhelyünk több, mint a természet csodáinak és az ember alkotta világ remekeinek összessége. Szervesen hozzátartozik az életünkre hatást gyakorló lángelmék, tudósok, művészek, történelmi hősök, mártírok, a humánum követeinek, a technika úttörőinek élete, cselekedetei, szellemisége. Mindez közös örökségünk. Számos lehetőség kínálkozik arra, hogy megismerjük, megőrizzük, és méltó módon örökítsük tovább azt. Közülük a legkézenfekvőbbek egyike, ha közterület viseli nevüket.

Novák Edit magyar – történelem szakos tanár és jómagam arra vállalkoztunk, hogy tegyünk egy helytörténeti sétát, és mutassunk be – a teljesség igénye nélkül – néhány olyan személyt, akik kiérdemelték az utókor háláját oly módon, hogy Alsóörsön, ezen a gyönyörű régi településen közterület névadóivá váltak. Az elnevezésnek szigorú szabályai vannak.

RENDELKEZÉSEK A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL
A témával kapcsolatos szabályzás Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő - Testületének hatáskörébe tartozik.
Célja, hogy a település közigazgatási területén legyen egységes a közterületek elnevezése, az utcanév és a házszámtáblák elhelyezésének rendje. Az utca gyűjtőnév magában foglalja a tér, köz, park, lépcső, liget stb. megnevezést is. A házszámozásra vonatkozó szabály: az adott utcára kell néznie, bejáratával arra kell nyílnia.
Az elnevezés célja az egyértelmű tájékozódás lehetősége, a több ágú utcák minden ágát el kell nevezni. Minden házszámnak utcához kell tartoznia. Az utcanévnek a teljes családi nevet és az utónevet (vagy csak annak kezdőbetűjét) kell tartalmaznia.
Élő személyről TILOS közterületet elnevezni, kiemelkedő személyről 25 évvel halála után lehet (vannak olyan országok, ahol 100 év ez a határ).
Általános szabály a közérthetőségre, tömörségre való törekvés, valamint az utcakép és az elnevezés összhangja. A helyi vonatkozásokat előnyben kell részesíteni!
A házszámokat jól látható helyre, egységesen kell elhelyezni a település középpontjától távolodva, vonalszerkezetű utcáknál a jobb oldalon a páratlan, balról a páros számokat feltűntetve. Idegenforgalmi szempont az utca elejének, végének és betorkolásainak jelölése, térképek kihelyezése.

NÉHÁNY TUDNIVALÓ AZ ALSÓÖRSI HATÁSKÖRI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL
Utcák elnevezésére és annak megváltoztatására javaslatot alsóörsi székhelyű bejegyzett civil szervezet, települési képviselő, a településen ingatlannal rendelkező személy tehet.
Új utcák kialakítása esetén a névadási igényt a vonatkozó terv vonatkozó tervlapja tartalmazza, meglétéről a főépítész gondoskodik.
Új névtáblák felszereléséről, eltávolításáról az önkormányzat településműködtetési feladatait ellátó költségviselő szerv gondoskodik.

Eddig a bevezető. A következő hónapokban Önök rendszeresen olvashatnak az alsóörsi utcák névadóiról, olyan személyekről, akik életükkel és munkásságukkal kiérdemelték, hogy az utókor hálája övezze emléküket.

Kedves Olvasó!
Kérjük, fogadja szeretettel ezeket az írásokat, és legyen sok öröme az utcák meséiben!

Kovács Piroska és Novák Edit

 

Praktikumtár

Kelet Balatoni Programok

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás