• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

UTCAMESÉK 5. - SEBŐK SOMA KÖZ

Nyomtatás

SEBŐK SOMA köz. Nem csak kortársak, jó ismerősök is voltak Endrődi Sándorral és dr. Mihálkovics Tivadarral. Hármójuk neve összeforr a Balaton üdülésre, sportra való felfedezésével, a villatelep kialakulásával.

Milyen hallgatag ez a vidék! Csak a szél suhogtatja az óriási nádast, csak egy-egy gém, küszvágó, vadgalamb hasítja át a levegőt. A vizen vitorlások röpködnek, a Stephanie-yacht-egylet hajói. 

Körülöttem festői partrészletek, vörösbe, szürkébe, sárgába játszó szintömeg, — az elhagyatottság, a sivatag-szerűség koloritja, melyet az égő, perzselő nap szinte remegtet. Mérföldekre lehet e partokon haladni s az ember alig talál egyebet mint a festőknek megbecsülhetetlen motívumokat, minden kultúra és civilizáció nélkül - olvashatták a Fővárosi Lapok olvasói 1887. augusztus 2-án Endrődi Sándor folytatásokban megjelenő írását Az én saisonom (Levelek Alsó-Eörsről) címmel.

Akik itt vagyunk jelenleg, egész kis kolóniát alkotunk. Hadd állitsam össze a névsort, mint ezt az előkelő fürdőhelyek reporterei szokták tenni. Íme,…. Sebök Soma budapesti gázfelügyelő, a ki itt szép villát vásárolt s később végkép itt akar megtelepedni, családostul- hét jeles férfi társaságában említi ugyanezen levelében mai utcamesénk főszereplőjét.

Nem mondhatjuk, hogy élete nyitott könyv, hiszen – különösképpen ifjúkoráról - vajmi keveset tudunk. Az ismert mozaikdarabkákból viszont egy elég mozgalmas, tevékeny, a változásokra fogékony élet rajzolódik elénk.
A család – amiként a nemesi előnév is utal rá – a Gömör megyei Felsősajóról származik. A czímeres nemesi levelet Sebők György kapta I.József királytól 1707-ben – olvasható az 1863-ban kiadott Magyarország családai czimerekkel és nemzedékrendi táblázattal c. könyvben. Szüleinek 1842-ben köttetett házasságából második gyermekként született Csetneken 1845. február 2-án. Hat testvére közül Ottilia nevű húga az alsóörsi temetőben nyugszik bátyja mellett.
Annyi bizonyos, hogy az útkereső fiatalember több helyütt is megfordult Nyugat-Európában. Dolgozott Bécsben, irodai munkára szegődött a Rüger-testvérekhez 1865-ben, később Olaszországban operaházi jelmezterveket készített, melyeket a család őriz ma is. Zákonyi Ferenc Balatonfüredről szóló könyvéből tudjuk, hogy Párizsban több éven keresztül a híres rézkarcoló- és grafikus művész munkatársa volt. Gustave Dorré később Alsóörsön is meglátogatta s időzött nála pár hétig.. A gazdasági végzettségű ifjú a művészetek iránt vonzódott, szerette a verseket, szépen rajzolt, valahogy e kétféleség mindvégig jellemezte. S beszélt németül, olaszul, franciául, angolul.
A Vasárnapi Újság 1870. febr. 17-i száma ad hírt arról, hogy Hg. Woronieczky síremlékére Londonból Sebők Soma által 10 ft. a londoni magyar munkásegylet tagjainak adakozása. A Londoni Magyar Egyletben a jegyzői teendőket látta el. Vagyis: Párizs után Londonban is járt s német városokban is.

Huszonhat évesen, 1871-ben jött vissza Magyarországra, Londonból. Egyik barátja ekkor írta neki levelében: hazádat többé el ne hagyd, mert annak szüksége van olyan emberekre, mint te, ki külföldön jár, nyelveket tud, sokat tapasztalt. Megsárgult angol és német nyelvű levelek tanúskodnak, hogy kapcsolatait a későbbi évek során is ápolta.

Az első budapesti gázgyár - vagy ahogy akkoriban emlegették, a Légszeszgyár -1856-ban kezdett működni Józsefvárosban, a mai II.János Pál téren. Mára már nagy részét lebontották, kertjében régi gázlámpák emlékeztetnek a múltra s egy múzeum, ahonnan már évekkel ezelőtt sem sikerült információt szerezni Sebők Somával kapcsolatban. Egy általa tervezett gázlámpát a család is őriz. Nem tisztázott, milyen minőségben s mennyi ideig dolgozott itt, a feljegyzések ezzel kapcsolatban ellentmondásosak. Annyi bizonyos, hogy 1889-ben a légszeszgyár tisztviselői lakásában lakott családjával. Talán nem is lényeges annyira, számunkra az alsóörsi kötődés érdekesebb.

Menyasszonyának írt leveléből (1886. dec.20.): Csak azt bánom, hogy nem lehettél velem. Ha azt látnád, milyen szép csöndes hely az. Elmerengve rólad gondolkoztam… mily kellemes volna ott elrejtőzve élnünk, ha tudnánk lemondani a világ hiúságairól. Igaz, hogy kevéssel kellene beérnünk, hanem szabadon lélegeznénk, nem jutna el hozzánk a zajos élet czudar zsivaja küszködéseivel és végtelen nyomorúságaival, melyek köréből menekülni oly régóta hasztalan vágyódtam. Csak ott, abban a házban – melyet oly nehezen tudtam megszerezni – érzem, hogy mint ember tulajdonképpen szabadnak születtem. Leendő feleségének szánt nászajándékul megvette Hets Pál veszprémi postamester örököseitől a Margit-lakot, majd jó egy évvel később a faluban is egy házat, ezzel a közbirtokosság tagjává vált maga is. Közben 1887. január 15-én oltár elé vezette Bolgár Margitot a váci fehér barátok templomában. Frigyükből hét fiú született: Dénes, Gyula, Kálmán, Géza, Elek (pár hónapos korában meghalt), Sándor, Miklós, a másodszülött fiú után egy-két év különbséggel a testvérek között.

Fiai, hátsó sorban balról: Géza, Sándor, Gyula, Dénes, elöl Miklós és Kálmán

1899-ben házat vettek Veszprémben a Hosszú u. 77.sz. alatt (ma Jókai u.). A gyerekek Veszprémben jártak a piarista gimnáziumba, a nyári szüneteket Alsóörsön töltötték a Margit-házban. Sebők Soma gondos, precíz ember volt. Megmaradt feljegyzései, naplójának részletei mutatják, hogy feljegyezte fiai születését, gyermekkoruk nyiladozásait, de a vásárolt házakkal kapcsolatos kiadásokat, ráfordításokat is. Az volt a terve, hogy fiainak házat épít, három meg is valósult.

Ő az első villakiadó, aki a nyári szezonra hirdeti is ingatlanjait a Pesti Hírlapban. Íme az egyik hirdetés: 1895-ben épült Dénes-ház fronttal a Balatonra, három tágas szobával és nagy terasszal és egy kisebb egyablakos hátulsó szobával, konyha, speiz, pince, kamara, padlás, kút és a ház körüli kerttel, azonkívül különálló mosókonyha kenyérsütő kemencével és az udvarban csirkeóllal együtt, minden bútorokkal berendezve és a konyha is felszerelve egész nyári évadra 320 forint plusz fürdőbódé 5 forint (40-50 lépésre a háztól).

Ezek már a fürdőtelep kialakulásának évei. Ebben a folyamatban döntő szerepe volt Mihálkovics Tivadarnak, aki elérte, hogy a közbirtokosság határozatban rögzítse az úthasználati jogot a közbirtokossági legelőn át a tó felé. Ez volt a kezdet, vasút nélkül, ráadásul az 1880-as évek közepén e vidéken is tarolt a szőlőpestis, azaz a filoxéravész, nagyon komoly károkat okozva. A Hets-villa megvásárlása után Sebők Soma is bekapcsolódott a filoxéra elleni védekezésbe. 1895-ben a Mezőgazdasági Bizottság tagjává választották, s mint a Felsőörsi Közjegyzőségi Összeíró Bizottság elnöke irányította s ellenőrízte a helyi védekezést. Annál is inkább, mert maga is szőlőbirtokos volt, borkereskedéssel is foglalkozott. Egyik nagybátyja, Urszinyi Mátyás írta neki 1873-ban: Hallottam, hogy borkereskedésbe kezdtél, engedje az Isten, hogy soha meg ne bánd! Darányi Ignácz akkori földművelődésügyi miniszter meghívására részt vett azon a Balatonfüreden tartott tanácskozáson 1903-ban, melynek a filoxéra volt a fő témája.

Sebők Soma 1909. december 1-jén halt meg Veszprémben, 64 évesen érte a szívszélhűdés. Utolsó napjairól Dénes fia írt naplójába. Talán éppen Alsóörsre-találására gondolt, amikor azt mondta fiának: Az én életemben csak az utolsó 23 év számít, addig csak nyomorogtam.

Fiai élete külön történetbe kívánkozna, röviden mégis sorsuk alakulásáról:
DÉNES: apjuk halála után ő lett a nála jóval fiatalabb öccsei gyámja, iskoláztatásuk támogatója. Gazdatisztként dolgozott, élete végéig Alsóörsön élt, itt nyugszik a temetőben.
GYULA: az első világháborúban megsérült, eltűnt. Nevét a református templom falán lévő emléktáblán olvashatjuk.
SÁNDOR: részt vett mindkét világháborúban, vitézi címet kapott. Közben az 1928-as amszterdami olimpián a 6 m yacht osztályban a Hungária nevű hajóval a 11. helyen végzett a magyar csapat, melynek tagja volt ő is Mihálkovics János, Heinrich Tibor, Burger Sándor és Tuss Miklós társaságában.
 


Az olimpiai csapat

A hadifogságból Dél-Amerikába menekült, egy áruházi lövöldözés áldozata lett.

Sebők Sándor

GÉZA: szintén harcolt mindkét háborúban, ő is vitézi címet nyert. Az 1956-os forradalom után börtönbe került, ott halt meg, Alsóörsön nyugszik. Emlékét a Szabadság téri emlékkő is őrzi.
KÁLMÁN: gazdász lett Baranya megyében, családjával Pécsett élt.
MIKLÓS: Budapesten élt, fuvarozással foglalkozott.

Végezetül egy részlet a huszonhat éves korában megfogalmazott életbölcseleti szabályaiból:
…..Ne szólj, csak mikor kénytelen vagy vele, és akkor is csak a felét mondd el annak, amit gondolsz.
Ne írj semmit, amit alá nem írhatnál, és ne tégy olyat, amit el ne beszélhetnél……
A pénzt ne becsüld többre, mint amennyit ér, szolgának jó az, de úrnak rossz.


Sebők Géza hajó

Novák Edit

 

Praktikumtár

Kelet Balatoni Programok

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás