• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Iskolai beiratkozás a 2021/2022.

Nyomtatás

Tájékoztató a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratás rendjéről.

Ennek ideje és menete az alábbiak szerint alakul:

Személyes megjelenés esetén: 2021. április 15. és április 16., 8.00-tól 17.00-ig az iskola titkárságán

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló
  hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
• a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa,
• nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról,
• szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon
  történő beiratkozásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya, ill.állandó tartózkodási kártya,
• nyilatkozat arról, hogy a gyermek református vagy katolikus hittant tanuljon.

Elektronikus úton: 2021. március 18. és április 15. között

A fennálló járványügyi helyzetre tekintettel a beiratkozás végrehajtására vonatkozó speciális szabályokról az emberi erőforrások miniszterének 19/2021. (III. 10) EMMI határozata rendelkezik, így intézményünkbe elektronikus úton is be lehet iratkozni, a weblapról letöltött adatlapok, nyilatkozatok e-mailban való visszaküldésével. Ebben az esetben a szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

Online módon történő beiratkozás esetén a 2021. március 18. és április 15. közötti időszakban küldjék meg az alábbi linkekről letölthető nyomtatványokat kitöltve a refendrodi@gmail.com címre.

A felvételről az iskola igazgatója 2021. április 23-ig dönt, amelyről ezt követően elektronikus úton írásban értesíti a szülőket.

Jogorvoslat, jogszabályi tájékoztatás:

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Iskolánk fenntartója: Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség. Képviseli: Dr. Kálmán Csaba református lelkipásztor.

Mészáros Károly
igazgató

Alsóörs, 2021. március 17.

 

Praktikumtár

Magyar falu Program

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson