• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Tanári állás pályázat

Nyomtatás

Az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont pályázatot hirdet pedagógus állás betöltésére.

ALAPINFORMÁCIÓK

PÁLYÁZATI CÍM
• Az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont képviseletében:
  Mészáros Károly igazgató 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 18.
• A borítékon kérjük feltűntetni: „Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont – Pedagógus Pályázat”.
• A pályázatokat ajánlott küldeményként kérjük benyújtani.
________________________________________
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
• 2021. július 16. (péntek)
• A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást lehet kérni Mészáros Károly igazgatótól  (A fenti pályázati postai címen, valamint e-mailben: refendrodi@gmail.com címen és telefonon: 06-20/371-85-02).
________________________________________
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
• 2021. július 30. (péntek)
• A pályázat megjelenik a Magyarországi Református Egyház, Református Pedagógiai Intézet, az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség,
  valamint az intézmény honlapján. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatott a fentieken túl más formában is megjelentesse, közzé tegye.

AZ ENDRŐDI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS KÉZILABDA-UTÁNPÓTLÁSKÖZPONT PEDAGÓGUS PÁLYÁZATÁNAK KIÍRÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE

A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ SZERV
• Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont képviseletében: Mészáros Károly igazgató 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 18.
________________________________________
A MEGHIRDETETT ÁLLÁS, ÉS A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA
• Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont pedagógus állása az alábbi szakpárokkal:
  - matematika-fizika vagy
  - matematika-testnevelés vagy
  - matematika-informatika
A munkakör határozatlan időtartamra szól.
________________________________________
KÉPESÍTÉSI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK
• pedagógus munkakör betöltésére jogosító főiskolai szintű végzettség
• szakmai gyakorlat
________________________________________
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK
• Az illetmény megállapítása és a juttatások tekintetében irányadóak a hatályos nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései. Cafeteria juttatások.

________________________________________
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL
• Europass rendszerű szakmai, valamint részletes önéletrajzot
• végzettségeket igazoló okmányok másolatát
• a szakmai gyakorlat meglétének igazolását
• Lelkipásztori ajánlást
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• a következő nyilatkozatokat:
• a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.
• a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a pedagógus munkakörben történő munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé.
________________________________________

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő, késedelmesen, vagy hiányosan beadott pályázatot a kiíró automatikusan érvénytelennek tekinti. A kiíró nem vállal semmilyen, a beadott pályázat eredményéből esetlegesen keletkező kártérítési kötelezettséget, és nem vállalja át a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő bárminemű költség megtérítését sem.

 

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson