• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Intézményvezetői állás pályázat

Nyomtatás

Az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont pályázatot hirdet INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁS betöltésére.

Pályázati határidő: 2021. július 30. (péntek)

ALAPINFORMÁCIÓK

PÁLYÁZATI CÍM
 • Az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség, mint fenntartó képviseletében: Dr. Kálmán Csaba Gábor lelkipásztor 8226 Alsóörs, Templom utca 14.
 • A borítékon kérjük feltűntetni: „Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont – Intézményvezetői Pályázat”.
 • A pályázatokat ajánlott küldeményként, két példányban kérjük benyújtani.
________________________________________
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
 • 2021. július 30. (péntek)
 • A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást lehet kérni Dr. Kálmán Csaba Gábor lelkipásztortól
  (A fenti pályázati postai címen, valamint e-mailben: kalman.csaba.gabor@gmail.com címen és telefonon: 06-30/431-17-20),
továbbá Mészáros Károly igazgatótól (refendrodi@gmail.com címen és telefonon: 06-70/371-85-02).
________________________________________
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
 • 2021. augusztus 6. (péntek)

 • A pályázat megjelenik a Magyarországi Református Egyház, Református Pedagógiai Intézet,
   az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség, valamint az intézmény honlapján.
  A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatott a fentieken túl más formában is megjelentesse, közzé tegye.

AZ ENDRŐDI SÁNDOR REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS KÉZILABDA-UTÁNPÓTLÁSKÖZPONT INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZATÁNAK KIÍRÁSA ÉS KÖZZÉTÉTELE

A PÁLYÁZATOT MEGHIRDETŐ SZERV • ALSÓÖRS-LOVASI REFORMÁTUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA 8226, Alsóörs, Templom utca 14.
________________________________________
A MEGHIRDETETT ÁLLÁS, ÉS A MEGBÍZÁS IDŐTARTAMA
 • Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda-Utánpótlásközpont intézményvezetői állása,
   8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 18. Az intézményvezetői megbízás időtartama: 2022. augusztus 1-től 5 évre, 2027. augusztus 1-ig szól.
________________________________________
KÉPESÍTÉSI ÉS EGYÉB FELTÉTELEK
 • pedagógus munkakör betöltésére jogosító főiskolai szintű végzettség
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezető szakképzettség
 • minimum 5 év szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet
 • rendezett, aktív református egyháztagság
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
   vagy a megbízással egyidejű    pedagógus munkakörben történő határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
________________________________________

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA SORÁN ELŐNYT JELENT
 • Matematika-bármely szak, testnevelés-bármely szak, fizika-bármely szak, informatika-bármely szak.
 • Pedagógus házaspár.
________________________________________
ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK
• Az illetmény megállapítása és a juttatások tekintetében irányadóak a hatályos nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi törvény és a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései.
Cafeteria juttatások, lakhatási támogatás.
________________________________________
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL
 • Europass rendszerű szakmai, valamint részletes önéletrajzot
 • végzettségeket igazoló okmányok másolatát
 • a szakmai gyakorlat meglétének igazolását
 • Lelkipásztori ajánlást
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
 • a következő nyilatkozatokat:
 • a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, s azt az
   Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség Presbitériuma, mint fenntartó testület, nyílt- vagy zárt ülésen egyaránt tárgyalhassa.
 • a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.
 • a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a pedagógus munkakörben történő munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé.
________________________________________

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázati kiírásnak nem megfelelő, késedelmesen, vagy hiányosan beadott pályázatot a kiíró automatikusan érvénytelennek tekinti. A kiíró nem vállal semmilyen, a beadott pályázat eredményéből esetlegesen keletkező kártérítési kötelezettséget, és nem vállalja át a pályázat beadásával kapcsolatosan felmerülő bárminemű költség megtérítését sem.
 

 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson