• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Közterület-felügyelői álláspályázat

Nyomtatás

Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

Pályázati határidő: 2022. május 11.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 30 órás
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 30. közterület-felügyelői feladatkör

Ellátandó feladatok:
A közterület-felügyeletről szóló törvényben rögzített feladatok ellátása (közterület jogszerű használatának, rendjének és tisztaságának ellenőrzése és a szükséges intézkedések megtétele, közreműködés az épített környezet, az önkormányzati vagyon, a közrend és a közbiztonság védelmében), valamint az önkormányzati rendeletekben meghatározott közterület-felügyelői feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: lásd az ellátandó feladatnál.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
   Magyar állampolgárság,
   Cselekvőképesség,
   Büntetlen előélet,
   Középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés;
      vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
   B kategóriás jogosítvány,
   Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
   hasonló munkakörben - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
   közigazgatási alapvizsga
   valamint, ha nem rendelkezik közterület-felügyelői vizsgával, de annak letételét vállalja

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletet szerinti fényképes önéletrajz
    Iskolai végzettségeket igazoló iratok másolatai
    Három hónapnál nem régebbi, teljes hatósági erkölcsi bizonyítvány
    Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez,
       valamint az elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljes anyagát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: az elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Báró Béla nyújt, a 0687447192 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
    Postai úton, a pályázatnak a Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. ).
       Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1Ált/274-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő. 
vagy
     Elektronikus úton Báró Béla - jegyző részére a hivatal@alsoors.hu E-mail címen keresztül
     Személyesen: Báró Béla, Veszprém megye, 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. . 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottak személyes meghallgatását a munkáltatói jogkör gyakorlója végzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kozigallas.gov.hu - 2022. április 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés határozatlan idejű és a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás