• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

KATA 2022. évi változások

Nyomtatás

Tisztelt Adózók! Tájékoztatjuk KATA-s adózóinkat, hogy a kisadózó vállalkozások tételes adója „régi KATA", mint adózási mód 2022. augusztus 31-ével -a törvény erejénél fogva- megszűnik! 

A megszűnéssel kapcsolatban az adózóknak bejelentési kötelezettségük nincsen.

Az adózási mód 2022. augusztus 31-ével való megszűnése önmagában nem jelenti egyben az iparűzési adóalanyiság megszűnését is. Ennél fogva nincs szükség évközi (záró) bevallás benyújtására sem.

Abban az esetben, ugyanakkor, ha „régi KATA" alanya adókedvezményt, adócsökkentést kíván igénybe venni az iparűzési adóban, akkor 2023. január 15-ig nyújthat be adóbevallást ezen időszakról.

A már előírt, 2022. szeptember 15-ig esedékes iparűzési adót csak időarányos összegben, 2022. augusztus 31-ig számítva kell megfizetni az iparűzési adószámlára. Az adóév 2022. szeptember 15-ig előírt adóból az időarányos részt az önkormányzati adóhatóságunk az egyéni adófolyószámlákon letörölte. /122 nap/365 nap * 2 500 000 Ft * 1%, tehát 8.356 Ft-tal csökkent általános esetben a II. félévi adókötelezettsége/

Adóelőleg
A „régi KATA" alanyiság megszűnése miatt a 2022. szeptember 1. és 2023. június 30. közötti adóelőleg-fizetési időszakra adóelőleget nem kell bejelenteni, bevallani.

Az egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítást alkalmazó „régi KATA" alanya előleget akkor köteles bevallani, ha az „új KATA" alanya már nem lehet, vagy ugyan lehet az „új KATA" alanya, de nem kívánja a tételes egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást alkalmazni. Az adóelőleget a 2023. július 1. és 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra köteles bevallani, mégpedig a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakról 2023. május 31-éig benyújtandó bevallásban.

Az „új KATA" alanyiság keletkezésével és az egyszerűsített, tételes iparűzési adóalap-megállapítással összefüggő szabályok
Az a vállalkozó (iparűzési adóalany), amely jogosult az „új KATA" szerint leróni adókötelezettségét, a Htv. 39/B. §-a alapján jogosult arra is, hogy adóalapját tételes összegben határozza meg, azaz székhely, telephely szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint legyen a tételes adóalap.
Amennyiben e lehetőségével az adózó élni kíván – függetlenül attól, hogy a „régi KATA" alanya volt-e vagy sem, illetve korábban az egyszerűsített tételes iparűzési adómegállapítást választotta-e vagy sem – e tényről a Htv. 39/B. §-a (9) bekezdése alapján bejelentést kell tennie. A bejelentést a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon lehet megtenni.

A bejelentést – ha az „új KATA" szerinti adóalanyisága szeptember 1-jén kezdődik és 2022-ben is alkalmazni kívánja a Htv. 39/B. § (3) bekezdés szerinti adózási módot –legkésőbb október 15-ig teheti meg (ennek elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet bejelentést tenni, de már csak a 2023. év egészére).

Adófizetés
Ha az „új KATA" alanya az iparűzési adóban az egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítást választja, akkor esetében az adóalap 2022. szeptember 1-től legkésőbb 2022. december 31-ig szóló időszakra időarányosan kerül meghatározásra 2022 –ben.
Ezen arányosan számított adó szeptember 1-jén kezdődő „új KATA" alanyiságot feltételezve – 2022. szeptember 15-én esedékes.

Alsóörs, 2022. 08. 30.

Tisztelettel:
Adócsoport

 

 

 

Praktikumtár

Kelet Balatoni Programok

Strand jegyvásárlás

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás