• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Tanévnyitó 2022 /23.

Nyomtatás

TANÉVNYITÓ. Alsóörs idén ünnepli fennállásának 750. évfordulóját. Falunk történetének fontos része az iskola története is.

Források bizonyítják, hogy a XVIII. század elejétől rendszeres oktatás volt a településen, hiszen az ebből a korból fennmaradt református zsinatok jegyzőkönyvei rögzítették többek között az oskolamesterek kötelességeit is. Az 1953-ban önálló igazgatásúvá vált iskola 2003-ban ünnepelte fél évszázados múltját az átépített, szép új épület udvarán. Erre az alkalomra jelent meg Borbás László ny.iskolaigazgató Az alsóörsi iskola története c. könyve. Ha jól gondoljuk, idén a 69. tanévnyitóra került sor a tíz éve ismét református fenntartásban működő iskolában, ennek okán a műemlék templomban.

Korán megtelt az udvar és környéke az ünneplőbe öltözött gyerekekkel és hozzátartozóikkal. Bordó nyakkendő minden gyereken, az iskolához tartozás egyik jelképe. Nyüzsgés, zsibongás, a nyári szünet utáni találkozás öröme. A legkisebbek, az első osztályosok kicsit megszeppenve az élen. Aztán az iskola zászlaját követve bevonulás a templomba a tanítók, osztályfőnökök kíséretével. A falu elöljárói, az egyházak képviselői, a presbiterek, az iskola régi és új vezetője, a kísérő felnőttek és a gyerekek együtt énekelték a Himnuszt az ünnepség kezdetén. Dr.Kálmán Csaba lelkész imája az új tanév sikeréért szólt, mely a bölcsesség, alázat és szorgalom eredménye lehet.

Majd Pál apostol börtönben, rabláncon kelt gondolatára (Semmi felöl ne aggódj!) építette fel tanévnyitó beszédét. A sok-sok felmerülő kérdésen vezetve végig hallgatóit, tanácsait is megfogalmazta a gyerekeknek, gondjaik, aggodalmaik leküzdéséhez. Mindenkor hálaadással, örömmel, bizalommal, hittel a szívetekben forduljatok Istenhez a mindennapokban is!

Ezután a fogadalomtételre került sor, az iskola kötelékébe lépő új pedagógusok és igazgató fogadalmára, melyet az első osztályosok és új diákok esküje követett.

Török Tamás, az új igazgató beszédében Jeremiás könyvéből idézett: Békességet és nem romlást tervezek….. Húsz éves tanítási múlttal, több éves intézményvezetési gyakorlattal, informatika-matematika szakos tanári végzettséggel érkezett családjával Alsóörsre. Gratulált Mészáros Károlynak az Imre Sándor- díjhoz, melyet az országos református tanévnyitón adtak át Hódmezővásárhelyen, s akinek szaktanácsadói munkájára továbbra is számítanak. Igazgató úr elmondta, hogy 17 első osztályos gyermek kezdi el iskolai tanulmányait, a kollégiumban 8 diák lesz, akik a kézilabdát választva távol tanulnak otthonuktól. Az intézménynek 141 tanulója van. Bemutatta az új kollégákat is. Óraadó tanárként fog dolgozni Kelemen Szilvia (német) és Farsang Törös Krisztina (ének). Makkos Eszter, Borna Brigitta, Novák Franciska az új kollégák. Távozott az iskolából dr.Kovácsné Zsargó Csilla és Kovácsné Miskey Tünde. Ismertette azt is, hogy az iskolában végzett felújítás még nem fejeződött be teljesen (új szigetelés, korszerűbb fűtésrendszer, ablakok cseréje…), emiatt csütörtökön és pénteken laza, játékos programokat szerveznek a tanulóknak a szabadban vagy a sportcsarnokban. Hétfőtől a normál rend szerint működik az iskola, a tankönyvosztás is akkor lesz. Az E-napló kb. 3-4 hét múlva lesz zavartalanul elérhető. Kérte a szülőket, hogy az iskola épületébe ne lépjenek be.

A harmadik osztályosok verses-zenés műsorral készültek Makkos Eszter irányításával, majd - kedves hagyományként – az első osztályosok ajándékot kaptak.
Az ünnepség a Szózat éneklésével zárult.

Az osztályokat vezető pedagógusok: 1. Horeczki Tünde, 2.Gergely Rita Rózsa, 3.Makkos Eszter, 4.Hajasné Zsédely Mónika, 5.Verrasztóné Losonczy Anna, 6.Siposné Földesi Bernadett, 7. Szántóné Kertész Zsuzsanna, 8.Novákné Juhász Andrea

Eredményes, jó tanévet minden iskolapolgárnak!

Csiszár Edit

Zórád Ferenc fotóival:

 

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Családbarát Munkahely

Veszprém-Balaton 2023.

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás