• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               
Hiba
  • JFolder::files: Az elérési út nem mappa:
notice
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.

Hét évszázad és egy fél

Nyomtatás

Alsóörs, ez a Somlyó-hegy lábához simuló kedvelt nyaralóhely egy 1272-ből származó írásos emlék tanúsága szerint ebben az évben ünnepeli fennállásának 750 éves évfordulóját.

A jeles eseményről 2022. október elsején és másodikán faluünnep keretében emlékeztünk meg.

A korábban történt felvezető programok után a legnagyobb gonddal folytak az előkészületek a méltó főhajtás gyakorlati kifejezésére, ami nem volt könnyű feladat, mivel az időjárási viszonyok befolyásolása még nekünk sem sikerült. Ennek okán a program lebonyolítására az esőhelyszínen, a művelődési házban nyílt csak lehetőség, akkor is hiányosan: az esti tűzijáték és az utcabál elmaradt. A műsornak az a része viszont, ami meg lett tartva, méltó volt az alkalomhoz, és parádésan sikerült.

AZ ÜNNEP ELSŐ NAPJÁNAK ESEMÉNYEI

Az ünneplők az Eötvös Károly Művelődési Ház előtt gyülekeztek, miközben Balatonfüred Város Fúvószenekarának nagyszerű térzenéjét hallgatták. Ezt követően Hebling Zsolt polgármester köszöntötte Kontrát Károly országgyűlési képviselőt, Vörösmarty Éva asszonyt, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökét, községünk elöljáróit és lakóit (az idősek világnapja alkalmából kiemelten a szépkorúakat) és vendégeinket.

Minden tisztelet Alsóörsnek és a ma élő, illetve előttünk járó alsóörsieknek, melyet átsző a hálaadás a Jóistennek – kezdte ünnepi beszédét a község polgármestere. Ez a gondolat köszön vissza Albrecht Sándor helytörténész – újságíró megfogalmazásában Novák Gergely kőfaragómester 300 millió éves permi vöröskőből készült emlékkövén, miszerint: Emlékezünk falualapító, otthonteremtő, közösségépítő elődeink több évszázados történelmi helytállására, a hálás utódok főhajtásával. Ebben az idézetben benne van a dicső múlt, a jelen és a jövő iránti bizakodás is.

Háromnegyed évezred tengernyi idő. Pontosan ennyi telt el egy, a nagy tó (a Balaton) és a nagy út (a Római út) között fekvő szőlőterület adás - vételét dokumentáló okirat születése óta, amely egy, a mai időkig érvényes kincsestár létrejöttét tette lehetővé. Ismét Hebling Zsolt polgármestert idézem: A számunkra leszebb táj, az ahhoz való igazodás, az értékteremtés, amely tárgyi és szellemi, az épített környezet, a hagyaték, a kultúra és maga az ember, a lelkület mind része ennek. Örökségünk igen gazdag. A krónikákban nyomon követhetjük a különféle időszakokat. Sokat fejlődött minden, köszönhetően tiszteletreméltó őseinknek, s mégis megmaradt Alsóörs olyannak, amilyennek rajongva szeretjük. Jó itt élni, ma is biztonságban, békés közösségben, jószándékú emberekkel, egymást tisztelve és segítve, ahogy régen is volt. Folytatjuk elődeink küldetését. Isten éltesse 750 éves községünket, minden ünneplőt, sok áldást kívánva az elkövetkező esztendőkre!

Az ünnepi beszéd után Kontrát Károly köszöntötte a jubiláló települést és lakosait. Elmondta, hogy mindenkor barátsággal jön hozzánk, figyelemmel kíséri a község életét, fejlődését. Megállapította, hogy Alsóörs méltó a hagyományápolásra. Az előttünk járók, akik jóban, rosszban osztották a magyarság történetét, biztos utat jelöltek ki számunkra. Azt kívánta, hogy 750 év múlva is legyen büszke a magyarság egésze elért eredményeinkre. Miután a szép szobrot Kontrát Károly és Hebling Zsolt leleplezte (a részekre vágott nemzetiszínű szalag darabjait jelenlévők között szétosztották), én Novák Gergelyt kérdeztem műve megvalósításának körülményeiről. A fiatal mester elmondta, hogy polgármester úr kérte fel az emlék elkészítésére. Akkor még nem volt konkrét elképzelés, kivéve a rávésett idézetet. Az, hogy vöröskőből készüljön, nem volt kérdés. Nagy megtiszteltetésnek éreztem a megkeresést – mondta. A követ az Amfiteátrum területén választottuk ki – nem volt könnyű feladat, nem lehet tudni, hogy egy kő kettévágva is megfelel- e a célnak. Az emlékmű eredetileg egy hatalmas szikla volt, nagyjából 2,5 tonnás. Az önkormányzat segítségével és családi összefogással sikerült kialakítani mostani alakját, amelyben egy időkapszula is el van rejtve. Nagyon örülök, hogy én faraghattam ki.

EZ TÖRTÉNT A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

A szoboravatást követően a ház színházterme várta a belépőt, akit az előcsarnokban meglepetés fogadott: helyi alkotók munkáiból nyílt kiállítás, mintegy emlékül a jövőnek. A tablókon fotókat, kézimunkákat, relikviákat láthattunk olyan formában, ahogy azt a Sirály- és az Alsóörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület, valamint az Alsóörs SE Íjász szakosztálya és a Tündér Ujjak Klub tagjai megálmodták. Tóth Zoltán keze nyomán a fafaragás is képviseltette magát a mini tárlaton, és akkor nem beszéltünk még a Veszprém Megyei Értéktár kincseiről, a permi vöröskőből készült szobrokról, az Alsóörsi Csipkeműhely remekeiről és a könyvészetéről elhíresült Alsóörs reprezentánsairól.

Alsóörs méltóképpen ünnepelt. Kálmánfi Gábor művelődésszervező üdvözlő szavai és a Himnusz elhangzása után elismerések átadása következett.

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete ALSÓÖRSÉRT elismerést adományozott

LEHNER MÁRIA ny. c. főjegyző részére a település közigazgatásában eltöltött több mint három évtizedes áldozatos munkájáért, a községben széleskörű karitatív tevékenységet végző Vöröskereszt vezetőjeként vállalt önzetlen szolgálatáért

SEGESDI FERENCNÉ Párma Margit ny. óvodavezetőnek, a Napraforgó Óvoda több mint három évtizedes felelősségteljes intézményvezetői munkájáért, a Sirály Nyugdíjas Egyesületben vállalt elnökségi tevékenységéért, gyerekek, idősek szolgálatáért

CSISZÁR LÁSZLÓNÉ Novák Edit ny. isk. ig. helyettesnek, az Endrődi Sándor Ált. Iskolában végzett közel negyedszázados pedagógiai munkájáért, az ANYPE fél évtizedes vezetői tevékenységéért, a települési krónika szerkesztéséért, irodalmi művek alkotásáért

BÖHM LÁSZLÓ TIBORNÉ László Mária közösség alapító- és vezető, volt képviselő testületben eltöltött három cikluson át tartó felelős munkájáért

NEMES ISTVÁN ny. intézményvezető helyettes, volt képviselő közigazgatásban három évtizedes szolgálatáért, több civil közösség alapításában való részvételért, a málnási és kalászi testvérkapcsolatok kialakításában és ápolásában való áldozatos tevékenységéért

VÖRÖSMARTY MIHÁLY korábbi alpolgármester, civilszervet vezető, képviselőtestületben eltöltött másfél évtizedes szolgálatáért, a sportegyesületi elnöki feladat ellátásáért, egyházi tanácsosi tevékenységéért, rendezvények színvonalas lebonyolításában nyújtott segítségért

Dr. BARDÓCZI MIKLÓS főorvos, képviselőnek, a település egészségügyi szolgálatában háziorvosként betöltött több mint három évtizedes áldásos munkájáért, önkormányzati képviselőként negyed évszázadosos közéleti tevékenységéért.

A kitűntetetteknek ezúton is gratulálunk.

A következő percek meglepetést hoztak. Alsóörs jelképei az ötletgazda Nagy Veronika rendezvényszervező és Lucskainé Hideghéti Ágnes jóvoltából egy kedves kabalafigurával gazdagodtak. Az ajándékot Nagy Veronika adta át Hebling Zsolt polgármesternek.

A jubileumi program a kultúra jegyében folytatódott. Elsőként a Napraforgó Óvoda kicsinyei mutatkoztak be. Műsoruk kedves volt, miként ők maguk is. Közben bizonyították, hogy zsenge koruk ellenére máris ismerik Alsóörs híres jelmondatát. Őket az Endrődi iskola 6. és 4. osztályos tanulói követték. Siposné Földesy Bernadett és Hajasné Zsédely Mónika tanítványai színvonalas, elegáns produkciót mutattak be újszerű megoldásokkal, miközben megtanítottak bennünket arra, hogy „magyarnak lenni büszke gyönyörűség”.

Gyerekek után felnőttek: a Sirály Népdalkör fellépései szervesen hozzátartoznak Alsóörs életéhez. Most sem volt ez másként. Műsoruk választékos volt, az alkalomhoz illő, a szokott színvonalon. Bónyai Mária tanárnő tanítványai ezúttal is bizonyítottak.

Most már csak egy műsorszám volt hátra az ünnep programjából, egy vers, melynek szerzője és előadója egyaránt alsóörsi és a címében is szerepel Alsóörs. Novák Edit egyik legszebb versét, az Alsóörsi képeket Dömök Eliz tanárnő (maga is író, költő) adta elő mély átéléssel.

AZ ÜNNEP MÁSODIK NAPJA

A jubileumi eseménysorozat október 2 -án, vasárnap szakrális közegben folytatódott. Ezalkalommal a Boldog Gizella Királyné Katolikus Plébániatemplomban tartott szentmisén csakúgy, mint az alsóörsi református műemléktemplom istentiszteletén Alsóörs elmúlt 750 évére emlékeztünk, kívánva, hogy a következő századok hozzanak töretlen fejlődést, békét, boldogságot, jó egészséget Alsóörs lakosságának!

Kovács Piroska
 

Nagy Veronika és Zórád Ferenc fotói: {gallery}2022/750{/gallery}

 

Praktikumtár

Kelet Balatoni Programok

Strand jegyvásárlás

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás