• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Adóváltozások 2023. - Helyi Iparűzési Adó

Nyomtatás

Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások! Az „Egyes adótörvények módosításáról szóló 2022. évi XLV. törvény alapján 2023. évtől a helyi iparűzési adó egyszerűsödik a kisvállalkozások számára.

2023. évtől a törvénymódosítás szerint az a vállalkozó, akinek /amelynek az adóévi bevétele nem haladja meg a 25 millió forintot, illetve a személyi jövedelem-adóról szóló törvény szerint kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végző átalányadózónak minősülő vállalkozó esetén a 120 millió forintot, jogosulttá válik az iparűzési adóalapja egyszerűsített megállapítására.

A módosítás azt is rögzíti, hogy az egyes adózói csoportokban mit kell bevétel alatt érteni. Eszerint a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemély vállalkozó esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti bevételt, egyéb vállalkozó esetén pedig a Htv. szerinti nettó árbevételt [Htv. 52. § 22. pont] kell bevételnek tekinteni (a KATA alanyok esetén a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény szerinti bevétel).

A törvény módosítása három bevételi sávot és ahhoz tartozó tételes adóalapot határoz meg. A bevételi sávokat éves szinten kell tekinteni, tehát 12 hónapnál rövidebb adóév esetén napi időarányosítással kisebb a bevételi sáv összege is.
Eszerint a vállalkozó székhelyére és a telephelyére/telephelyeire jutó adóalap
 - 2,5-2,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot nem haladja meg,
 - 6-6 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 12 millió forintot meghaladja, de a 18 millió forintot nem haladja meg,
 - 8,5-8,5 millió forint, ha a vállalkozó bevétele a 18 millió forintot meghaladja, de a 25 millió forintot nem haladja meg.
   Utóbbi kategóriába tartozik az a kisvállalkozó, aki a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózó kiskereskedő és
   bevétele éves szinten nem több, mint 120 millió forint.

Amennyiben az adókötelezettség 12 hónapnál rövidebb (például: kezdő vállalkozás esetén, a vállalkozás megszüntetése esetén, vagy adott településen, ha a kisvállalkozás adóév közben telephelyet nyit vagy zár be), akkor a Htv-ben rögzített összegű tételes adóalapnak csak az időarányosan kisebb részét kell figyelembe venni adóévi adóalapként.

Az új egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapítás választását
a) a kisvállalkozó – az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő kisvállalkozó az első adóévről szóló adóbevallásban az első adóévre is – az adóévet megelőző adóévről szóló bevallási nyomtatványon az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig (2023. évre a 22HIPAK bevallási nyomtatványon, 2023. május 31.-ig)
b) a tevékenységét az önkormányzat illetékességi területén kezdő vállalkozó – ide nem értve az adóköteles tevékenységét jogelőd nélkül kezdő vállalkozót – a bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon
jelenti be az adóhatóságnak.

Kérjük, figyeljenek arra, hogy ha az adózó bevallását késedelmesen (2023. május 31-jét követően) nyújtja be és azt igazolási kérelemmel nem menti ki, akkor a bevallás feldolgozásra kerül, ám az egyszerűsített adóalap-megállapításra vonatkozó bejelentés már nem fogadható el.

A kisvállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és mindaddig érvényes, amíg azt vissza nem vonja.

Ha a kisvállalkozó már nem a fentiek szerint kívánja megállapítani az adóalapját, akkor e döntését az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig jelentheti be az adóhatóságnak. E bejelentéssel egyidejűleg adóelőleg bevallására köteles, a bevallott adóelőleg két részletben esedékes. A kisvállalkozó az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig teljesítendő adóelőleg-bevallással egyidejűleg az előző adóév adójával azonos összegű adóelőleg, a következő év harmadik hónapjának 15. napjáig ezen összeg felével egyező összegű adóelőleg fizetésére kötelezett.

Ha a kisvállalkozó az egyszerűsített adóalap-megállapítást alkalmazza, akkor az iparűzési adót évi egy alkalommal az adóévet követő év május 31. napjáig kell megfizetnie a rá vonatkozó sáv alapján. Bevallás benyújtására alapesetben nem lesz szükség, azonban az alábbi esetekben bevallási kötelezettséggel is számolhat a vállalkozó:
- az egyéni vállalkozását szüneteltette, megszüntette
- telephelyét megszüntette
- a székhelyét áthelyezte
- vagy ha adóalap-sávot vált.

Abban az évben, amelyben a kisvállalkozó első ízben (pl.: 2023) alkalmazza a tételes adóalap-megállapítási módot, s így egy, az általános szabályok szerint benyújtott korábbi adóbevallása alapján az adóév harmadik hónapjának 15. napjára adóelőleg-kötelezettsége van, akkor ezt a korábban bevallott előleget annak esedékességekor (az adóév harmadik hónapjának 15. napjáig) köteles megfizetni (tehát 2023-ban meg kell fizetni a 2023. március 15-i előleget). Ebben az esetben a kisvállalkozó által megfizetett adóelőleg-részlet a tételes adóalap-megállapítást választó kisvállalkozók számára előírt, az adóév ötödik hónapjának utolsó napján esedékes adóelőleg összegébe beszámít, s így adóelőleg-fizetési kötelezettsége az adóév ötödik hónapjának utolsó napján csak a már megfizetett adóelőleg-részlet és a tételes adóalap-megállapítást választó kisvállalkozók számára előírt adóelőleg különbözetének erejéig áll fenn.

Fontos kiemelni, hogy annak az „új” katát választó egyéni vállalkozónak, aki korábban a tételes iparűzési adó hatálya alá bejelentkezett, nincs további teendője. Ebben az esetben 2023. január 1-től automatikusan az egyszerűsített iparűzési adó megállapítás hatálya alá kerül. Amennyiben a katás kisvállalkozó saját döntése szerint nem szeretné az egyszerűsített iparűzési adómegállapítást alkalmazni, akkor 2023. május 31-ig köteles bejelenteni azt az adóhatósághoz.

Alsóörs, 2023. január 31.

Köszönjük együttműködését!
Adócsoport

!

 

Praktikumtár

Strand jegyvásárlás

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás