• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Tájékoztatás Htv. 39/A. §. szerinti adózásról

Nyomtatás

2023 január 1-jén lépett hatályba az egyszerűsített helyi iparűzési adóalap-megállapítás új rendszere. Jelen tájékoztató ezt kívánja Önöknek bemutatni 

Tájékoztatás Htv. 39/A. §. szerinti adózásról


A 2022.12.31.-ig KATA szerint adózók esetében:
- amennyiben az egyszerűsített adóalap-megállapítást választják, erről nem kell bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványt benyújtaniuk.
- akik az egyszerűsített adóalap-megállapítást választják adóelőleget kötelesek fizetni 2023.05.31.-ig! Az adóelőleg összege az előző adóév bevétele alapján megállapított tételes adóalap, és az önkormányzati adómérték szorzata (1,9%).
- amennyiben nem kívánják az egyszerűsített adóalap-megállapítást választani, bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon kell bejelenteniük 2023.05.31.-ig. Ebben az esetben adóelőleget is meg kell jelölni a nyomtatványon. Az adóelőleg fizetési időszak teljes adóév esetén 2023.01.01.-2024.06.30., és az adóelőlegek: 2023.05.31. - 50.000 Ft, 2024.03.18. - 25.000 Ft.

Tevékenységüket szüneteltető vállalkozók esetében:
- A szünetelés végét követően, a tevékenységét újrakezdő vállalkozó jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak minősül, ezért ha az egyszerűsített adóalap-megállapítást választja, azt a visszatérés adóévéről szóló bevallásban teheti majd meg. (pl.: 2022.09.10.-2023.05.01.-ig szünetelő vállalkozó 2023.05.02.-án újrakezdi tevékenységét és 2023.12.31.-ig folyamatosan működik, akkor a 2024.05.31.-ig benyújtandó 2023. évről szóló bevallásában jelölheti az egyszerűsített adóalap-megállapítás választását.)

Székhelyet, telephelyet létesítő, más településen már működő vállalkozó
- az egyszerűsített adóalap-megállapítási módot az adókötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül választhatja bejelentkezési, változás-bejelentési nyomtatványon
- ha a székhelyáthelyezés / telephely nyitás 05.31. előtt megvalósul, akkor előlegfizetési kötelezettség áll fenn. Az adóelőleg fizetési időszak a tevékenység megkezdésétől az adóév utolsó napjáig tart. Ha a vállalkozó adóéve 12 hónapnál rövidebb, akkor az adóévi adóalap, az adóalapnak az adókötelezettség napjai alapján napi arányosítással számított időarányos összegével egyezik meg. (pl.: a 2023.04.05.-én kezdő vállalkozó egész évben működik, az előlegfizetési időszaka 2023.04.05.-2023.12.31., az adóalapja pedig, ha például az előző évi bevétele 10 millió forint, akkor az ehhez tartozó adóalap 2,5 millió forint. Mivel törtévről van szó, ezért a 2,5 millió forint adóalapnak az adókötelezettség napjai (271 nap) alapján napi arányosítással számított összege lesz az adóalap, azaz (2,5 millió/365)*271= 1.856.164 Ft. Az adóelőleg összege pedig 1.856.164 * 1,9% = 35.267 Ft.)
- ha a székhelyáthelyezés / telephely nyitás 05.31. után valósul meg, akkor nincs adóelőleg fizetési kötelezettség.
- székhely áthelyezés esetén, vagy a már működő vállalkozás új telephelyet nyit köteles alkalmazni és bejelenteni az egyszerűsített adóalap-megállapítást, ha a másik településen is aszerint adózott.

Jogelőd nélkül kezdő vállalkozó esete:
- az adóévről szóló bevallásban kell jelölnie az egyszerűsített adóalap-megállapítás választását (pl: 2023-ban kezd, akkor 2023. adóévről szóló bevallásában)
- bejelentkezés, változás-bejelentési nyomtatványt nem kell benyújtani az egyszerűsített adóalap-megállapítás választása miatt
- a tevékenység megkezdésének adóévében nincs előlegfizetési kötelezettség (pl: 2023-ban kezdő vállalkozó 2023. adóévben nem fizet adóelőleget)

Általános szabályok:
- Az egyszerűsített adóalap-megállapítás választás bejelentési határideje nem jogvesztő.
  A határidő elmulasztása igazolási kérelemmel kimenthető. Ha az adózó nem menti ki a késedelmét és a bevallását elkésve (május 31.-ét követően) nyújtja be, akkor a bevallás feldolgozható, de az egyszerűsített adóalap-megállapításra vonatkozó bejelentés nem fogadható el.
- Ha az adózó az adóévre az egyszerűsített adóalap-megállapítást választotta, ezt a választását ezen adóév tekintetében akkor sem vonhatja vissza, ha a bevallási határidő (május 31.) még nem múlt el.
- Az egyszerűsített adóalap-megállapítás választása mindaddig érvényes, amíg azt vissza nem vonja. Visszavonni az adóévről szóló bevallásban van lehetőség, és ezzel egyidejűleg az adóévre adóelőleg bevallásra köteles.

2023.-ban felmerülő fizetési kötelezettségek, a 2022-ben már működő, 2023-ban egyszerűsített adóalap-megállapítási módra áttérő kisvállalkozóknak:
- 2023. március 16-án adóelőleget kellett fizetni
- 2023. május 31.-ig bevallás kell benyújtani a 2022. adóévről, és megfizetni a pozitív adókülönbözetet (amennyiben a 2022. adóévi adó több, mint a 2022. adóévi előleg)
- 2023. május 31-ig meg kell fizetni a 2023. adóévre vonatkozó adóelőleget, (az előző adóév bevétele alapján megállapított sávhoz tartozó adóalap szorozva 1,9% (önkormányzati adómérték), amely összegből le kell vonni a 2023. március 16.-án megfizetett adóelőleg összegét (pl: március 16-i előleg: 20.000 Ft, az előző adóév bevétele 10 millió forint, ez alapján az első sávhoz tartozik, ezért az adóalap 2.5 millió * 1,9% =47.500, május 31-ig fizetendő= 47.500-20.000=27.500 Ft.)

A tájékoztató anyaga ide kattintva letötlhetőHtv. 39/A. §. szerinti adózásról

Alsóörs, 2023. 05. 19.

Adócsoport

 

Praktikumtár

Strand jegyvásárlás

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás