• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Óvodavezető pályázati kiírás

Nyomtatás

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében Óvodavezető munkakör betöltésére.

Pályázati határidő: 2023. augusztus 14. 0:00 óra

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, irányítja, szervezi és ellenőrzi a pedagógiai munkát, biztosítja a
pedagógiai program megvalósulását, betartja az intézmény költségvetését és gyakorolja a jogszabály által előírt vezetői jogokat.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott idő - 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Alsóörs

Álláshirdető szervezet bemutatása: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde Alsóörs

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hebling Zsolt polgármester nyújt, a +36 87 447-192-es telefonszámon.
A Napraforgó Óvoda és Bölcsőde részéről az intézmény megismerésével kapcsolatban a pályázók rendelkezésére áll Szekeres Károlyné a 06 87 447-086-os telefonszámon.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés: 
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés
(Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Óvodapedagógus Oklevél
- 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),

Egyéb végzettség, Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA),
Egyéb végzettség, Közoktatás vezetői szakirány
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 4
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 4

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség
- pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- legalább 4 év pedagógus munkakörben vagy tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
- büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és ellene büntetőeljárás a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontjában foglalt bűncselekmények miatt nincs folyamatban és vele szemben nem állnak fenn a Kjt.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- vezetői program
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.08.14. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A KSZK. honlapon keresztül regisztrációt követően vagy személyesen vagy postai úton, az eredeti pályázati anyag Alsóörs község Polgármestere részére
történő eljuttatásával (8226 Alsóörs, Endrődi S.u.49.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.08.15. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.alsoors.hu www.alsoorsovi.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.07.14.

 

Kelet Balatoni Programok

Veszprém-Balaton 2023.

Praktikumtár

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás