• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Beszámoló a 2023. évi Közmeghallgatásról

Nyomtatás

Alsóörs Község Önkormányzatának képviselőtestülete a ciklus utolsó testületi ülését és az éves közmeghallgatást összevonva tartotta meg folyó hó 19-én az Eötvös Károly Művelődési Házban.

Gazdag programmal várta az érdeklődőket az évről évre ismétlődő rendezvény, alkalmat adva a közelmúltba tekintésre és a jövőbe pillantásra egyaránt.

Elöljáróban községünk polgármestere, Hebling Zsolt köszöntötte a jelenlévőket, majd bemutatta a TEMÜSZ új vezetőjét, Kozma Zsoltot és meghívott vendégeinket: Dőry Ádám r. hadnagyot, a Balatonfüredi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti alosztályvezetőjét, Surányi Péter tájegységi fővadászt és az Újkúti Vadásztársaság képviselőjét, Fliegh Bence vadászmestert.

Az ülés közbiztonsági fórummal vette kezdetét, melynek során Alsóörs közbiztonsági helyzetéről kaptunk tájékoztatást. Dőry Ádám elmondta, hogy idegenforgalmi szempontól frekventált községünkben az elmúlt év során kiemelt bűncselekmény nem történt, a közbiztonság jónak mondható. Közlekedési baleset több alkalommal fordult elő, oka többségében gyorshajtás volt. Kedvező a település megítélése olyan szempontól is, hogy 2015 óta mindent le tudtak reagálni, ebben közrejátszik az önkormányzattal kialakult kiváló munkakapcsolat, beleértve Gézárt Viktor körzeti megbízottat és a Gárdonyi Géza vezette polgárőrséget is.

A továbbiakban a vaddisznók „látogatásaival” kapcsolatos problémákról, az ellene való védekezés lehetőségéről és annak módozatairólról alakult ki élénk eszmecsere. Ferenczy Gábor alpolgármester arról beszélt, hogy többféle próbálkozás történt már ezügyben, de egyik sem volt eredményes, hiába sikerült a vadakat elriasztani, visszatértek, közös megoldásra van szükség. A témával kapcsolatos hozzászólások építő jellegű észrevételeket, tapasztalati megoldásokat tartalmaztak, többek között a hajtóvadászattal, a szemétlerakással, a nádassal, mint búvóhellyel, a vadászati törvénnyel, nyomkövetéssel, csapdaállítással és más módszerekkel kapcsolatban. Abban a vadászati szakemberek és a hozzászólók mindegyike egyetértett, hogy sürgős és hatékony intézkedésekre van szükség.

A továbbiakban az önkormányzat elmúlt évi munkájáról hallhattunk tájékoztatást. Az elmúlt négy év ismert nehézségei ellenére kötelező- és önként vállalt feladatainkat egyaránt sikerült maradéktalanul teljesíteni – kezdte beszédét Hebling Zsolt. Intézményeink magas színvonalon, biztonságosan működtek, támogattuk a rászorulókat. Jó kapcsolatot ápolunk a civilszervezetekkel, legfőbb feladatunknak a helyiek igényeinek szolgálatát tartjuk.

Néhány adat a költségvetés témaköréből: Alsóörs megtakarításokból és adóemelésből származó bevétele 2023-ban 1 milliárd 234 millió forint volt. A strand vendégforgalma az előző évhez képest mindössze 0.78 % -kal, 212 millió forinttal csökkent. Ami a kiadásokat illeti: a reálbérek megtartását béremeléssel kompenzáltuk. Takarékosabban gazdálkodtunk. 30 millió forint állami támogatást kaptunk.
256 millió forintot fordítottunk fejlesztésekre. Vannak függőben lévő beruházásaink. Az iskola energetikai korszerűsítése 118 millió forintot igényelt. 13 millió forintot fordítottunk vis major helyzetek megoldására, 4 milliót buszmegálló építésre, a TOP uniós megyei forrásból származó 254 millió forintot a régen óhajtott zöldtengely kialakítására fordítottuk.

A polgármester elmondta azt is, hogy megvalósult a „ledesítés” első üteme, ami 750 db lámpatest harmadának lecserélését jelenti, 23 millió forint értékben, a fogyasztásban 50 % megtakarítást eredményezve. Beszámolt arról az örvendetes tényről, hogy a Napraforgó óvodában 61 fő óvodás és 8 bölcsődés korú kisgyermek nevelkedik, az Endrődi iskolában peidig soha nem látott létszámmal, 170 tanulóval folyik az oktatás. A szülői munkaközösséggel együtt kialakított tankert, a digitális kisokos játék, az új kapu, a sportpálya felújítása arról tanúskodik, hogy a környezet védelme és szépítése az intézmények értékeinek fontos része. Jeles mutató az is, hogy 300 fő veszi igénybe az óvodai konyha közétkeztetési lehetőségét. beleértve az időseket is.

Végezetül a közéletet érintő kérdésekről esett szó. Bár lehetőség volna rá, a református presbitérium nem veszi át az iskola tulajdonjogát. Hagyományaihoz híven a község jól szerepelt a Tiszta és Virágos Veszprém Vármegyéért versenyen, megőrizte öt csillagos minősítését a strand, jól sikerült rendezvényei, a különféle fesztiválok (beleértve a magán jellegű kezdeményezéseket is), valamint a művelődési ház és könyvtár színes programjai messze viszik kulturális életünk jó hírét. Sikerült az önkormányzatnak és a kuriózumszámba menő AMFI-nak jó illeszkedési pontokat kialakítani. Ami pedig a testvérkapcsolatokat illeti, a hosszú évtizedek alatt kialakult erdélyi és felvidéki együttműködés szoros és töretlen, sőt a gyermekek bevonásával már a jövő folytonossága is bontogatja szárnyait.
A továbbiakban szó volt még az alsóörsi vonatkozású jubileumokról ( ANYPE, Ezüsthíd Horgász Egyesület, VVHE, Tündér Ujjak, Csere - hegyi kilátó), míg Báró Béla jegyző 25 éve tölti be hivatalát, dr. Bardóczi Miklós háziorvos és Kovács Margit asszisztensnő pedig egyaránt 3 évtized szolgálat után vonult nyugállományba. Az ASE sikerei mellett (íjászok, Bozsik program focistái) a gasztronómia terén is helyt állt Alsóörs, az „év balatoni vegaétele” a Fogas büfé specialitása. Az érintettek mellett gratulálunk Ladányi Lajosnak, a szlovákiai becsületrend tulajdonosának és Romwalter Bélának, aki a Magyar Mozgókép Fesztivál életműdíját érdemelte ki.

A beszámoló körvonalazta a jövő feladatait is. Hebling Zsolt elmondta, hogy a képviselőtestület célja továbbra is a falu élhetőségének megőrzése, komfortjának fokozása, a közösségek és a rászorulók segítése. A következő ciklusnak a feladatok ellátására pénztartalékot biztosít az önkormányzat.

Az elfogadott beszámolót hozzászólások követték, többek között a kerékpárút melletti fásításról, fekvőrendőrök elhelyezéséről, gyalogátkelő létesítéséről, balesetveszélyes ingatlanok lebontásáról, az adózás differenciálásáról az állandó lakósok javára, a zöldterületek védelméről, a strandon való dohányzási tilalomról, a szabályszerű szeméttárolásról, a biológiai aktivitás csökkenéséről. Kérdés hangzott el azzal kapcsolatban, hogy a nádpusztulás okáról és a probléma megoldásáról megfelelő helyekről kér- e az önkormányzat megbízható szakvéleményt, valamint miért nincsenek lakossági fórumok a rendezési terveknél. Évtizedekben mérhető már a frekventált helyen lévő egykori Dexion diszkó és Igazságügyi üdülő kihasználatlan épületének sorsa – megoldásra egyenlőre nincs kilátás.

A felmerült kérdésekre Hebling Zsolt polgármester adott választ. Jó irányba haladunk – mondta. Kérte, hogy erősítsük egymást a faluközösségekben, intézményekben és a jól működő civilszervezetekben, ez a jövő sikerének záloga.
 

Kovács Piroska

Nagy Veronika képes beszámolója:

 

 

Praktikumtár

Kelet Balatoni Programok

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás