• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Óvodai beíratás 2024.

Nyomtatás

Óvodai és Bölcsődei beíratás a 2024 /25-ös nevelési évre. Várjuk a gyermekeket is szeretettel! 

Időpont: 2024. április 25-26. (csütörtök-péntek) 8.00-16.00 óra
Helyszín: Napraforgó Óvoda és Bölcsőde (Alsóörs, Óvoda u. 2.)

Az óvoda felvételi körzete: Alsóörs és Lovas község közigazgatási területe.

Óvodába felvehető gyermekek:
Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az intézményvezető 2024. május 20-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek

Bölcsődébe felvehető gyerekek:
Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni és igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) alsóörsi lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.
Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek anyakönyvi kivonata
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
- a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

A beíratásról egyéb információ: 
 - e-mail: alsoorsovi@gmail.com, illetve a +36 20/ 263-0893 telefonszámon kérhető.

A beiratási hirdetmények teljes szövege az alábbi linkeken megtekinthetők:
Bőlcsödei beiratas
Óvodai beiratás 

Báró Béla
jegyző

 

Praktikumtár

Kelet Balatoni Programok

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás