• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               

Légből szerzett élmény

Nyomtatás

Hazai falvaink sorában Alsóörs látványszépsége a Balatoni Riviéra egyik értékkülönlegessége. Múltjában gazdag. Légi felvételeink, a mélyben előttünk föltáruló térképrend láttató erővel fordít bennünket a honi kötelességünkre: megmutatni hovatartozásunk történelmi gyökereit, életünk szeretett otthonát.

Megmutatni hagyományainkat. Szárnyalva! Bizonyságul, hogy jó volt itt élni régen, jó ma is. Tűnt idők visszragyogó fényében, jövőbe reménykedőn.

Kezdettől meghatározta falunk létét a tengeries fénygazdagság. A Balaton és környéke. A föld-víz-ég évmilliós ölelkezése. A fényteli nyár, a borillatú ősz, a jégszikrázó tél és a mindig várva várt virágpompás tavasz. Ettől oly szelíd, barátságos e tájék, s benne az itt élő ember. A múzsáknak is jó otthona volt itt mindig. Kölcsey mondja: a föld, melyen fölütötte sátorát a magyar, ősi vérével szerzett föld vala. Kedves tehát, mert drágán vásároltatott! Tanúsítja mindezt őseink méltó példája. Ma is bizonyosság, hogy falunk önmagát neveli tetteivel. Mélyen igaz: ahol földre tesszük lábainkat, az egész életünkre hatással van.

Bizonyító kép tárul elénk a boldog látványszédületből. Gondolatokat kibontó színes élmény. Felvillan az ősi halászmesterség. Nyáron vízen, télen jégen. A vöröskő bányászat. Szakértelem, kemény helytállás, tudomány szinte. Faragása kiművelt helyi sajátosság. Kőfaragó volt a pannoniai négy szent is: Caludius, Castorius, Simphosianus, Nicostratus. E kőből rakták, építették házainkat s szállították századokon át messzi vidékekre is.

Külön értékekben gazdag XIII. századi templomunk. Tornyával a tó keleti medencéjére int. Török-Házunk Magyarország 1000 legszebb csodája között! A parasztgótika stílusremeke, falunk jeles térdísze. Földtani érték az Endrődi úti beszögellés, a 450 millió éves kikristályosodott felszíni vulkáni kőzet. Röptünk közben földi látványaink közepette sorra „belebotlunk” szellemi kincseinkbe is. Egyedülálló értékünk a XVI-XVII. századi parasztlevél gyűjteményünk. Ősi anyanyelvünk emlékeztető, múltőrző sajátossága! Örömünk, hogy mindegyre gyarapszik Endrődi Sándor költőnk, írónk, írástörténészünk, balatonszerelmű alkotónk ismeretsége. Sokat tett érte ez ideig is Veszprém, s kiváltképp Alsóörs. Szálltunkban föltűnik az 1935-ben felavatott permi vörös homokkőből épített Csere-hegyi kilátó. Ma is tömeget vonz páratlan festői látképével.

Örök magosság számunkra a Somlyó-hegy. Szeretjük, vigyázzuk. E helyet is koronázza egy szép fakilátó. Alatta ősrégi temetőnk. Az örök fájdalom és a lélek megbékélésének kegytere. Életében tisztelettel, szeretettel, csodálattal szemléli az alsóörsi ember a Balatont s holta után ideköltözik, hogy innen is lelásson a tóra… Ilyenkor is eszünkbe jut s fölfénylik bennünk a tudat: a nemzetközileg is elismert alsóörsi csipke is teljességgel kifejezi az élet szépségtartalmait, az öröm és fájdalom valóságát. Azt is, hogy nem hal meg minden…

Festőink is kiteljesedett alkotásokkal gazdagítják mindennapjainkat. Általános iskolánk kézilabda utánpótlásunk jeles gyarapítója. Eredményeiről fölöttébb jeles trófeakiállítás is tanúskodik. Cser erdőnkben amfiteátrumunk. Belőle kivirágzott a még nagyobb kulturális horderejű körszínház, az AMFI, hazánk legnagyobb planetáriumával. Új tartalom, sugárzó, vonzó kultúrközpont a Cserehegy oldalban! A világ legszebb hangszere, az emberi dal szövi hangulatát, zengését, báját, örömét az erdő érintetlen csendjébe. Színházi darabok, híres rendezvények, ritka látványművek emelik mind magasabbra a növekvő közönség érdeklődését. Alsóörs, Cser erdő: egykor tonnaszám szállították a követ a parti teherkikötő várakozó uszályihoz parasztszekereink. Ki hitte volna akkortájt a ma csodálatra méltó AMFI-t. Eszembe ötlik egy verssor: „Ha ősz jön, köd jön s hang száll a ködben. Hang, mely már zene… Mintha egy rég’ ittfelejtett kőfaragó vidám fejtőcsákánya csengene…

Leírhatatlanul sok témát kínál e légből vett gazdag látvány. Faluközpontunkban ünnepi érzést fogalmaz, sugároz felénk vöröskő-díszlapunk: Az elődök dicsősége fény az utódokra. A szomszédságban az egykori, Keipertné igazgatta magánóvoda. Szemben a méltán híres Kocsma. Kiváló vendéglátással. Belső tere országos jelentőségű falumúzeum. Kocsmáros és kocsmárosné kitüntetett személyes gyűjtőszenvedélyének helyi, környékbeli régiségeivel. A paraszti munka gazdaságtörténet eszközsorozata. Értéktárkincs! Sétára innen a part felé sportcsarnokunk. Ahol is rézvéset hirdeti falubelijeink akárha világszínvonalú tehetségét. Helybéli vitorlázóink 1928-as amszterdami helyezését. Alsóörs az olimpián! A szomszédban az óvoda mellett Endrődi Sándor költőnk mellszobra. A vízre néz…! Művelődési Házunk előtti kertrészletben Alsóörs fennállásának ünnepi, 750 éves jubileumára emelt vöröskő emlékmű. Lentebb a parton balatoni halászaink gondosan faragott oszlopa. Azoké, akik századokon át szakértelemmel járták a halban gazdag vizeket. A partrészlet ád helyet az északi oldal egyik legnagyobb vitorláskikötőjének.

Eötvös Károly Művelődési Házunk gondos rendezvénygazda. A könyvtár akár gazdag kutatóhely is. Márványtáblák őrzik itt a Kossuth-katonáinkat, 48-as hőseinket. Emlékét tartja márvány Fábián József természettudósunknak. Értéktárunkban híreljük a Veszprém – Alsóörs vasútvonal  legendás, felejthetetlen, mindmáig szívszeretettel emlegetett, örök sajnálatunkra megszüntetett, felszámolt vonalát. Annak idején elsőként csatlakoztunk Veszprémhez, az Európa Kulturális Fővárosa programhoz s e hatalmas sikerű mintarendezvény szellemében igyekszünk rajton maradni.

Tán utószóként annyit: a levegőből is pazar otthonképpel ajándékoz Alsóörs. Fordulatokban bőgazdag látvány. Olyannyira, hogy Napfényben a tó kápráztató! Elvont szép jelenség, telve az alattunk elúszott táj szinte számolhatatlan szépségével.

Zorád Ferenc fotóival.

  Albrecht Sándor
 

 

Praktikumtár

Strand jegyvásárlás

Turisztikai Fejlesztés

Magyar falu Program

Széchenyi Terv Plusz

Kerékpárút

Balaton riviéra

Vízparti szállás