• A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
               
Tartalomjegyzék
Intézmények
Napraforgó Óvoda
Művelődési Ház
Könyvtár és Teleház
Török-ház
TEMÜSZ
Minden oldal

Napraforgó Óvoda és Bölcsőde

Alsóörs községben 1958 nyara óta működik óvoda, egy csoporttal ideiglenes óvoda épületben. Ebben az évben ősszel indultak el a rendszeres foglalkozások az óvodai program alapján. Az intézmény a következő évben költözött az Endrődi utcai épületbe. Ennek bővítésére 1973-ban került sor társadalmi munka segítségével.1974-től kezdve már kettő óvodai csoport működött. Időközben megkezdődött az új két csoportos óvoda építése konyhával, melyet 1976. november 6-án adtak át. Ezzel új korszak kezdődött az óvoda életében.
Az évek során többször változott a munkáltató a községben bekövetkezett változásoknak köszönhetően. 2004.augusztusától az óvoda az Endrődi Sándor Általános Iskolához tartozott,mint tagintézmény. Majd az Általános Művelődési Központ részeként működött 2012. augusztusáig. 2012. augusztus 15-től a gyermekek óvodai nevelését önálló intézményként biztosította a Napraforgó Óvoda.
2017. szeptemberétől 7 fős bölcsődei csoporttal bővült az intézmény, s ennek következtében a neve is megváltozott, immáron Napraforgó Óvoda és Bölcsőde lett.
Tárgyi feltételeit tekintve folyamatosan fejlődik, a fenntartó által biztosított költségvetés illetve sikeresen benyújtott pályázatoknak köszönhetően. A személyi feltételek jónak mondhatók, dajkák és óvodapedagógusok, konyhai dolgozók rendelkeznek munkájukhoz szükséges képesítéssel. Folyamatosan vesznek részt továbbképzéseken, tanfolyamokon, az itt szerzett új ismereteket alkalmazzák mindennapi munkájuk során.


Az intézmény dolgozói:

Csiszárné Huszár Judit óvodavezető
Grósz Helga óvodapedagógus
Rásky Ervinné óvodapedagógus
Störk Józsefné óvodapedagógus
Szekeres Károlyné óvodapedagógus
Balázsné Kecskés Andrea dajka
Hoffer Marianna dajka
Vörösmarty Katalin élelmezésvezető
Horváth Józsefné  szakácsnő
Huszár Gyuláné szakácsnő
Simon Lászlóné konyhai kisegítő

2014 /2015-ös nevelési év végére gyermeklétszámunk eléri a 60 főt.

Óvodánk 1999 szeptemberétől az új nevelési program szerint dolgozik, melyet nevelőtestületünk az Országos Alapprogram és a helyi sajátosságok figyelembevételével készített el. Ebben fogalmaztuk meg az alábbi hitvallást:

Az óvodás gyermek a szépre fogékony, a tudásra szomjas. Az úton, ami a művelődéshez vezet, mi óvónők fogjuk a kezét először, és mi irányítjuk első lépését. Rajtunk áll, hogy megtanul-e járni, tovább megy-e az úton egyedül is.

Ezen gondolatok tükrözik nevelési elképzeléseinket. Óvónői munkánk során törekszünk arra, hogy minden óvodába járó gyermeknek saját fejlettségi szintjén kínáljunk fel olyan játéklehetőségeket, amivel a valóságról szerzett ismeretek alapos feldolgozását segítjük elő. Tudatosan teremtünk olyan nevelési helyzeteket, amelyek ezeket az ismereteket segítik beépíteni egyéniségük fejlődési folyamatába.
A sokoldalú fejlesztést különböző programok szervezésével is biztosítjuk: népi tánc, gyerekfoci, családi kirándulások, bábszínház szervezése.

Küldetésnyilatkozatunk a következő:
Óvodánk nevelőtestülete és teljes alkalmazotti köre törekszik Helyi Óvodai Nevelési Programunk célkitűzéseinek megvalósítására, különös figyelmet fordítva a környezet adta lehetőségek kihasználására, figyelembe véve a 3-7 éves gyermekek egyéni képességeit, készségeit. Munkánk során törekszünk óvodánk jogszerű és gazdaságos működtetésére, működésére.
A partneri elvárásoknak megfelelően minden dolgozó igyekszik a feltárt igények kielégítésére, folyamatos kapcsolattartásra. A gyakorlatban jól bevált módszerek alkalmazásával, a gyermeki személyiség jogainak tiszteletben tartása mellett végezzük nevelő, személyiségfejlesztő tevékenységünket.


2008. év júniusában ünnepeltük az óvoda 50 éves jubileumát. A jubileum alkalmából Borbás László tollából könyv formájában ismerhetik meg az óvoda történetét, mely könyv az óvodában megvásárolható.
2014. decemberében sikeres pályázatunknak köszönhetően, a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenységünk elismeréseként elnyertük a "Zöld Óvoda" címet.

Elérhetőségek:
 Tel. / Fax: 87 /447-086
 Mobil: +36/20 263-0893
 www.alsoorsovi.hu 

Praktikumtár

Balaton riviéra

Vízparti szállás

Fogyasztóbarát

Harley-Davidson

Balaton Best Card