Meghívó Képviselő testületi alakuló ülésre

Nyomtatás

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő testülete alakuló ülést tart, melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghívok!

Időpont: 2019. október 17-én (csütörtök) 18:00 óra
Helyszín: Eötvös Károly Művelődési Ház 

Napirend:

 1. HVB elnökének tájékoztatója a választás eredményeiről
 2. Az önkormányzati képviselők eskütétele, esküokmányok átadása
 3. A polgármester eskütétele, esküokmány átadása
 4. A polgármester illetményének megállapítása
 5. Polgármesteri program ismertetése
 6. Javaslat a Szavazatszámláló bizottság és a Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság létrehozására és
     Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata
 7. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele
 8. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
 9. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása, képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása

Alsóörs, 2019. október 15.

Tisztelettel:Hebling Zsolt
polgármester