Értesítés Kt-ülésről 20220502

Nyomtatás

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Képviselő-testület ülését összehívom a Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermébe.

Időpont: 2022. május 02. (hétfő) 16:30 óra

Nyílt ülés napirendje:

 1. Halászbokor Kft. 2021. évi beszámoló elfogadása
 2. Halászbokor Kft. 2022. március 31-i végelszámolás előtti záróbeszámoló elfogadása
 3. Az Alsóörs 973 hrsz-ú ingatlan bérbeadása a Max Meal Kft. részére
 4. 73/2022.(III.29.) sz. határozat (kemping szolgáltatási díj) módosítása
 5. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása 
     Melléklet: költségvetési rendelet mellékletei
 6. Közbeszerzési terv módosítása
 7. 2022. évi pénzeszköz átadások
 8. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 16/2016.(XI.11)
     önkormányzati rendelet módosítása
 9. Olt-Alom Állatvédő Egyesület ajánlat
10. Dingi vitorláskölcsönző kérelme
11. WP Bala 2020 Kft. kérelme
12. Szalai Gellért és Dr. Szalai Józsefné kérelme
13. Principessa Yacht Club kérelme

Alsóörs, 2022. április 27.

Tisztelettel:

Hebling Zsolt
polgármester